Så löser vi kompetensbristen inom it- och teknik

februari 24, 2019 · IT, Talang

Skrivet av: Mattias Loxi

Den genomgripande digitaliseringen i Sverige och resten av världen har gjort den digitala sektorn till näringslivets viktigaste tillväxtområde. Men företagens och även Sveriges tillväxt bromsas in av den galopperande kompetensbristen. Enligt IT & Telekombolagen kommer det saknas 70 000 personer inom branschen i Sverige år 2022.

Vad kan vi göra för att motverka kompetensbristen?

Ett nytt initiativ är 70000jobb.nu – ett manifest med initiativtagare som exempelvis Sigma, IT&Telekomföretagen och Microsoft. Manifestet belyser framförallt tre faktorer; utbildning, fler kvinnor inom it&tech samt kompetensinvandring. Näringslivet står för nya initiativ men även politikerna bör göra sin del.

Håller du med? Gör som jag och skriv då under manifestet.

Tillvarata all kompetens

Företag gör inte alltid tillräckligt för att ta tillvara på all kompetens som finns. Ett exempel på ett företag som lyckats inom detta område är Unicus som uteslutande rekryterar personer med Aspergers. En grupp som annars ofta står utanför arbetsmarknaden. Lyssna även på Konsultpodden avsnitt 6 där Unicus vd Anders Barnå intervjuas av mig och Håkan. Vi pratar om hur vi kan ta tillvara på all kompetens i konsultbranschen.

Ytterligare en viktig faktor är att hitta snabba vägar för att ta tillvara på kompetensen hos nyanlända och underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden. Här finns redan framgångsrika initiativ som Jobbsprånget och Sigma Technologys projekt Swedish Club för utländska ingenjörer.

Vi som bransch behöver också bli bättre på att leta ”potential” där vi inte bara tittar på vad individen kan just nu utan även var hen, med rätt stöttning, kan befinna sig om några år.

Möjlighet att byta karriär

Ett annat centralt element är möjligheten att byta karriär mitt i livet. Academy (ett systerbolag till Academic Work) möjliggör för personer med rätt egenskaper att genom en intensivutbildning byta karriär eller ta ett kliv uppåt. Genom tuffa tester väljs deltagare med passande förmågor och ambition att möta nya utmaningar inom it-branschen.

Öka antalet utbildningsplatser

Vi måste säkerställa att det utbildas tillräckligt många ingenjörer i Sverige genom att öka antalet utbildningsplatser och se till att studenterna klarar sina studier.

Fler kvinnor på it-utbildningarna

Att fler kvinnor söker sig till utbildningar inom it och teknik är också en viktig faktor. Utbildningarna behöver formas så att de även attraherar de kvinnliga studenterna. Detta är en utmaning att möta som skulle leda till en mer jämställd kompetensbredd.

Samverkan mellan skola och näringsliv

Genom att länka samman yrkesvägledning genom hela utbildningen samt tillhandahålla en god samverkan mellan skolväsendet och näringslivet förbereds studenten inför det kommande arbetslivet.

Förenkla för utländsk kompetens

Svenska företags behov av kompetent arbetskraft kommer växa. Vi behöver arbetskraft från andra delar av världen. Genom mindre krångel med regelverk och byråkrati, som exempelvis kortare väntetider för arbetstillstånd samt att underlätta för företag som lockar till sig utländsk expertkompetens, blir det enklare att få in expertis från utlandet.

Vidareutveckla befintlig kompetens

Kompetensutveckling bör vara a och o för arbetsgivaren och medarbetaren. När allting går snabbare och nya områden dyker upp medan andra automatiseras gäller det att ha en kontinuerlig kompetensutvecklingsplan för samtliga medarbetare.

Vad tycker du vi bör göra?

Linkedin fortsätter diskussionen – läs vad andra tycker och kommentera själv.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6504708144684363776/

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg