Kompetensinventering i realtid

Aug 29 2017 · Talang

Skrivet av: Mattias Loxi

En kompetensplanering ger er en tydlig bild av företagets förmågor, drivkrafter och möjligheter. Vilka kompetenser har ni och vilka kommer marknaden att efterfråga framöver? Det här är frågor som ligger till grund för er framtida utveckling.

Det är viktigt att ha en bild av hur varje medarbetare kan utvecklas. Kompetensbrister kan kosta er mycket, både i pengar och tid. Cinode har sammanställt en checklista över de centrala delarna kring kompetensinventering.

1. Engagera medarbetarna

För att få en fullständig kompetensinventering gäller det att utgå från medarbetarna själva. De vet bäst vilka tekniker, verktyg, metoder och ramverk som använts under gamla och pågående projekt. Men det gäller att hålla det så enkelt som möjligt. Undvik krångliga strukturer och skapa en metod som baseras på medarbetarnas önskemål.

Cinode med crowdsourcad kompetensdatabas – med synonym-, språk- och kategorisering.

 

2. Kompetens är en färskvara

Arbetsmarknaden befinner sig i ständig förändring. Ny teknik och skiftande efterfråga påverkar utvecklingen och kräver att företagen hänger med för att inte riskeras att konkurreras ut. Information förändras så fort kompetenser tillkommer och befintliga höjs. Därför är det viktigt att själva inventeringen av dessa hänger med.

3. Sammanställ och analysera resultat

Lyckas ni skapa en komplett kompetensinventering besitter ni en utmärkt grund att stå på för att fatta strategiska beslut. Vad efterfrågar marknaden? Och vad prioriterar ni utvecklingsmässigt? Vilka aktiviteter/utbildningar bör ni satsa på för att fylla kunskapsluckorna? Ta fram ett ”bör-läge” – vilken kompetens bör ni besitta om ett respektive tre år framåt?

 

Är du intresserad av Talent Management i konsultbolag – ladda hem vårt whitepaper om 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Du kanske också gillar...

Alla inlägg