Den effektiva konsultförmedlaren med personlig touch

Systemstöd är en möjliggörare för effektivisering av processer och administration. Men den personliga aspekten kan lätt glömmas bort. Som en naturlig respons för att möta hur marknaden faktiskt vill att konsultförmedlare ska vara startades Aliant. Målbilden är att kunna kombinera effektivitet och personlig touch på ett friktionsfritt sätt.

Aliant valde dessutom i ett tidigt skede att använda Cinode för att få en bra överblick över tillgänglig kompetens och enkelt kunna matcha de talanger som finns tillgängliga i nätverket mot rätt uppdrag.

Vi på Cinode tog en pratstund med grundarna Christian Holmstrand och Nicholas Uusitalo för att höra mer om det nystartade bolaget.

Aliant är konsultförmedlaren som är effektiv i processerna men samtidigt behåller den viktiga personliga touchen.

Hur särskiljer ni er från andra mäklare? Vad bidrar ni med till marknaden?

– För att med större precision kunna bedöma det faktiska behovet hos våra kunder krävs ett genuint intresse och personligt förhållningssätt till teknik och individ. Vi tror alltså att vårt mervärde som konsultförmedlare faktiskt är förståelse för framtida utmaningar hos kunden och hur vi strategiskt hjälper dem hitta rätt folk.

Kedjan av leverans fullföljer vi först när konsulten, individen, har fått ge utlopp för vad denne kan och vill göra. Vår uppgift är att hitta precis rätt förutsättningar för personen så att denne utvecklas i sin roll. Detta sker samtidigt som kunden får precis den leverans de förväntar sig.

Hur tror ni branschen kommer förändras under den närmsta tiden?

– Den största förändringen på kortare sikt är troligtvis remote-arbete. Under pandemins gång har distansarbete för konsulterna blivit mer accepterat. Även den allmänna inställningen till distansarbete har blivit mer positiv hos de flesta kunderna.

Detta leder till att konkurrenssituationen förändras på många ställen runt om i landet. Helt plötsligt kommer vi och kunderna ha tillgång till konsulter från hela Sverige. Det ser vi som en stor möjlighet att som konsultförmedlare alltid kunna erbjuda rätt kompetens oavsett lokalisering.

Då har vi inte ens nämnt kompetens utanför Sverige. Denna nyfunna inställning till distansarbete öppnar många dörrar för oss i branschen långt utanför Sveriges gränser.

På sikt tror vi även att många av de stora bolagen kommer att gå mer mot åtaganden och teamleveranser. Därför vill vi agera som den naturliga samlingsplatsen där vi lär känna konsulterna och att även de lära känna varandra. Det gör att vi kan vara en part som både ”släcker bränderna” med resurskonsulter samtidigt som vi levererar mer proaktivt och långsiktigt, både nyckelspelare och team av konsulter.

Hur ser ni på bolagets utveckling framöver?

– Inledningsvis börjar vi med att ”gräva där vi står”. Vi har haft stort fokus på våra kunder här lokalt i Göteborg och att bygga upp en välfungerande och uppskattad process. Med detta sagt har vi idag konsulter ute på uppdrag i flertalet av Sveriges städer.

Nästa steg blir att få in ytterligare en kollega till Göteborgskontoret. När vi tillsammans färdigställt mallen för hur vi arbetar med kunder och partners startar expansionen i resten av landet. Det naturliga nästa steg för oss är att expandera lokalt i någon av storstäderna.

Det viktigaste för oss framåt är att vi i takt med vår tillväxt inte tappar den personliga relationen vi har med våra kunder och partners. Just därför kommer fokus i tillväxtfasen att ligga på intern rekrytering och att finnas till hands lokalt.

Ni gick in tidigt i Cinode, varför?

– Vår kärnverksamhet ligger i att matcha rätt person med rätt uppdrag. Det var därför en självklarhet att valet föll på Cinode som har lagt ett stort fokus på just matchningen.

Med Cinode får vi en bra överblick över tillgänglig kompetens och kan enkelt matcha de talanger vi har tillgängliga i vårt nätverk med rätt uppdrag. Som ett stort plus i kanten har vi fått ett övergripande och informativt system som vi kan arbeta i dagligen.

Ni använder Cinode Partner Network ofta vid era förfrågningar. Vad tycker ni om funktionen och den respons ni får?

Cinode Partner Network är ett riktigt bra komplement till vårt interna nätverk av konsulter. Vi är ständigt på jakt efter nya samarbetspartners och denna funktion gör det enkelt för oss att nå ut bredare och knyta an till nya samarbeten. Vi gillar även enkelheten att publicera uppdragen publikt på Cinode Market.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg