Så ska kvinnorna bli fler inom IT och teknik

mars 26, 2014 · IT

Skrivet av: Hanna Mansson

Det är ont om kvinnor i teknik- och IT-branschen. Färsk statistik från Expert Market visar att kvinnor utgör minoritet inom dessa ämnen redan på gymnasiet. Andelen kvinnor i ämnena naturvetenskap, matte och IT når en knappa 31 procent och inom teknik är siffran så låg som 9 procent.

Om vi tittar på universitetet och högskolan ser vi ynka 26 procent kvinnor inom IT-relaterade ämnen. Dessa låga siffror avspeglas, inte helt överraskande, även i arbetslivet.

Men vad beror det här på? Och hur ska vi ändra på trenden?

Jag kontaktade initiativtagarna till projektet TechEq, som jobbar för jämställdhet inom IT- och teknikbranschen, för att ta del av deras synpunkter. Nedanför har jag sammanställt de problem som har återkommit under våra samtal.

Könsroller under uppväxten

Tekniska kunskaper uppmuntras tidigare och i större utsträckning hos pojkar än flickor. Det är bara att gå in i en leksaksaffär eller titta på barnprogram för att se hur teknik marknadsförs mot små pojkar, medan flickor ofta styrs mot andra typer av intressen.

Ett annat exempel är bristen på starka kvinnliga roller i dataspel. Dessa är ett fåtal exempel som etablerar tydliga könsroller redan i små barn där data och teknik blir något ”pojkigt”. 

Den inbitna stereotypen

Tyvärr existerar fortfarande bilden av den typiska programmeraren som en töntig, vit man med glasögon som sitter i källaren och kodar. Ett typiskt exempel är ”Plague” från Flickan som Lekte med Elden (som ju för övrigt är banbrytande när det gäller att bryta normer). Den här bilden är inte bara förlegad, utan också oattraktiv och något den unga kvinnan varken kan relatera till eller eftersträva.

Kvinnliga förebilder motiverar

För att unga tjejer ska vilja ge sig in i dessa industrier måste kvinnliga förebilder framhållas. Var du än befinner dig i karriären är förebilder inspirerande och motiverande. En avsaknad av förbilder kan resultera i bristande intresse och tyvärr får kvinnliga förebilder inom teknik och IT ännu inte den plats de förtjänar.

Marknadsför på nya sätt

Både universitet och företag måste se över sin marknadsföring för att attrahera kvinnor till tekniska roller. Bilden av IT och teknik målas ofta upp som mossigt eller väldigt svårt och komplicerat när det egentligen är något väldigt kreativt och estetiskt.

Genom att marknadsföra IT och teknik på nya sätt når vi ut till fler målgrupper, däribland kvinnor. Dessutom bör vi se över bilden som presenteras av studenter inom dessa ämnen, tyvärr är det fortfarande så att bilden som presenteras reflekterar majoriteten; män.

Öppenhet och aktivt intresseskapande

Det finns en hel del arbetsgivare kan göra för att påverka jämställdhet, inte bara under rekryteringsprocessen.

För det första bör arbetsgivaren skapa transparens kring de karriärmöjligheter som finns vilket kan göra IT och teknik till en mer attraktiv bransch. Personen bör uppmuntra mångfald och säkerställa att alla känner sig välkomna, samt att jobba aktivt med att skapa intresse bland kvinnor.

Tritech, en av initiativtagarna till TechEq, har exempelvis ”öppet hus” på sitt kontor då tjejer kan besöka verksamheten och delta i en workshop där bolaget vill ta reda på vad de kan göra för att bli bättre.

MTGx, en annan av initiativtagarna, står bakom eventet Women in Tech där de bland annat diskuterar hur man ska få in fler kvinnor i branschen.

Tips till konsultbolagen

Som konsultbolag inom IT och teknik finns det flera relativt enkla sätt att ta till för att öka jämställdheten. Nedan listar jag tre tips:

  • Se till att ni representerar ert företag med bilder på både män och kvinnor, framförallt på karriärsidor och rekryteringssidor. Det är vetenskapligt bevisat att människor skapar sig känslomässiga intryck mycket snabbare av bilder än av text och därför är foton kraftfulla verktyg som kan skapa ett positivt, jämställt intryck.
    Addnode Group har ett mycket bra exempel på hur bilder kan skapa ett välkomnande intryck som tilltalar såväl kvinnor som män.
  • Visa upp interna kvinnliga förbilder. Skapa en sida där era medarbetare får berätta om hur det är att jobba på ert företag och se till att det finns både manliga och kvinnliga representanter. En god idé är att fråga era kvinnliga medarbetare om just jämställdhet för att visa på öppenhet och transparens.
  • Berätta om ert jämställdhetsarbete. Var tydlig med att ni söker mångfald bland era medarbetare och om ni jobbar med jämställdhetsfrågor bör detta lyftas fram på er rekryteringssida.

Tack till TechEq’s initiativtagare Netlight, Tieto, Tritech och MTGx för samtal om jämställdhet som inspirerat det här blogginlägget.

Gästbloggare - Hanna Mansson

Hanna Månsson jobbar som Multimediakonsult i London och har erfarenhet inom mode-, rese- och IT branschen. På fritiden driver hon det feministiska produktionsbolaget Linnea&Lovisa tillsammans med Evy Samuelsson och Dia Thorfinnsdottir och väntas lansera sin första kortfilm senare i år. Hanna har även i ett års tid jobbat med företaget Expert Market för att skapa medvetenhet om jämställdhet på arbetsplatsen.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg