Vinner ni kriget om talangerna?

Dec 03 2015 · Talang

Skrivet av: Mattias Loxi

För konsultbolagen är inte kunderna avgörande för hur bra det kommer att gå. De företag som klarar sig bäst och växer mest är de som lyckas attrahera, rekrytera och behålla de bästa talangerna. Kriget utspelar sig inte på kundsidan – fighten handlar om talangerna. Är det ditt konsultföretag som vinner striden?

Det är inte heller så lätt som att locka med högst lön. Visst kan det till viss del påverka, men undersökningar visar att det inte är lönen som är den avgörande anledningen till att medarbetarna väljer ett företag framför ett annat.

Investera i långsiktig kompetensutveckling

Att inte utvecklas är en kostnad, eftersom kunskap minskar i värde över tid. För att öka värdet på respektive medarbetares kunskaper gäller det alltså att ständigt fylla på med mer. De bolag som satsar på kompetensutveckling satsar på framtida tillväxt.

För att talangerna aktivt ska inhämta nya kunskaper och dela med sig av sin kompetens till kollegorna krävs det att företagen investerar i en långsiktig kompetensutveckling som går hand i hand med företagets vision och filosofi. En kompetensutveckling som inspirerar till att medarbetarna ständigt vill förbättra sig och samtidigt känna sig delaktiga i bolagets utveckling.

Det gör att du kan attrahera och behålla de bästa talangerna.

Företagskultur som bygger gemenskap

Bolagets värderingar, som återspeglar själva företagskulturen, ska självklart genomsyra kompetensutvecklingen. Gemenskap och engagemang är två vitala nyckelord  som är väl sammanlänkade inom företagskulturen.

Bygger bolagets ledning en trygg bas där det råder en positiv gemenskap mellan kollegorna är det som medarbetare lättare att känna ett starkt engagemang och lojalitet mot företaget. Varje talang behöver känna att de tillhör en grupp där de kan dela sin respektive kompetens för att lösa gemensamma problem. Som medarbetare vill du kunna vara med och påverka. På så sätt känner du dig behövd, både bland andra kollegor och ledarna.

Finns det ett tydligt syfte med arbetet?

Genom att låta talangerna testa nya saker, vara kreativa, kompetensutveckla sig och arbeta med personlig utveckling som tar varje medarbetare framåt lyckas företaget attrahera talangerna. Finns det ett tydligt syfte med talangernas arbete, som stämmer överens med deras personlighet? Är svaret ja, är det i stor utsträckning troligt att talangerna arbetar med just detta eftersom de värdesätter själva arbetets inverkan och effekter på samhället.

Den här delen handlar om att ta sig upp på en högre platå av djupare insikt och samtidigt ha en större empati för sina medmänniskor. De som når detta njuter av en större självständighet, har en djupare känsla av ödmjukhet och visar respekt för andra.

Ses som en expert

För att lyckas attrahera de bästa talangerna i er nisch gäller det att ni ses som expertföretaget som alla vill arbeta hos. Duktiga människor drar sig till andra experter där de kan utveckla varandra.

Hur blir ni då sedda som experten inom er nisch? Här gäller det att dela med sig av sin kunskap och synas. Anordna seminarier, låt medarbetare föreläsa och hålla i utbildningar. Skriv blogginlägg, artiklar och whitepapers där ni ger tankar och svar på frågor och nyheter som är intressanta inom er nisch. Sharing is Caring och lockar dessutom de bästa.

Lyft fram det unika med just ert bolag

Finns det nya karriärvägar inom bolaget? Finns det ett högre syfte med företaget – sociala arbeten, bistånd, hjälpa andra, undervisa och föreläsa? Talangerna på dagens arbetsmarknad bryr sig i allt större utsträckning om faktorer som välgörenhet, kunskapsutbyte genom seminarier och föreläsningar etc. Det handlar även om förmågan att tänka i nya banor – göra annorlunda i strävan efter att vara innovativa och hitta nya lösningar och synsätt. Genom att vara något mer än ett konsultbolag kan företaget lyckas differentiera sig mot konkurrenterna, vilket är avgörande i kampen om talangerna.

Hur gör du för att vinna kriget om talangerna?

 

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Du kanske också gillar...

Alla inlägg