Även små konsultbolag kan räkna hem investeringen i Talent Management

Nov 26 2014 · Talang

Skrivet av: Mark Kantor

Många företag anser att de är för små för att en investering inom Talent Management-lösningar ska behövas – och löna sig. Men en modern Talent Management-lösning skräddarsydd för konsultföretag skapar nyttor långt bortom att hålla reda på ett stort antal medarbetare. Den involverar, motiverar och skapar nöjdare medarbetare. I konkurrensen om talangerna är det existentiella frågor för såväl stora som mindre konsultföretag.

Engagerande och motiverande

Att göra det enkelt för medarbetaren att uppdatera sin kompetens och hålla sig ajour om vad som händer inom företaget ger ett engagemang och en känsla av samhörighet. Detta motverkar också de negativa effekterna som annars lätt uppstår när en medarbetare sitter på ett längre heltidskontrakt hos en kund och har lite tid att nätverka med sina konsultkollegor. Att kontinuerligt kommunicera effektivt med sina medarbetare, och inte bara vid fysiska möten, håller talangerna informerade och engagerade kring vad som händer inom företaget.

Lättåtkomligt och tillgängligt

En smart hantering av era kompetenser kan bli ett verktyg för alla medarbetare. Med enkel sökbarhet kan du hitta en kollega att snabbt ta hjälp av eller se vilka kollegor som sitter på uppdrag i närheten. Att befinna sig ute på uppdrag kan vara ensamt. Varför inte hjälpa era medarbetare att hålla kontakt med varandra och på ett enkelt sätt hitta kompetens som kan vara till stöd för att komma vidare i projektet?

Konsultkarta i Cinode
Ge dina medarbetare chansen att enkelt komma i kontakt med sina kollegor.

En värdefullare dialog med kunden

I en genomtänkt Talent Management-lösning görs informationen om kollegornas kompetenser tillgänglig på ett sätt som underlättar för alla att föra en mer proaktiv dialog med kunden. I små konsultbolag är det än viktigare att samtliga axlar rollen som ambassadörer för företaget när det finns små möjligheter att bygga upp stödfunktioner för rekrytering och marknadsföring. Därför måste alla hjälpa till genom att aktivera sina nätverk för att hitta såväl nya uppdrag som nya medarbetare.Cinode kompetens
Låt alla i bolaget se företagets samlade kompetens.

Enkelhet och användbarhet

Att förenkla det komplexa och göra det snyggt och användbart är idag bland de största utmaningarna i utvecklandet av webb-applikationer. Ett verktyg som gör det enkelt, givande och trevligt att arbeta stärker motivationen för att medarbetaren ska vilja uppdatera sig om läget och sin egen kompetens.

Min kompetens i Cinode
Låt medarbetarna utveckla sitt cv och sin kompetens i en trevlig miljö.

Starkare Employer Brand

Idag är en marknadsmässig lön och utvecklande uppdrag en hygienfaktor för att behålla talanger. Därefter gäller det att dina medarbetare motiveras av att hålla sig informerad, att känna sig inkluderade och att verka i ett sammanhang. En Talent Management-lösning, skräddarsydd för konsultorganisationer, hjälper dig en bra bit på vägen mot gladare, mer engagerade och lojala medarbetare.

Många undersökningar pekar på att öppenhet och inflytande skapar lojalitet och motivation. Detta utgör framgångsfaktorer som på marginalen gör att talangerna attraheras till just ditt konsultföretag.

Mark Kantor - Affärsutvecklare/Produktägare

Mark Kantor - Affärsutvecklare/Produktägare

Mark är produktägare på Cinode och ägnar dagarna åt att kunddrivet planera produktens utveckling och äga det kommersiella ansvaret. Mark är systemvetare och ekonom. Han har jobbat i linjebefattningar och som konsult med processutveckling, outsourcing samt försäljning. Fritiden ägnas åt träning, familj och matlagning.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg