Så blev Sopra Steria utsedda till Sveriges bästa arbetsplats 2023

Den vanligaste frågan vi fått efter vinsten i Great Place to Work inom kategorin Stora Bolag är Hur gör ni? Vad är hemligheten?

Det bästa är att det inte är några som helst hemligheter. Vi delar gärna med oss av vad vi tror har tagit oss upp på förstaplatsen. Vi har nämligen en kultur där ”Power of Sharing” är central. Det innebär att ju mer vi kan bidra till att dela insikter, erfarenheter och kunskaper desto mer kan andra växa och utvecklas, både på individ-, grupp- samt samhällsnivå. Att bidra till att andra växer och utvecklas skapar enormt mycket glädje och stolthet inom bolaget. Vi är samhällsbyggare!

Det finns såklart många olika faktorer som tagit oss dit vi befinner oss idag. Nedan presenterar vi några som vi tror har varit avgörande.

1. Strukturerad plan och tydliga mål

Att vara en fantastisk arbetsplats är en av våra fem strategiska prioriteringar. Det innebär att det har högsta fokus och något vi konsekvent och målmedvetet jobbar för att vara. Vi tar fram en plan och sätter mål för vad vi önskar åstadkomma och jobbar strukturerat med den planen enligt en årlig process med ambitionen att hela tiden utveckla oss själva. Dessutom kommunicerar vi även regelbundet tillbaka till organisationen kring hur det går med vår uppsatta plan och mål.

2. Företagskultur präglad av tillit

Vi har ett starkt stöd i vårt arbete med att vara en fantastisk arbetsplats. Detta enligt Great Place To Works medarbetarundersökning som identifierar och mäter oss som bolag i fem kategorier (trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap). Dessa fem kategorier utgör nycklar för att skapa en företagskultur präglad av tillit. Vi tror starkt på GPTW-filosofin att ”En bra arbetsplats är där du litar på människorna du arbetar för, är stolt över det du gör och trivs med människorna du arbetar med”. Det är bland annat detta resultat som vi målmedvetet och strukturerat jobbar med under året för att ständigt försöka åstadkomma en positiv förflyttning.

3. Ledarskap i fem dimensioner

Vi ser oss alla som ledare i bolaget, oavsett erfarenhetsnivå eller roll. Du leder dig själv, hittar din inre drivkraft och jobbar mot egna mål. Du leder uppåt, hjälper din chef att utvecklas och lyckas i sin roll. Du leder i sidled och bidrar till att både kollegor samt kunder utvecklas och lyckas. Du leder nedåt genom att coacha de mindre erfarna. Vi kallar denna filosofi för Ledarskap i fem dimensioner. Det innebär att vi ser oss som en betydande del i en större helhet. När vi använder vår kompetens och drivkraft för att bidra till helheten och hjälper andra att lyckas leder det till positiv energi som skapar framgång och goda resultat för helheten.

4. Samtliga inom bolaget bidrar till våra framgångar

Vi firar framgångar tillsammans och investerar i oss själva. Många medarbetare leder inte bara i fem dimensioner utan är också med och driver olika initiativ inom bolaget. På det viset är alla, på olika sätt, med och bidrar till våra framgångar. Våra framgångar uppmärksammas internt i olika forum och kanaler och vi firar dem tillsammans. När det går bra för oss är vi också måna om att återinvestera i oss själva, exempelvis i form av utbildningar, events, upprustning av lokaler och utrustning, förbättrade förmåner etc. Det tror vi bidrar till engagemang och en positiv framdrift.

Människor och samhället förtjänar bra arbetsplatser. Det skapar värde för oss alla, men det är ingen quick fix. Det kräver en strategisk plan, målmedvetenhet och inte minst uthållighet samt mycket glädje. Vi är väldigt stolta och glada över att ha skapat en bra grund för vårt arbete. Vi hoppas många andra blir inspirerade att göra sina arbetsplatser fantastiska.


Nina Adilstam, HR-direktör på Sopra Steria

Nina Adilstam, HR-direktör på Sopra Steria

Nina Adilstam har sedan 2020 arbetat som HR-direktör på Sopra Steria, Europas ledande konsultbolag inom digital transformation. Förra blev hon utsedd till Årets HR-direktör av prestigefyllda Karriärföretagen. Ett bevis på att hennes engagemang för både teamet, medarbetarna och arbetet i ledningsgruppen gjort resultat.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg