En hållbar arbetssituation skapar jämställdhet på riktigt

maj 7, 2021 · IT, Konsult

Skrivet av: Cecilia Granath

På Tyréns har vi högt ställda ambitioner när det gäller jämställdhet. För vi vet att mångfald motverkar enfald, och att en mångsidig och balanserad arbetsmiljö bidrar till vår ambition att skapa innovativa lösningar för framtidens hållbara samhällen.

Jämställdhet och mångfald är viktigt av flera skäl. Först och främst handlar det om att alla ska känna sig hemma och ingen ska bli diskriminerad eller lämnad utanför. Samhällsbyggnadsbranschen har länge varit manligt dominerad. Men i takt med att jämställdheten mellan könen ökat i samhället har även andelen kvinnor som arbetar inom samhällsbyggnad ökat. Jämställdhet och mångfald är också vägen till ett starkt och hållbart företag där laget går före jaget. En förutsättning för att kunna bygga hållbara samhällen på riktigt.

För Tyréns är inte jämställdhet ett luddigt formulerat policydokument. Vi tror och arbetar för jämställdhet på riktigt. Vi ligger sedan flera år tillbaka bland de företag i branschen med högst andel kvinnor – förra året var fördelningen 41 procent kvinnor och 59 procent män. Bland cheferna är motsvarande siffror 43/57. Det är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet arbete, men vi är inte klara ännu. Vi fortsätter att sträva efter en ännu jämnare fördelning.

Flexibilitet är inkluderande

Det finns ett antal faktorer som jag är övertygad om har stor betydelse för en mer jämställd och inkluderande arbetsplats för både kvinnor och män. Och då skulle jag egentligen vilja bredda begreppet och tala om mångfald och frihet att göra de livsval man vill. Framför allt handlar det om våra medarbetares arbetsmiljö, både på och utanför kontoren. Vår ambition är att ha en jämn arbetsbelastning och så lite övertidsarbete som möjligt. För att skapa hållbara samhällen måste man ha en hållbar arbetssituation. Därför är flexibilitet mellan arbete och fritid viktigt för att uppnå jämställdhet på arbetsplatsen. För det ger alla medarbetare samma möjligheter att vara sitt allra bästa jag, både på och utanför jobbet.

Lika lön för lika arbete

En annan viktig jämställdhetsfråga är rättvis lönesättning. Jag tror inte att någon arbetsgivare medvetet strävar efter ojämställda löner. Ändå är det ett faktum att kvinnor tjänar mindre än män. Bland akademiker beror det främst på två saker:

  • Strukturella löneskillnader som innebär att kvinnodominerade yrken har lägre löner än mansdominerade.
  • Det så kallade ”glastaket”, som innebär att män är överrepresenterade på de högsta befattningarna.

Även om löneskillnaderna mellan könen har minskat stadigt under de senaste decennierna, skiljer det fortfarande för mycket. Sett till arbetsmarknaden som helhet är kvinnors lön i genomsnitt 90 procent av mäns. På Tyréns arbetar vi målmedvetet för att motverka osakliga löneskillnader. Lika arbete ska ge lika lön oavsett kön, etnicitet, erfarenhet eller andra faktorer som gör oss olika som individer. Därför gör vi en årlig lönekartläggning där vi analyserar skillnader i lönesättning mellan könen. Det är ett viktigt verktyg i vårt arbete för jämställda löner.

Med 50 procent kvinnor i den svenska ledningsgruppen och 56 procent i koncernledningen kan vi konstatera att vårt glastak vad gäller manlig överrepresentation på ledande positioner redan är krossat. Men mångfald och jämställdhet mellan könen är ett långsiktigt arbete, både i branschen och i hela samhället. För oss på Tyréns och för mig personligen är det tydligt att strategiska och målmedvetna insatser för ökad jämställdhet gör oss till en bättre arbetsplats för våra anställda, en vassare och mer innovativ aktör i branschen samt en bättre samhällsbyggare för framtidens hållbara städer.

Registrera dig gratis i Network och testa Skills, Business och Partner i 14 dagar.

Gästbloggare - Cecilia Granath, vd för Tyréns Sverige

Gästbloggare - Cecilia Granath, vd för Tyréns Sverige

Cecilia Granath är vd för Tyréns Sverige. Hon är övertygad om att människor som blir sedda, mår bra och får utvecklas, också gör ett bättre jobb och skapar större värden.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg