Polar Cape – en av Europas bästa arbetsplatser ”Så jobbar vi med rekrytering”

Jun 11 2019 · Rekrytering

Skrivet av: Ellinor Fröidstedt

Att bygga upp ett bolag med duktiga och engagerade medarbetare är min drivkraft. När jag för tre år sedan tackade ja till att börja på Polar Cape var det just den utmaningen, i kombination med bolagets fokus på individen och en företagskultur präglad av pragmatism, ödmjukhet samt engagemang, som fångade mitt intresse.

Under åren har vi av Great Place to Work rankats som en av Europas bästa arbetsplatser. Det är otroligt roligt och gör mig riktigt stolt. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en stark företagskultur och på så sätt vara ett Great Place to Work. För oss är utnämningen ett kvitto på att vi är på rätt väg och det tar sin början redan under rekryteringsprocessen.

Erbjuda en trivsam företagskultur

Konsultbranschen är konkurrensutsatt och våra kandidater är hett uppvaktade. Både av konsultbolagen, men även av produktbolagen. Dessutom finns det lockande alternativet att köra i egen regi, något som blivit vanligare under de senaste åren.

För oss som konsultbolag, där vår produkt utgörs av våra medarbetare, är det extra viktigt att kunna erbjuda en företagskultur där våra anställda trivs och vill utvecklas tillsammans med oss. Vi har sedan start vuxit organiskt. För vår rekryteringsprocess innebär det i praktiken att vi kan fokusera på kvalitet snarare än kvantitet i samtliga led.

För oss innebär en kvalitativ process att vi arbetar efter följande punkter;

Transparent rekryteringsprocess

I mötet med våra kandidater är vi tydliga och transparenta med vad som är viktigt för oss som bolag. Dels gällande vår kultur och vad våra värderingar kvalitet, flexibilitet samt integritet betyder för oss i vardagen. Dels hur vi arbetar med försäljning, kompetensutveckling och vad vi har för förväntningar på våra konsulter.

På så sätt får kandidaten en chans att avgöra om det ligger i linje med hens egna värderingar och ta ställning utifrån det.

Aktivt lyssnande

Det är minst lika viktigt från vår sida att kunna bedöma om vi träffat nästa kollega. Vi måste vara närvarande, lyssna aktivt under mötet och ställa frågor. I vilken typ av bolag trivs kandidaten? Vad är viktigt för hen i karriären och arbetslivet? Vilka projekt är mest intressanta? Hur resonerar kandidaten kring våra värderingar? Överensstämmer kandidatens förväntningar gällande uppdrag, utveckling samt ersättning med vad vi erbjuder?

Nyanserad bild

Under processens gång vill vi att kandidaten träffar olika personer inom vårt bolag och därigenom skapar sig en så nyanserad bild av Polar Cape som möjligt. Vi får även chansen att göra en kvalitativ och rättvis bedömning utifrån olika perspektiv, exempelvis i rollen som konsult eller inom sälj och ledning.

Återkoppling och korta ledtider

Vi fångar upp och adresserar frågor som kommer löpande från kandidaten. Ur ett kandidatperspektiv strävar vi efter att arbeta med en snabb återkoppling och korta ledtider mellan intervjuer så att vi inte tappar personer på vägen. Våra kandidater är många gånger i andra processer och uppskattar ett snabbt besked. Även när vi väljer att inte gå vidare med en kandidat försöker vi vara tydliga i vår feedback.

Reflektion för att utvecklas

Att rekrytera rätt är lätt om du bara är ute efter signaturen på pappret eller intäkten från konsulttimmarna. Trots att vi försöker göra den bästa bedömningen har det ibland skett felrekryteringar. Då är det viktigt att ta ett retrospective och se över vad vi kunde gjort annorlunda.

Vår inställning är att alltid vilja bli bättre, se framåt och att våga erkänna samt lära oss från de situationer där det av olika anledningar inte har gått som förväntat.

Delad värdegrund för bra rekrytering

Vi får ut det bästa av en person genom att se människan utanför rollen. En intervju på Polar Cape är inte ett förhör där det gäller att ställa så komplicerade svåra frågor som möjligt.

För oss handlar det om att hitta en ny kollega som delar vår värdegrund och där vi kan lära av varandra. Genom att kandidaten delar med sig av erfarenheter, lärdomar och synsätt samt att vi kan svara på frågan varför just Polar Cape är ett Great Place to Work har vi kommit en bra bit på vägen mot en lyckad rekrytering.

Ellinor Fröidstedt, HR Business Partner på Polar Cape

Ellinor arbetar idag som HR Business Partner på Polar Cape Consulting. Hon har lång erfarenhet inom rekrytering och HR. Ellinor brinner för att vara med och bygga upp bolag med fokus på personal och kultur.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg