10 sätt att misslyckas med IT-projekt

september 11, 2013 · IT

Skrivet av: Thomas Lundquist

Denna vecka presenterar vi stolt Thomas Lundquist som vår gästbloggare. Thomas är sälj- och ledarskapscoach som bland annat har skrivit tio böcker. Dessutom är han en av Sveriges bästa föreläsare.

 

1. Fundera över, testa och förankra beslutet om förändringen eller omorganisation under lång tid och genomför därefter förändringen snabbt. Gärna vid ett fixerat datum, som ”den första oktober ska vi byta IT-system”. Då är det sannolikt att förändringen misslyckas.

 

2. Gör förändringen svår och komplicerad så att de flesta inom organisationen blir osäkra på vad det innebär. Huruvida du lyckas med en förändring avgörs ofta av vilken svårighetsgrad du väljer. Många gör det svårare än vad det är vilket är ett bra sätt att skapa ett misslyckat IT-projekt.

 

3. Glömma bort att dokumentera nuläget. Då ser du inte förändringen över tid. Det går då inte att mäta om förändring skett eller om ni lyckats nå målen eftersom ni inte riktigt vet var ni var då ni började. Smart sätt att skapa lite förvirring och desorienterade medarbetare när de ställer frågor om IT-projektet.

 

4. Fokusera på målet långt fram i tiden och bryt inte ner det i små begripliga delmål. Ett säkert sätt att skapa misslyckad förändring är att säkerställa att den enskilde medarbetaren inte förstår sin del i IT-projektet. Otydlighet är ett nyckelord och om ett flertal nämner detta ord så vet du att du är på rätt väg mot ett misslyckat IT-projekt.

 

5. Se till att inskärpa allvaret i förändringen av IT-system, gärna kombinerat med indirekta hot gällande vad som händer om inte implementeringen genomförs extremt fort. Att skapa rädsla och osäkerhet är ett mycket effektivt sätt att frambringa misslyckade IT-projekt. Följer du steg 1-4 frodas nästan automatiskt rädsla och osäkerhet inom organisationen och då blir det lättare att misslyckas med IT-projektet. En negativ spiral är skapad.

 

6. Tillåt inte medarbetare att slappna av och fira små delsegrar. Ska det överhuvudtaget firas bör det ske då allt är klart och utvärderat. Tänk på att lägga eventuellt firande helt frikopplat så att det inte finns risk att medarbetare ser ett mönster eller samband mellan deras insats och firandet.

 

7. Skapa situationer som gör det svårt att prestera. Stressa och ligg på den enskilda medarbetaren genom utökade kontrollfunktioner och ökad rapportering.

 

8. Inse att bakslag kommer, rejäla sådana. Slå ned extra hårt på dessa motgångar och statuera exempel. Det lär de andra i organisationen och gör att de förstår vad som krävs av dem.

 

9. Rädsla för att göra fel är vanligt. Tänk om jag gör fel? Lär den enskilda medarbetaren att det är en katastrof om hon eller han gör fel. Det är extremt viktigt att göra exakt rätt i början eftersom alla har ögonen på en. Låt medarbetaren underförstått inse att det är bättre att inte göra någonting alls än att ge sig på saker som kan gå fel.

 

10. Strama åt kommunikations- och informationsflödet. Låt medarbetare snacka lite skit och gissa sig fram. Förr eller senare kommer medarbetarna ändå förstå hur smart och bra det nya IT-systemet egentligen är.

 

Om du följer dessa steg är det nästintill omöjligt att lyckas med ett IT-projekt. De allra flesta IT-projekt har stora problem vid implementering i Sverige. Vilket eller vilka steg tror du är vanligast vid införandet av stora IT-projekt?

Gästbloggare - Thomas Lundqvist

Thomas är författare och föreläsare. Han är expert på ledarskap, försäljning och rekrytering. På hans hemsida, www.brainscan.se kan du läsa mer och kontakta honom om du vill undvika problem i samband med förändringar.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg