Redeploy Group breddar erbjudandet med data- och AI-tjänster och tar sikte på nordisk expansion

Redeploy, Evolate och Reinsight gick samman i våras. Tillsammans bildar de en heltäckande Cloud-grupp på den nordiska marknaden med ambitionen att gå in i fler länder. Bolagen är starka både när det gäller tillväxt och lönsamhet.

En viktig del för att lyckas, menar de, är att ha koll på sin beläggning. Sedan en tid använder de Cinode i sin dagliga verksamhet.

– Vi tittade på olika verktyg men fastnade för Cinode. Vi ser framför allt ett stort värde i beläggnings- och resursplaneringen och att kunna dela kompetensen inom de olika bolagen, säger Risto Lavett, medgrundare av Redeploy.

Stockholmsbaserade Redeploy grundades 2015 av Risto Lavett och Jonas Erikson, med intentionen att stötta företag i sin molnresa.

– Vi märkte ganska snabbt att det fanns ett glapp på marknaden när det gäller Cloud-kompetens och Microsoft var en bra partner som vi valde att samarbeta med. Vi nischade oss mot molnplattformen Azure och det blev även en del av framgångskonceptet, säger medgrundaren Risto Lavett.

Accelererar tillväxten

Systerbolaget Evolate grundades 2021, med inriktning på AWS-plattformen, vilket utökade Redeploys befintliga erbjudanden inom molntjänster. Detta blev början på det som idag är Redeploy Group. Tillsammans har de två bolagen, med cirka 50 anställda, framgångsrikt levererat lösningar inom infrastruktur, plattformar, applikationslager, utveckling och drift för både Microsoft Azure samt AWS.

För att accelerera tillväxten beslutade de sig förra året för att ta in Standout Capital som partner.

– Vi är bra på att driva bolag men ville få in mer kompetens om hur bolaget kunde växa i den takten vi ville. Då började vi även titta på förvärv för att kunna erbjuda mer områden i portföljen, säger Risto.

Kompletterar varandra

Redeploy och Reinsight lärde känna varandra för cirka sex år sedan. De arbetade en del tillsammans med gemensamma projekt och visade ömsesidig respekt för respektive bolags resa. Tidigare under året gick Redeploy Group slutligen samman med dataspecialisten Reinsight.

– Vi kompletterar varandra väldigt bra. Där Redeploy slutar börjar vi, förklarar Daniel Levin, som är vd för Reinsight, med ungefär 40 experter inom molnbaserad dataanalys, beslutsstöd och AI.

Växa snabbare och bredare

Redeploy Group har en offensiv tillväxtstrategi med ambitionen att växa på nya marknader utanför Norden. De är vana att arbeta med komplexa projekt och många av kunderna är stora enterprise-bolag. Genom att arbeta gränsöverskridande och ta till vara på sin samlade kompetens vill bolagen säkra positionen som det självklara valet inom Cloud.

– Vårt mål är att växa snabbare, erbjuda fler tjänster och på så vis ha ett heltäckande erbjudande mot kunderna, säger Daniel.

– Vi jobbar just nu med ett gemensamt brand och fokuserar på flera aktiviteter för att integrera bolagen, som exempelvis gemensamma bolagsfunktioner. Vi flyttar även in i ett nytt gemensamt kontor i Stockholm nästa år, fortsätter Daniel.

Förutom förvärv har bolaget även presenterat nya erbjudanden. Nyligen lanserade de Redeploy Vision som konsoliderar erfarenheten inom Cloud, data, AI och analys med strategirådgivning.

Hög lönsamhet med god tillväxt

I Konsultkollen 2023 hamnade Redeploy och Reinsight på topplistorna, framför allt när det gäller lönsam tillväxt.

– I och med att vi är ett specialistbolag har vi kunnat hålla såväl rätt priser som hög beläggningsgrad då efterfrågan på våra tjänster varit extremt hög. Dessutom har vi haft en låg overhead, som exempel är många av ledarna ute på uppdrag. Vi fokuserar ännu mer på tillväxt de kommande åren och behåller en fortsatt god lönsamhet och leverans, säger Risto.

Ni använder Cinode sedan en tid. Varför valde ni Cinode? 

– Tidigare har vi använt Excel för resursplanering. En anledning till att vi haft bra lönsamhet är just för att vi haft stark beläggning och bra koll på den. Men förra året kände vi att det började bli ett större maskineri med fler personer som var involverade.

Vi behövde bli bättre på att dela vyn och dela på kompetensen över bolagen. Vi tittade på olika verktyg men fastnade för Cinode. Framför allt gillar vi resursplaneringen i Cinode, för att ha en delad bild och koll på var vi står, säger Risto.

Tanken är även att plattformen ska underlätta för säljarna, som kanske inte känner till i detalj vad alla konsulter kan eftersom flera bolag nyligen gått samman och dessutom kommer det kontinuerligt in nya medarbetare.

– Då kan de istället bara söka på det i en databas och snabbt få koll på vad alla inom bolaget har för spetskompetens. Det är också toppen för konsulterna att kunna bygga sitt CV enkelt, säger Risto.

Även om de använt plattformen under en begränsad period märker de redan av positiva effekter i den dagliga verksamheten.

– Vi får bättre koll på läget och vem som kan vad inom företagen. Vi ser ett stort värde i beläggnings- och planeringsdelen i Cinode, säger Daniel.

Hur var det att komma igång med Cinode?

– Vi tycker att det har fungerat mycket bra. Samarbetet har varit smidigt och vi får svar snabbt.

Avslutningsvis, hur ser era kommande mål ut?

– Vi ska hitta nya områden och erbjuda fler, och framförallt, rätt tjänster. Det kommer att hända grejer, helt klart, avslutar Daniel.

Bildtext; Risto Lavett, medgrundare av Redeploy, samt Daniel Levin, vd för Reinsight.
Börja med Cinode Free idag!

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg