Vinner konsultföretagen kampen om talangerna?

sep 03 2014 · Talang

Skrivet av: Karin Johansson

Att ha ett starkt employer brand, eller arbetsgivarvarumärke, är idag en överlevnadsfråga. Att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare med rätt kompetens är några av de största utmaningarna en arbetsgivare ställs inför. Utan ett starkt employer brand riskerar företaget att anställa fel medarbetare och i värsta fall misslyckas de med rekryteringen eftersom det inom vissa yrkesgrupper råder en stor brist på talanger.

År 2030 saknas 50 000 ingenjörer

Konkurrensen om talangerna är i dagsläget tuff och kommer att bli ännu hårdare framöver. Detta på grund av stora pensionsavgångar och generationsskiften.

Det finns också ett tydligt glapp mellan de utbildningar som universiteten erbjuder och de faktiska behoven på arbetsmarknaden. Det drabbar till exempel teknikbranschen negativt, vilket visas i bland annat Statistiska Centralbyråns senaste prognos där de befarar att Sverige år 2030 kommer att sakna drygt 50 000 ingenjörer.

Vi ser också att talangerna i allt högre grad undviker befintliga karriärvägar samt traditionella, etablerade företag. Istället väljer de att starta eget.

Konsultföretagen lockar studenterna

Glädjande nog hör konsultföretagen till de som just nu ser ut att gå vinnande ur kampen om talangerna. Många av de stora teknikföretagen skriker efter duktiga ingenjörer, samtidigt som vi i våra karriärundersökningar ser att de eftertraktade civilingenjörerna allt mer lockas av konsultbranschen.

Universums undersökningar visar till exempel att managementkonsultbranschen är näst populärast bland civilingenjörsstudenterna. Också bland de yrkesverksamma ingenjörerna lockar konsultyrket, men då är det främst teknikkonsulterna som drar.

Konkurrens från start-ups

IT-konsultbolagen är eftertraktade, även om de inte riktigt har nått samma popularitet som management- och teknikkonsulterna. En anledning till det är att data/it-studenterna i hög utsträckning lockas av entreprenörskap, start-ups och mer kreativa miljöer. Till exempel ser vi att arbetsgivare kända för en entreprenöriell miljö, så som Google och Spotify, är populära, liksom spelbranschen.

Varför är då konsultbranschen populär bland de unga talangerna?

Konsultföretagen erbjuder många av de egenskaper som studenter och young professionals söker, som varierande och utmanande arbetsuppgifter. De är också en åtråvärd referens att ha på cv:t med tanke på den framtida karriären, vilket är viktigt för den unga generationen som lägger stort fokus på att bygga sitt personliga varumärke.

Deras sätt att jobba passar dessutom de ungas livsstil: de erbjuder sina medarbetare flexibilitet och frihet, men sätter också upp tydliga mål för vad medarbetarna ska åstadkomma och erbjuder regelbunden feedback – något som passar generation y perfekt.

Arbetet en del av ungas identitet

Men bara för att konsultbranschen är duktiga på att locka till sig talangerna betyder det inte att de kan luta sig tillbaka och vänta på att ansökningarna ska strömma in. Talangerna ställer allt högre krav på sina arbetsgivare och i takt med att jobbet utgör en större del av identiteten är det viktigt för de unga medarbetarna att kunna stå för det de arbetar med.

Avgörande för att vinna talangerna

En utmaning för arbetsgivarna är därför att besvara den nya uppsättning frågor som talanger ställer idag. Många unga människor har en idealistisk ådra och det ställer krav på arbetsgivarna att tydliggöra sina värderingar och vilket samhälle de vill hjälpa till att skapa. Arbetsgivare måste ta ställning.

”Vad tror vi på?”

”Varför?”

”Varför spelar det någon roll?”

Dessa frågor går ner till kärnan av företaget, till dess kultur och själ. Varumärket som arbetsgivare måste utvecklas till ett ställningstagande som inte bara besvarar frågorna vad och hur utan även varför.

De arbetsgivare som förstår unga människors strävan efter mening kommer att sticka ut från mängden. De kommer att vinna kampen om talangerna.

Gästbloggare - Karin Johansson

Karin är kommunikationsansvarig på Universum, som är världsledande inom employer branding och hjälper företag och talanger världen över att mötas och lära känna varandra. Karin har jobbat på Universum sedan 2007 och arbetar dagligen med att förutspå och analysera trenderna på talangmarknaden, arbetsgivarnas behov och talangernas förväntningar.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg