Vi vill göra något åt kompetensbristen – på riktigt!

Dec 06 2022 · Rekrytering

Skrivet av: Pontus Billenman

Kompetensbristen är ett av de största hoten för företagens tillväxt- och utvecklingsmöjligheter idag. Vi ser att flera arbetsgivare har svårt att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens som driver företaget och samhället framåt. 

Det här vill vi göra något åt. OnePartnerGroup Academy är en del av OnePartnerGroup, som är ett av Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag. Tillsammans har vi en omfattade erfarenhet av företagens behov och hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Förändrade kompetenskrav på arbetsmarknaden

Sverige ser inte ut som det gjorde för 20 år sedan. Landet förändras och utvecklas genom investeringar, byggnationer av nya fabriker och industrier med helt ny teknik. Men vi ser att det inte finns tillräckligt med kompetens på arbetsmarknaden för att rekrytera medarbetare till dessa investeringar.

Ribban för kunskapskraven på yrkesarbetare är idag högre och vissa arbetsgivare verkar inte ha följt med i utvecklingen. Det här har givetvis inte skett från en dag till en annan. Ändå verkar många bolag plötsligt inse att de behöver ny kompetens för att kunna satsa och växa enligt plan.

Lägg därtill att färre väljer att gå yrkesvägen. Vissa yrkesutbildningar blir nerlagda på grund av att de inte lyckas tillsätta alla platser. Nyligen valde Arbetsförmedlingen att lägga ner chaufförsutbildningar runt om i landet, trots att bristen på chaufförer är påtaglig och möjligheten till arbete efter avslutade studier är goda. Det här beror på att det inte är tillräckligt många som vill gå utbildningen. Beslutet har fått hård kritik eftersom det finns en så pass utbredd brist på chaufförer i landet.

Så vad gör vi när företag är i behov av nya medarbetare med rätt kompetens men utbildningar står tomma?

Bygger ny kompetens tillsammans

Det går inte att förlita sig på att arbetssökande och kandidater självmant ska ta reda på vilka kompetenser de behöver för dagens arbetsmarknad och därefter skaffa sig dessa. Vi måste hjälpa dem på vägen och tillsammans med företagen utforma effektiva utbildningar som leder till rätt typ av kompetens.

Flera av våra kunder har stor efterfrågan på kompetenser som kandidaterna inte har, men gärna vill skaffa sig. På ena sidan finns företag som trånar efter kompetens. På andra sidan står kandidater som skriker efter att ha den kompetens som företagen efterfrågar. Vi tror att en av lösningarna för att hjälpa svenska bolag är att bygga kompetensen som inte finns.

Fångar upp kandidater

Det är precis det här vi på OnePartnerGroup Academy gör. Vi samordnar mellan företag och utbildande aktör för att ta fram effektiva utbildningar som täcker kompetensbehoven. Vi fångar upp kandidater som mer än gärna vill utbilda sig och hjälper dem att bli attraktiva på arbetsmarknaden samt att utvecklas karriärmässigt. 

Det är en beprövad metod som vi arbetat fram. Vi fyller klassrummen med motiverade kandidater som efter genomförd utbildning har möjlighet att börjar arbeta som konsulter hos oss.

Kandidaterna blir guidade genom hela processen och får inspiration samt mod att vidareutbilda sig, eftersom vi hushåller med deras tid och kan erbjuda trygghet i form av anställning. Vi paketerar erbjudandet och skapar flöden som är tydliga för individen. Det tror vi är en av pusselbitarna för att bygga ny kompetens!

Vill du veta mer om oss och vad vi gör? Läs mer på vår hemsida eller kontakta Pontus direkt.

Gästbloggare - Pontus Billenman, verksamhetschef på OnePartnerGroup Academy

Gästbloggare - Pontus Billenman, verksamhetschef på OnePartnerGroup Academy

Pontus Billenman är verksamhetschef på OnePartnerGroup Academy sedan drygt ett år tillbaka. Han har en bakgrund inom militären och studier inom hälsoutveckling. Pontus har tidigare erfarenhet av att arbeta med utbildning och hans stora passion för affärsutveckling, sälj och kompetensförsörjning gjorde att han valde att kliva in som verksamhetschef på OnePartnerGroup Academy.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg