Skills Management – 5 ideas to scare up your sales

Halloween lurar runt hörnet och det finns många sätt att höja skräckfaktorn. Därför vill vi passa på att dela med oss av fem smarta steg inom Skills Management som garanterat ”skrämmer upp” er försäljning och konkurrenskraft.

Skills Management hjälper dig och ditt företag att hantera, värdera och utveckla er mest värdefulla tillgång – bolagets samlade kompetens. Ni får en tydligare bild av ert nuvarande samt framtida marknadsbehov och aktuella trender.

Happy Halloween önskar vännerna på Cinode! 🎃

Kompetensinventering

Digitaliseringen driver på utvecklingen inom alla branscher och nya marknadstrender uppstår snabbt. För att bygga konkurrenskraft måste varje företag ha stenkoll på sin samlade kompetens och hur de bör utveckla den för att klara av att möta framtida behov.

Första steget inom Skills Management handlar om att göra en kompetensinventering. Då kan du som chef eller ledare besvara frågor som; har du en tydlig bild av bolagets samlade kompetens? Hur ser ert kompetensgap ut? Vilka kompetenser saknar ni men kommer behöva framöver? Först då får ni kännedom om eventuella kompetensluckor och vilka beslut ledningen behöver fatta för att nå långsiktig framgång.

Skills_Management_Skills_report
Importera era cv:n och kompetenser för att hantera er kompetensinventering.

Identifiera kompetensgapet med skill sets

Under våren lanserade vi funktionen skill sets för att hjälpa ditt bolag att på ett enkelt sätt ha koll på era medarbetares kompetenser och hur väl de matchar med uppdragsspecifika krav. På så sätt kan ni snabbt identifiera ert komptensgap.

Ni definierar vilka kompetenser ni behöver för respektive roll inom organisationen. Med skill sets får ni en tydlig översikt av ert kompetensgap och kan analysera nuvarande läge samt vad ni behöver åstadkomma för att ta er vidare.

Definiera vilka färdigheter som krävs för respektive roll. Då synliggör ni samtidigt ert kompetensgap.

Growth plan hjälper er att planera för framtida mål

När ni väl har en bild av er nuvarande kompetensförsörjning, ert kompetensgap och vilka problem ni behöver lösa, är det dags att fastslå en passande strategi för att stänga kompetensgapet.

En growth plan hjälper medarbetarna att visualisera sina mål och kommunicera dem till sina chefer och ledare. När ni känner till medarbetarnas nuvarande kompetens blir det lätt att se hur de ska nå sina framtida mål genom exempelvis upskill och reskill.

Skills Management
När ni känner till medarbetarnas nuvarande kompetens blir det lätt att se hur de ska nå sina framtida mål.

Pipeline Management frigör säljkraften

Visualisera era affärsmöjligheter genom att arbeta med kunder, aktiviteter, projekt och bemanning i ett flöde. Med en gemensam process för sälj och leverans av kompetens stärker ni verksamhetens försäljningsförmåga.

För att undvika tidskrävande manuell hantering bygger ni en gemensam beläggningsplanering tillsammans med kompetenser, uppdrag och försäljning för att skapa nya möjligheter. När säljstödet är synkroniserat med uppdrags- och beläggningsplaneringen kan ni agera snabbt, jobba effektivt och optimera bemanningen i era projekt. Då har ni förutsättningar att bli snabbrörliga och kan frigöra hela säljkraften i bolaget.

Skills Management
Med Pipeline Management bearbetar ni effektivt och översiktligt era affärsmöjligheter – från lead till vunnet uppdrag.

Recruit and Partners – besluta om en plan framåt

För att även fortsättningsvis kunna plocka marknadsandelar behöver ni växa kontinuerligt. Då gäller det att ha koll på vad ni behöver rekrytera samt vilka kompetenser ni måste ta in externt. Analysera er kompetensprognos. Vilka kompetenser behöver ni rekrytera eller ta in via externa partners? Besluta om en plan framåt.

Matcha uppdrag – oavsett anställningsform.

Behöver ni manuellt kontakta era samarbetspartners angående när ni har tillgängliga talanger? Är relationen med underkonsulter och partners personberoende?

Stärk er leveransförmåga och får tillgång till tusentals underkonsulter och partners. Här matchar ni uppdrag oavsett anställningsform samt aviserar och publicerar förfrågningar.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg