Finnar bättre på utvecklingsprojekt än svenskar

april 29, 2014 · IT

Skrivet av: Pierre Almén

Nästan varje vecka rapporterar media om havererade projekt. Antingen har projektet inte lyckats leverera önskad funktionalitet, blivit väldigt försenat och/eller kraftigt fördyrats eller till och med lagts ner trots stora investeringar.

The Standish Group har sedan 1995 publicerat CHAOS-rapporter som visar hur väl systemutvecklingsprojekt genomförs. Den senaste rapporten visar att omkring 40 procent av projekten är lyckade, men lika många klarar inte att nå sina tids- och resursmål samt önskad funktionalitet. Och hela 20 procent av dem tvingas läggas ner.

Projektledarens uppgift

Som projektledare för ett systemutvecklingsprojekt har du som uppgift att styra och leda projektet med målsättning att leverera överenskommen kvalitet enligt överenskommen tidtabell och kostnad.

”Överenskommen kvalitet” har varit i fokus under en längre tid. Där har projektledaren ofta bra processer och stöd för kontroll över den levererade kvaliteten. Tyvärr gäller vanligtvis inte detta för ”överenskommen tidtabell och kostnad”. Här råder fortfarande rena vilda västern! De ursprungliga estimaten är ofta av mycket dålig kvalitet.

Under ett seminarium som jag ansvarade för föregående år visade vi att experters estimat kan skilja med en faktor 16! Hur ska då IT-ledningen och projektledaren veta om projektet framskrider på ett bra sätt och uppnår önskade och realistiska tids- och kostnadsmål?

Oberoende stöd från början

Men det finns faktiskt ett sätt att ge projektledaren den hjälpen.

Stödet kallas för Project Scope Management med en etablerad process och en definierad roll som Project Scope Manager.

Projektledaren kan på detta sätt få ett oberoende stöd från början till slut att definiera och få beslut om projektets omfång, estimera tids- och resursbehov baserat på detta och säkerställa att kunden får det de efterfrågar till överenskommen kvalitet, tid och kostnad.

Verksam under hela projektet

I exempelvis Australien, USA, Finland, Danmark, Tyskland och Holland har rollen som granskare/kvalitetssäkrare/projektrevisor förtydligats och ”standardiserats”.

Project Scope Management definieras i PMIs ”Book of knowledge” som ”A Process to ensure that all work required, and only the work required for completing the project successfully”.

En Project Scope Manager verkar under projektets hela livstid. I Finland finns i dag cirka 130 certifierade Project Scope Managers. De har bidragit till en dramatisk förbättring av projektkvaliteten hos ett antal myndigheter, som justitie-, försvars- och socialdepartementet.

Seminarium om kvalitetssäkring

15 maj arrangerar nätverket Software Metrics i Stockholmskretsen ett seminarium om Project Scope Management som riktar sig främst till IT-chefer, CIO, CFO, programledare, projektledare, projektkontorsansvariga och personer som ägnar sig åt kvalitetssäkring och granskning av projekt.

Seminariet ska försöka besvara frågan: ”Varför ska vi fortsätta leverera projekt som misslyckas vad avser tid och kostnad när det finns bot för det?

Gästbloggare - Pierre Almén

Pierre har arbetat som IT-konsult i över 25 år och har specialistkunskaper inom faktabaserade IT-förbättringar. Han är certifierad Software Measurement Specialist och den enda i Sverige som är certifierad IFPUG Function Point Specialist. Dessutom driver han nätverksgruppen Software Metrics inom Dataföreningen, arrangerar seminarier inom området samt medverkat i framtagandet av boken ”The IFPUG Guide to IT and Software Measurement”. För mer info kontakta Pierre genom - pierrea@coolmail.se

Du kanske också gillar...

Alla inlägg