Strategier för content marketing – förbättra konsultbolagets synlighet och trovärdighet

sep 19 2019 · Försäljning i konsultbolag

Skrivet av: Verena Stöckinger

Content marketing är en etablerad arbetsmetod inom marknadsföring. Ändå är det inte alla som utnyttjar dess fulla potential. Men rätt använt är content marketing en avgörande faktor för konsultbolag samt frilansande konsulter. Ni kommer närmare er målgrupp och får möjlighet att konkurrera med andra konsulter.

Innehållsmarknadsföring är ofta tidskrävande men värt ansträngningen, i synnerhet om ni använder rätt strategi. Enligt undersökningen B2B Content Marketing 2019 arbetar 65 procent av ”content marketers” utifrån rätt strategi. Hela 96 procent av ”top performers” medger att de har byggt trovärdighet och tillit gentemot sin målgrupp.

Här är fyra användbara tips som är bra att lägga på minnet. Det är viktigt att fokusera på rätt saker och ha kännedom om fallgroparna som bör undvikas. Genom att följa dessa rekommendationer kan ni förbättra bolagets synlighet och trovärdighet.

1. Definiera er strategi

Innan ni börjar skapa content gäller det att definiera ert syfte samt kort- och långsiktiga mål. Varje avsikt och handling styrs av vad ni önskar uppnå med er strategi.

Tips: Har ni flera mål är det bra att rangordna dem utifrån vilka som har högst prioritering. Se till att dokumentera era prestationer och milstolpar.

2. Synkronisera er nisch med den primära målgruppen

Innan ni skapar content bör ni ha god kännedom om er målgrupp samt deras behov och önskemål. För att optimera er webbplats och ta reda på vilken typ av information er målgrupp söker efter samt hur ni kan tillhandahålla content anpassat för just dem behöver ni genomföra en sökordsoptimering.

Tips: Det finns flera verktyg som underlättar denna process.

3. Visa din expertis – på och utanför webbsidan

Följ er redaktionella plan under själva skapelseprocessen. Förse er målgrupp med variationsrikt material av media och information, som exempelvis:

  • Checklistor och PDF
  • E-böcker
  • Gratismallar
  • Whitepapers
  • Videointervjuer eller textmaterial från kunder och andra professionella inom branschen.  

Marknadsföringsstrategierna bör användas både på och utanför webbsidan.

On-Page

Syftet med content har förändrats. Nuförtiden är det viktigare att fokusera på läsaren istället för sökmotorn. Men det innebär inte att ni ska skriva content som inte intresserar er målgrupp eller som enbart är grupperade med nyckelord.

Ni ökar er trovärdighet gentemot målgruppen med hjälp av detaljerad information som tillför värde medan ni följer SEO-principer. För att nå långsiktig framgång krävs en genomtänkt strategi med fokus på målgruppen samtidigt som ni har sökordsoptimeringen i åtanke.

Tips: Nyckeln är att hitta en god balans anpassad efter ert bolag. För att behålla era prenumeranter gäller det att ständigt vara aktiv och undvika uppehåll i produktionen av content eftersom det kan påverka bolagets synlighet negativt, men undvik att spamma dem.

Off-page

Vill ni förbättra er synlighet ytterligare är det viktigt att känna till att Google prioriterar webbplatser beroende på huruvida de anses vara experter inom sitt område. Content marketing utvärderas utifrån innehållet på webbsidan samt publicering av innehåll på andra webbplatser. Därför måste ni bredda ert nätverk genom sociala medier och plattformar, som LinkedIn, för att generera länkar från andra bloggar/webbsidor.

Tips: Var försiktig. Publicering av bristande innehåll och länkar till webbsidor samt bloggar som tillhandahåller en sämre kvalitet kan ha en negativ effekt på era tidigare insatser.

4. Observera ert arbete

Sist men inte minst, observera era insatser inom content marketing. Det är först då ni kan göra nödvändiga justeringar för att nå förbättrade resultat.

Tips: Fastställ specifika deadlines för att genomföra samt utvärdera era observationer. På så sätt undviker ni att utvärderingen glöms bort. Lär av era misstag.

Sammanfattning

År 2019 är förmågan att skapa en genomtänkt och implementerad strategi för content marketing fortfarande en av de mest avgörande faktorerna för att bli ett framgångsrikt och inflytelserikt konsultbolag.

Att investera i content marketing kan vara givande för er konsultverksamhet och resultera i ökad synlighet, mer trafik och ett högre erkännande samt starkare trovärdighet bland såväl kunder som professionals. Med hjälp av en genomtänkt strategi för content marketing kan ni undvika onödiga fallgropar.

Gästbloggare - Verena Stöckinger, Outreach Manager på eology

Gästbloggare - Verena Stöckinger, Outreach Manager på eology

Verena arbetar som Outreach Manager på eology, en tyskbaserad marknadsföringsbyrå online. Hon ansvarar för initiering samt tillhandahållande av högkvalitativt innehåll på internationell nivå för bolagets kunder. Med sin bakgrund inom globala studier (M.Sc.) från Göteborgs universitet har hon ett särskilt intresse för språk samt global kommunikation. Hon har god erfarenhet av olika kulturella miljöer efter att ha bott fem år utomlands, i sex olika länder.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg