Ett år efter undersökningen – har den digitala transformationen tagit fart inom professional services?

maj 5, 2021 · IT, Konsult

Skrivet av: Per Defalva

Förra året genomförde Digital Engine och Cinode en undersökning om hur medarbetare inom Professional Services-branschen bedömde digitaliseringen i sitt företag. Drygt 300 personer svarade på 20 påståenden om vilket mervärde digitaliseringen gav till deras kunder, hur den effektiviserade deras leveranser och om de gjort förändringar för att skapa rätt förutsättningar för sin digitala transformation.

Resultatet var, till skillnad från vad de flesta konsultbolag erbjuder sina kunder, inte mycket av en digital transformation. Sett över hela professional services-branschen ansåg sex av tio att de inte kommit speciellt långt med företagets digitalisering eller att de inte märkte av den. Tre av tio tyckte att påståendena om att tillgodogöra sig möjligheterna med digitala verktyg och lösningar stämde ganska bra. Dessutom ansåg endast en av tio att de kommit långt inom sin digitalisering.

Resultatet från undersökningen och trenderna vi ser från Digital Engines nyhetsbrev, som utkommer två gånger per månad, fastslår att det råder en viss skillnad i hur långt företagen har kommit inom subsektorerna i branschen.

Audit & Accounting är för tillfället sektorn med flest investeringar inom digital teknik. Här börjar till och med digital-native-strategier komma in. Nya företag byggs från grunden med plattformar, automatiserade processer och artificiell intelligens. Anställda ska enbart axla besluts- eller säljroller.

Ta sig an ny teknik

En bit efter, men på stark framfart, är företag inom Risk & Compliance. De har insett att standardiserade regelverk är utmärkta att applicera digital teknik på för att genomföra effektivare och mer kvalitativa granskningar.

Efter dessa två subsektorer är det en bit ner till Legal & Transactions. De etablerade advokatfirmorna har svårt att bestämma sig för hur de ska ta sig an den nya tekniken. Mycket handlar fortfarande om deras varumärken. Som i sin tur bygger på seniora jurister med lång erfarenhet och team som kan ta sig an komplexa ärenden. Förändringen drivs främst av uppstickarna som inte alltid verkar ha ambitionen att bli breda huskonsulter hos kunderna. Snarare nischar de in sig på en del inom juridiken. De utvecklar en plattform och skapar vassa erbjudanden som utgör en kombination av rådgivning och digitala tjänster.

Konsultbranschen sämst på digitalisering

Sist kommer konsultbranschen där den digitala transformationen i jämförelse med de övriga går trögast. Det finns många paradoxer kring detta. Konsultbranschen går i det stora hela bra för tillfället. Bland annat tack vare bolagens förmåga att hjälpa sina kunder att nyttja dataanalyser bättre, införa automation och AI samt övergå till att jobba i agila processer.

Ändå visar undersökningen att endast 4 procent av de svarande ansåg att påstående om att de själva investerat i en dataanalysplattform för att leverera sina uppdrag stämde mycket bra in. På frågan om de själva använde RPA eller AI var det 82 procent som tyckte att det överensstämde dåligt med hur de jobbar.

På frågan hur många personer som jobbar agilt med den interna digitaliseringen, bortsett från ”bas-IT”, var det hos företag med upp till 200 Mkr i omsättning det vanligaste svaret att 0-1 person gjorde detta.

Köra bil med handbromsen i

Men vad är det som gör att förändringen inom hela professional services går så långsamt? Även fast investeringar inom digital teknik är vanligt förekommande går detta att likna med en bil som körs med handbromsen i. De viktigaste bromsklossarna som vi ser är:

  • Inte tillräcklig ”pain” (god beläggning och i vissa subsektorer god marginal).
  • Vill inte röra affärsmodellen (prismodell, incitament, riktlinjer för utdelning etc.).
  • Otydliga tjänster för applicering av digital teknik.
  • Konsekvent förändringsledning saknas, stor frihet bland partners och konsulter.

Detta sammantaget gör att de digitala investeringarna inte ger särskilt stort resultat och innovationskraften leder inte till genomgripande förändringar.

Självklart behöver digitaliseringen inom professional services-branschen ske i samma takt som övriga branscher. De fyra bromsklossarna jag nämner ovan utgör utmärkta måltavlor för nya disrupta företag att fokusera på och successivt ta marknadsandelar av. Med tanke på hur mycket investeringskapital som finns på marknaden är många beredda att gå långt i att utmana konkurrenterna i branschen där de är som svagast.

Nu startar vi årets upplaga av undersökningen. Det ska bli spännande att se om den digitala transformationen har kommit igång och ger avtryck. Delta gärna och tyck till om hur långt ert bolag har kommit på resan då har ni också möjlighet att delta i webinariet där vi presenterar resultatet samt insikter.

Var med i undersökningen och webinarie om den digitala mognaden i konsultbranschen 17/6

Gästbloggare - Per Defalva, grundare av konsult- & produktbolaget Digital Engine

Gästbloggare - Per Defalva, grundare av konsult- & produktbolaget Digital Engine

Per Defalva är grundare av konsult- och produktbolaget Digital Engine som är nischat mot digitalisering inom Professional Services. Han har tidigare arbetat med kritiska IT-relaterade frågor i över 20 år. De senaste sex åren har han varit CIO för PwC Sverige där han hade en ledande roll gällande att få igång ett starkt momentum med den digitala utvecklingen och integrera affär samt IT i detta. Innan dess arbetade Per under drygt tio år som managementkonsult hos flera av de ledande företagen inom området.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg