Kompetens – har ni koll på er viktigaste tillgång?

mars 20, 2020 · Cinode

Skrivet av: Johan Haeger

Kompetensinventering – den viktigaste källan för er kompetensstrategi.

I en konsultverksamhet, där kärnaffären baseras på att sälja tjänster som bygger på individers kompetens, är det förvånande att det ännu finns konsultbolag som inte arbetar mer strukturerat med kompetensinventering. Detta är viktigt i tider där marknaden är osäker och efterfrågan på olika tjänster riskerar att svänga snabbare än vanligt.

Genom att alltid veta exakt vilken kompetens som finns i bolaget blir det enkelt att presentera sig för nya kunder. En detaljerad kompetensinventering där även de skills som inte efterfrågats under den senaste tiden dokumenteras kan också skapa fler affärsmöjligheter, speciellt om marknaden förändras snabbt.

Det blir också lättare att arbeta strategiskt och jämföra marknadens efterfrågan, pågående trender och vad vi som bolag behöver förstärka genom att kompetensutveckla, rekrytera eller utvidga nätverket. 

Ledningsgruppen eller de som bär ansvaret bör placera kompetensinventeringen högt på agendan för att säkerställa att tillgång/efterfrågan av nuvarande och framtida kompetenser är den rätta. Detta ligger i sin tur till grund för plan och aktiviteter för kompetensförsörjning.

Det ger svar på frågorna;

 • Vilka uppdrag ska ni fokusera på?
  • Vilka utbildningar ska ni ta? Vilka aktiviteter eller vilken budget krävs?
  • Vem ska ni rekrytera och när kompletterar ni med partners?

Gör det enkelt för säljare och konsultchefer. Tydliggör vilka kompetenser och områden era konsulter vill jobba med och utvecklas inom. Låt det vara en del av er företagskultur att fokusera på att visa er kompetens, både internt och externt. Var stolta över era medarbetare och deras kompetens!

Varje konsult ska enkelt kunna registrera och uppdatera sin kompetens kontinuerligt. Uppdrag, kunder, kompetenser och dess nivå, certifikat (giltighetstid, institut, nivå), kurser och utbildningar utgör basen.

Effektivisera arbetet med verktyg som sänker trösklarna att fånga in, motiverar och ger ett sammanhang. Då ser ni även att era konsulter har mer kompetens än vad som finns i ett traditionellt textdokument.

Jämför efterfrågan på kompetens i kundförfrågningar, upphandlingar och kunddialoger med er kompetensinventering.

 • Vilka trender ser ni?
  • Vilken kompetens saknas?
  • Ska ni utbilda eller rekrytera för att täcka dem?
  • Samarbeta med partners eller underkonsulter?

Sitter du på ett nykundsmöte och direkt kan besvara hur många av era konsulter som har en viss kompetens, vilken bredd ni har och visa era topptalanger får ni en markant fördel gentemot era konkurrenter.

Fallgropar

Akta er för att kompetensinventeringen blir

 • Personberoende.
 • Inaktuell (exempelvis var 6:e eller 12:e månad – sträva efter månatlig uppdatering).
 • Isolerad från andra nyckelprocesser.
 • Generell (om prio ett är att lista alla kompetenser är prio två att ranka samt koppla dem till tidigare projekt, utbildning, certifikat och referenser).

Kompetensinventering hjälper er att identifiera gap mellan utbud och efterfrågan. Försök vara snabb med att utbilda och rekrytera eller gör kompetensbristen kortvarig genom att ta in en underkonsult.

Undvik att kompetensinventeringen är eller riskerar att bli personberoende hos en eller ett fåtal personer. Det riskerar att göra er verksamhet sårbar vid sjukdom eller uppsägning. Genom att nyttja moderna verktyg specifikt utvecklade för konsultbolag gör ni det enkelt för era medarbetare att kontinuerligt uppdatera sin kompetens. Det gör att ni får en kompetensinventering som är uppdaterad näst intill i realtid. Det slår direkt ut excelark eller traditionella HR-verktyg och skapar stort värde i det som är kärnan i ett konsultbolags affär– att erbjuda tjänster som bygger på individers kompetens!

Webbinarie: Har ert konsultbolag rätt kompetens för framtiden?

Ladda hem och lyssna till hur du bygger en kompetensinventering i världsklass!

Johan Haeger – Sälj – Marknad – Cinode

Johan Haeger – Sälj – Marknad – Cinode

Johan har lång internationell erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation, försäljning och ledarskap. Efter sju år utomlands i sex länder brinner han för språk och relationer. Johan träffar dagligen konsultföretag med målet att hjälpa dem bli mer framgångsrika. Fritiden ägnas helst åt vågsurfing, snowboard, familj och vänner. https://www.linkedin.com/in/johanhaeger/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg