Är du redo för The Open Talent Economy?

Skrivet av Mark Kantor - Affärsutvecklare/Produktägare |  Ingen kommentar

Vid större komplexa övergångar, i synnerhet de som till stor del inbegriper IT, kämpar du ofta för att nå ett mål som förflyttat sig redan innan du hunnit börja. De som idag sitter med en projektplan för kommande byte av HR-system kommer säkerligen känna igen sig i detta när de läser Deloitte’s rapport The Open Talent Economy.

Molnteknologin har slagit till med full kraft mot HR- området och de nya systemen vinner snabbt terräng. Molntjänsterna utlovar ett kraftfullare strategiskt stöd för kunskapsföretagens hantering av talanger. Det går åt rätt håll, HR-plattformarna blir alltmer ett strategiskt stöd för hantering av humankapitalet som den strategiska tillgång det faktiskt är. Men hur stor del av sanningen har företaget i systemet när alla anställda väl är inlästa i den nya databasen?

Just nu sker en radikal omvandling på arbetsmarknaden. Undersökningar visar att USA går från att 2012 haft 16,9 miljoner frilansare till att år 2020 ha 70 miljoner – hälften av USA:s arbetskraft. Trumf på hand har den som kan optimera resurstillsättningen i sina projekt med en mix av anställda och nätverk av externa resurser.

Det är hit vi nu marscherar i hög fart. Vart är din HR-plattform på väg?

Med flera så kallade permanent temps och en attitydförändring bland yngre generationer som har en förändrad syn på behovet av en trygg anställning kommer heta begrepp som Employer Branding och Performance management vändas upp och ner. Är du redo för den öppna talangekonomin?

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Mark Kantor - Affärsutvecklare/Produktägare
Mark Kantor - Affärsutvecklare/Produktägare
Mark är produktägare på Cinode och ägnar dagarna åt att kunddrivet planera produktens utveckling och äga det kommersiella ansvaret. Mark är systemvetare och ekonom. Han har jobbat i linjebefattningar och som konsult med processutveckling, outsourcing samt försäljning. Fritiden ägnas åt träning, familj och matlagning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *