Hur digitalt moget är egentligen ditt konsultföretag?

maj 5, 2022 · Konsult, Rekrytering

Skrivet av: Per Defalva

Gästbloggare – Per Defalva, grundare av konsult- och produktbolaget Digital Engine.

Jag träffar ständigt företag inom professional services som kämpar med att rekrytera och stärka sina resurser. Inte konstigt att marknaden för searchspecialister och headhunters har exploderat. Men det är ändå intressant att fundera över varför detta ständiga behov av att rekrytera?

En förklaring är att i affärsplanerna siktar företagen på en ökad omsättning. Med tanke på att få bolag i branschen jobbar med skalbara tjänster och fastpris blir målet om bättre omsättning i princip linjärt med att öka antalet medarbetare. Vi är härligt optimistiska i dessa tillväxtprognoser. Dels genom att vi förväntar oss att hitta de vi vill rekrytera. Dessutom tror vi att ytterst få kommer att lämna företaget. Men hur ser verkligheten egentligen ut?

Nyligen träffade jag en något desperat chef som sa ”Mitt mål var att växa med tio resurser. Jag har lyckats signa tre stycken men samtidigt har fyra medarbetare lämnat. Jag har gått back i min tillväxtplan!”

Många medarbetare lämnar bolag

Detta leder oss till ytterligare en betydande orsak till det starka rekryteringsbehovet, nämligen att personalomsättningen är för hög.  Att en fjärdedel eller så mycket som en tredjedel inte är med på nästa års julfest är inte ovanligt. Varför lämnar duktiga medarbetare sitt konsultbolag, sin revisionsfirma eller advokatbyrå? Nedan listar jag ett antal anledningar:

  • Medarbetarna är i större utsträckning än tidigare ute hos kund (ökade beläggningskrav). Att de befinner sig på distans kan försvaga kontakten med företaget.
  • En lönespiral uppstår när tiden för att bygga engagemang internt i företaget minskar.
  • En förlegad kultur om ”att alla behöver vi göra våra hundår innan vi blir partners” lockar inte den yngre generationer som prioriterar sin fritid.
  • Mer pengar och bättre arbetsvillkor för vissa enmanskonsulter.
  • Uppgifterna känns inte utvecklande alternativt inte stämmer med överenskommen utvecklingsplan.

Digital mognad stärker bolagen

Det finns säkert många fler argument. Är digitaliseringen lösningen på problemet? Nja, inte enbart. Företagsledningar inom branschen behöver identifiera affärsmodeller som bättre kan skala upp och operativa modeller som inte kör slut på medarbetarna utan får dem att utvecklas. Först då uppstår en ömsesidig lojalitet.

Men digitaliseringen kan absolut hjälpa till. Exempelvis när det handlar om att lyfta bort mindre avancerade uppgifter från leverans och administration och lägga på mjukrobotar. Det går också att effektivisera inhämtningen av kundens data och arbeta med smarta dokumentmallar eller mer integrerade plattformar som minskar intern administration. Men framför allt är det många företag som fortfarande hanterar resursallokeringen i Excelark, där kunskapen om befintliga kompetenser i hela företaget inte är större än kontoret de arbetar på. Utvecklingsplanerna ligger gömda i HR-systemen och är svåråtkomliga när konsulterna ska säljas till uppdrag.

Detta är några av områdena som årets undersökning av den digitala mognaden inom Professional Services-branschen handlar om. Undersökningen startar idag!

Mät din digitala mognad

Gästbloggare - Per Defalva, grundare av konsult- & produktbolaget Digital Engine

Gästbloggare - Per Defalva, grundare av konsult- & produktbolaget Digital Engine

Per Defalva är grundare av konsult- och produktbolaget Digital Engine som är nischat mot digitalisering inom Professional Services. Han har tidigare arbetat med kritiska IT-relaterade frågor i över 20 år. De senaste sex åren har han varit CIO för PwC Sverige där han hade en ledande roll gällande att få igång ett starkt momentum med den digitala utvecklingen och integrera affär samt IT i detta. Innan dess arbetade Per under drygt tio år som managementkonsult hos flera av de ledande företagen inom området.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg