Strukturerad kompetensöverföring – nyckeln till fler seniora konsulter

Sep 24 2014 · Talang

Skrivet av: Ulla Folgerö

Konsultbranschen är speciell och ofta tuff mot de anställda. Har du kunskap som är efterfrågad idag är det inte säkert att någon frågar efter den imorgon. Och är ditt kunnande inte längre intressant byts du ut mot en annan konsult.

Men så finns de konsulter som vi kallar ”seniora konsulter.” Vad betyder det? Att de är till åren komna och har varit med om mycket?

Nej, ofta är en ”senior konsult” en medarbetare som alltid säljer in sig själv till nya uppdrag, en som sällan eller aldrig ”hamnar på bänken”. Är det verkligen hans spetskompetens inom efterfrågade områden som han säljer in sig på eller finns det andra egenskaper eller beteenden som gör att han ständigt får nya uppdrag?

Kan vi få fler seniora konsulter?

Vad är det som gör att konsult A alltid säljer in nya uppdrag men inte konsult B? Går det att bena ut avgörande faktorer och därigenom få konsult B att också lyckas sälja in sig själv?

Ja, i mycket större utsträckning än vad de flesta gör idag, framförallt överföring av de ”diffusa och tysta” kunskaperna.

Efter elva års erfarenhet vet jag att genom att använda en metod för att systematiskt och strukturerat ”tanka” en person på tyst kompetens och föra över den till fler medarbetare skulle vi kunna höja ”sälja sig själv”-förmågan i våra konsultbolag och samtidigt föra över specialistkompetenser. Tyst kompetens måste till stor del överföras genom interaktion men svårigheten är att veta vilken tyst kompetens vi vill ha.

Metod för att överföra kompetens

Vad bör en metod innehålla för att fungera?

  • Målsättning – vad vill vi åstadkomma?
  • Hur lång tid får det ta? När ska vi ha uppnått målet?
  • Hur ska vi mäta det uppnådda målet?
  • Lägg upp det som ett projekt, start och stopp och SMARTA mål.
  • Låt inte den seniora konsulten själv bestämma vad som ska föras över. Medarbetaren vet/ser inte allt som är viktigt.
  • Intervjua kunder, leverantörer, medarbetare, chefer, före detta chefer etc. De som kan ha information som du är ute efter (fokusera på målsättningen).
  • Strimla det som du får fram i små bitar och notera dem på papper.
  • Skapa en plan för överföring (tids- och aktivitetsplan).
  • Kontrollera att medarbetarna, som ska bli bättre på att sälja in sig själva, verkligen har förstått, anammat och känner sig bekväma med att använda nya beteenden och kunskaper.
  • Ge feedback för varje framsteg.

Tycker du att det här låter svårt eller jobbigt? Kontakta gärna mig på Mentens AB via telefon 0708-147985 eller mail ulla.folgero@mentens.se

Gästbloggare - Ulla Folgerö

Ulla Folgerö har arbetat som konsult och utbildningschef i mer än 30 år. På 90-talet var hon med och grundade det börsnoterade IT-företaget Alfaskop. 2003 startade Ulla Mentens AB, där hon idag är VD. Mentens har specialiserat sig på kunskapsöverföring och arbetar enligt en strukturerad metod, IK-processen®, som de själva har tagit fram. Metoden fungerar för alla yrkeskategorier men vi jobbar främst med specialister med en stor andel tyst kunskap. Läs mer på www.mentens.se, där du också hittar Ullas blogg.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg