3 tips för framtidens kompetensutveckling

Apr 09 2017 · Talang

Skrivet av: Kristina Närman

Dagens snabba förändringstakt gör att vi hela tiden måste vara beredda att lära om och lära nytt. Halveringstiden på kunskap har aldrig varit kortare. Hur skapar du långsiktig kompetensutveckling under dessa förutsättningar?

Här är mina tre bästa tips:

1. Omdefiniera kompetensutveckling

Ofta associerar vi kompetensutveckling med att lära oss ny fakta inom ett visst område. Som omvärlden ser ut idag ställs dock helt andra krav. Det räcker inte längre med faktakunskap. Vi behöver även lära oss mer om oss själva för att ha den energi och det mod som krävs för att navigera i en omvärld i ständig förändring.

Det handlar om att låta individen utforska sin inre motivation, sina star qualities och att göra det tillsammans i teamet. Då får vi modiga intraprenörer med förmåga att se och agera på möjligheter.

2. Se till att varje individ kan, vill och vågar fatta beslut och agera

När hierarkier blir för långsamma behöver alla i företaget kunna och våga fatta beslut samt agera. Det personliga ledarskapet blir allt viktigare. Jobbet är dessutom en arena för personlig utveckling eftersom vi skiljer allt mindre mellan den professionella och privata identiteten. Att de egna värderingarna måste lira med företagets är en självklarhet.

Vinnare blir de organisationer som hjälper individen att utveckla sitt personliga ledarskap och ser till att tydligt koppla individens ambition till företagets vision och målsättningar.

Nyckeln är att låta varje individ hitta sin inre motivation och utveckla sina star qualities:

  • Inre motivation skapas enligt forskning av att det vi gör känns meningsfullt, utvecklande och att vi upplever att vi kan påverka vår situation. Vår inre motivation fungerar som ledstjärna för att snabbt kunna fatta de beslut som behövs.
  • Genom att bygga på lust och engagemang samt låta individen fokusera på de styrkor hen VILL utveckla (=star qualities) frigörs energi. Energi ger mod. Mod leder till action. Och action är det som skapar resultat.

3. Utvecklas tillsammans

Idag konkurrerar konsultbolag inte bara med andra företag utan även med den växande gig-ekonomin. För att lyckas attrahera – och framför allt behålla – talangerna behöver de därför erbjuda något mer än schyssta villkor och bra lön (som faktiskt går att få på egen hand). En sådan sak är gemenskap och tillhörighet.

Därför bör en större del av framtidens kompetensutveckling ske i team. När individen får chans att kompetensutvecklas tillsammans med sina kollegor fördjupas relationen och känslan av samhörighet. Samtidigt skapas en förståelse för både de egna och kollegornas drivkrafter, kvaliteter och ambition. Det gör att teamet utvecklar sitt samarbete och kan optimera sitt arbetssätt.

 

The Professional Freedom Academy™  erbjuder program för team som vill addera självkännedom och personligt ledarskap i sin kompetensutveckling – och göra det tillsammans. Är ni redo för mer energi, mer mod och mer action? Nu bjussar vi på en kostnadsfri 20 minuter lång föreläsning. Perfekt för nästa frukost eller aw. Kontakta VD Kristina Närman.

Gästbloggare - Kristina Närman vd The Professional Freedom Academy™

Kristina Närman är VD och grundare av The Professional Freedom Academy™ som hjälper individer och team att ta vara på alla timmar vi lägger på jobbet. Kristina är övertygad om att det går att skapa ett arbetsliv som är inspirerande, meningsfullt och utvecklande - och att det gynnar både individen, företaget och samhället i stort. Hon är även författare till två böcker på temat.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg