Svårt för konsultbolagen att locka Sveriges young professionals

Okt 23 2014 · Talang

Skrivet av: Karin Johansson

När vi på Universum frågar Sveriges young professionals* var de helst vill jobba ser vi i årets KarriärBarometer tre tydliga vinnare: Google, byggföretagen och teknikkonsulterna. Medan Google toppar rankingen inom samtliga kategorier (ekonomi, teknik och IT), ökar de fyra stora byggföretagen rejält i attraktivitet. Även teknikkonsulterna ligger stadigt i topp bland de eftertraktade ingenjörerna.

Att Google ligger i topp när de unga talangerna rankar sina drömarbetsgivare är inte förvånande. Google associeras starkt med innovation, en kreativ och entreprenöriell arbetsmiljö och utmanande arbetsuppgifter. Dessa egenskaper värderas högt av de unga talangerna när de väljer arbetsgivare, och speciellt de traditionella storföretagen kommer i framtiden att behöva lägga allt större vikt vid dessa faktorer för att lyckas attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Konsultföretagen kännetecknas av att de kan erbjuda sina medarbetare många av dessa egenskaper, till exempel varierande och utmanande arbetsuppgifter. Flexibilitet och frihet i kombination med tydligt satta mål och kontinuerlig feedback är andra egenskaper som konsultföretagen associeras med och som är viktiga för young professionals i valet av arbetsgivare.

Konsultbranschens utmaningar

Balans i livet och att känna trygghet är två av unga talangers viktigaste karriärmål, men det som de senaste åren blivit viktigare, både för young professionals och studenter, är att jobba för en god sak eller tjäna ett högre syfte. Det betyder att arbetsgivaren måste bli bättre på att förklara syftet med sin verksamhet och hur det företaget gör bidrar till något bättre. Det är en utmaning för de flesta arbetsgivare och speciellt konsultbranschen behöver bli bättre på att kommunicera hur medarbetaren kan, direkt eller indirekt, bidra till ett bättre samhälle.

En annan utmaning för konsultbranschen är att människorna och kulturen på arbetsplatsen spelar en allt större roll i valet av arbetsgivare. Att som konsultföretag bygga och upprätthålla en stark kultur som förenar medarbetarna är inte alltid lätt. Avsaknaden av en daglig samvaro och en stark gemensam kultur kan leda till en hög personalomsättning, men också att medarbetarna inte känner samhörighet med den kultur och de värderingar som arbetsgivaren står för och därmed blir felaktiga eller till och med negativa ambassadörer.

KarriärBarometern visar att konsultbranschen trots detta fortsättningsvis är attraktiv bland Sveriges young professionals, även om vi de senaste åren sett ett avtagande intresse. Managementkonsulterna, som är väldigt populära bland studenterna, tappar i popularitet bland de yrkesverksamma med en utbildning inom ekonomi, teknik och IT.

IT-konsultbranschen mindre attraktiv

Tittar du närmare på IT-konsulterna har branschen som helhet blivit mindre attraktiv under de senaste fem åren. IT-konsulterna behöver bli bättre på att förmedla vad arbetsgivare kan erbjuda sina medarbetare och vad de står för, eftersom konkurrensen om IT-kompetensen blir allt större. Man konkurrerar inte längre bara med de traditionella IT-företagen om talangerna, utan arbetsgivare från alla branscher slåss nu om IT-kompetensen.

Teknikkonsulterna allt hetare

Teknikkonsulterna följer inte den negativa trenden utan placerar sig fortsatt högt på rankingen, med ÅF och Sweco i spetsen som nummer två och tre bland ingenjörerna. Teknikkonsulterna har varit duktiga på att profilera sig som samhällsbyggare och lyckas därigenom locka till sig de unga talangerna på jakt efter ett meningsfullt arbete, något som även managementkonsulterna och IT-konsulterna behöver bli bättre på för att fortsättningsvis lyckas rekrytera sina framtida nyckelmedarbetare.

* Definition young professionals: Personer under 40 år med akademisk bakgrund och med 1 till 8 års arbetslivserfarenhet.

Bild: Universum

Gästbloggare - Karin Johansson

Karin är kommunikationsansvarig på Universum, som är världsledande inom employer branding och hjälper företag och talanger världen över att mötas och lära känna varandra. Karin har jobbat på Universum sedan 2007 och arbetar dagligen med att förutspå och analysera trenderna på talangmarknaden, arbetsgivarnas behov och talangernas förväntningar.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg