Hållbarhet – viktig nyckel i jakten på talangerna för konsultbolag

Gästbloggare: Olle Rydqvist, medgrundare PE Accounting och Wellfish. Foto: David Thunander.

Jakten på talanger blir mer intensiv. Många blir rekryterade innan de ens hunnit avsluta sin utbildning. Lön och kompetensutveckling utgör numera hygienfaktorer. Företag som kan locka framtidens talanger är de som erbjuder en djupare mening och ett syfte som rimmar väl med de personliga värderingarna hos framtida kollegor. Då blir hållbarhet oerhört viktigt.

För konsultbolag som ständigt kämpar med att attrahera de bästa konsulterna är denna förändring märkbar. Konsultbolag som ligger i framkant använder därför hållbarhet som en nyckel för att attrahera morgondagens stjärnor.  

Framtidens talanger vill bidra till samhället 

Konsultbolagens största utmaning har alltid varit att hitta och attrahera rätt talanger till organisationen. Det absolut största hindret för konsultbolag som vill växa är just förmågan att hitta och rekrytera konsulter.  

Vi ser en tydlig trend i att hållbarhet som affärsidé lockar morgondagens konsulter. Akademiker och talanger som befinner sig i början av karriären ställer höga krav på hållbarhet och mångfald. Det är ofta dessa faktorer som är avgörande när de väljer arbetsgivare.  

En årlig undersökning, gjord av Academic Work och Kantar Sifo, visar att företag som aktivt arbetar med hållbarhet har ett stort försprång i jakten på framtidens kompetens. Att ha hållbarhet som affärsidé räcker dock inte enligt undersökning. För att kunna behålla talangerna måste även ledningen, cheferna och organisationen visa ett genuint intresse för hållbarhet, jämställdhet och socialt ansvar.  

Undersökningen heter Young Professional Attraction Index, YPAI och kartlägger vad dessa ”young professionals” anser är viktigast när de väljer arbetsgivare. 

Fler än 7000 studenter och nyexaminerade akademiker svarar på frågor om hur deras drömarbetsgivare ser ut. Över 30 procent anser att det är mycket viktigt att företaget har en tydlig klimatpolicy och aktivt arbetar med hållbarhet. Närmre hälften av de tillfrågade menar också att mångfald och socialt ansvarstagande är ett måste för att de ska välja arbetsplatsen.  

Automatiserad hållbarhetsredovisning bygger en attraktiv arbetsplats 

Konsultbolag som arbetar aktivt med hållbar utveckling har en stor fördel gentemot konkurrenterna. I en tuff bransch, där de vassaste konsulterna knappt hinner lämna utbildningen innan de har ett erbjudande på bordet, är det viktigt att ta denna fråga på allvar. Förmågan att attrahera nya konsulter är trots allt nyckeln till snabb tillväxt.  

Därför har allt fler konsultbolag börjat arbeta med sina hållbarhetsrapporter på ett mer automatiserat och strukturerat sätt. Genom att använda befintlig data som ekonomisk rapportering, lön, resor och utlägg kan en hel del automatiseras i din hållbarhetsrapport. Det gör att du kan vara en hållbar och betydligt mer attraktiv arbetsgivare utan att det blir tidskrävande och komplext för ditt bolag.  

Skapa en hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten bör åtminstone innehålla följande delar för att spegla er som arbetsplats:  

  • Miljöaspekten – på vilket sätt tar ni ansvar för vår gemensamma miljö? Hur ser er resepolicy ut inom bolaget, energiförbrukning etc. Ju mer du kan automatisera och föra in denna information direkt i hållbarhetsrapporten desto bättre och mer tidsbesparande för dig.  
     
  • Sociala och personalrelaterade frågor – på vilket sätt motverkar ni exempelvis diskriminering? Här kan en lönekartläggning automatiseras till stor del om ni har allt, inklusive lön, samlat i en ekonomilösning. 
     
  • Mänskliga rättigheter – hur arbetar ni som bolag för att bidra till FN:s mål?  
     
  • Motverkande av korruption och ekonomiska aspekter – hur säkerställer ni arbetet mot korruption och med ekonomisk tillväxt som balanseras med klimatpåverkan? I en automatiserad lösning kommer den ekonomiska datan att genereras med så lite manuella mellansteg som möjligt för att spara tid åt dig.   

För oss på PE handlar hållbarhetsredovisning om tre sammanhängande områden som samtliga måste finnas med för att göra skillnad. Det handlar om ekonomiska och sociala såväl som miljömässiga aspekter. Här kan du läsa mer om vad din hållbarhetsrapport bör innehålla.  

Nästa steg inom automatisering

I över tio år har vi på PE Accounting hjälpt konsultbolag att växa med marknadens högsta automatiseringsgrad. För oss är nästa steg helt naturligt – det vill säga att hjälpa er med automatisering av hållbarhetsredovisningen. Vi vet att det är en viktig nyckel i jakten på talangerna. Vi vet också att det är ett tidskrävande och komplext område. Därför vill vi automatisera det som går i din hållbarhetsredovisning.  

Nyfiken på att se hur en automatiserad, transparent och ansvarstagande rapportering kan hjälpa dig att bygga framtidens konsultbolag? Kom på vårt webbinarium den 22 september – anmäl dig idag!

Gästbloggare - Olle Rydqvist, medgrundare PE Accounting och Wellfish

Gästbloggare - Olle Rydqvist, medgrundare PE Accounting och Wellfish

Olle är en av tre grundare till PE Accounting när det begav sig för drygt 10 år sen. Han brinner för hållbarhet, innovation och redovisning, vilka han benämner som ”the language of business”.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg