Varför så få nyckelfärdiga system?

oktober 6, 2016 · IT, Konsult

Skrivet av: Anders Barnå

Jag flyttade för ett år sedan in i en nyproducerad lägenhet i en nybildad bostadsrättsförening. Redan vid min första kontakt med mäklaren fick jag se detaljerade ritningar över hur fastigheten skulle komma att se ut. Jag kunde se min lägenhet på ritning och fick utförliga specifikationer över vad den skulle komma att innehålla som underlag för att göra mina egna tillval. 

Tillval som var mycket tydligt specificerade utifrån vad jag skulle få istället och till vilken merkostnad. Med i prospektet fanns även kalkyler som visade den blivande bostadsrättsföreningens ekonomi. Köpet av huset redovisades på en rad, 275 mkr. Nu har jag bott i litet över ett år och inget vad jag hört tyder på att huset kostade mer än vad som förutsetts.

Det känns lite spännande att reflektera över att det när det gäller fastigheter finns ett helt annat sätt att tänka än när det gäller stora IT-projekt. Varför är det så? I många fall är det ju till och med samma kund som köper en fastighet till fastpris och sedan väljer annan form att hantera betalning och risk för sina IT-system.

Vågar ni fastpris?

Ett fast pris blir alltid högre än motsvarande leverans till löpande räkning givet att inga avvikelser sker. Skillnaden ligger i riskpåslaget. Ett påslag som skapar incitament för leverantören att utveckla och styra sina processer så att de levererar både i tid och kostnad. Ju bättre projektet genomförs desto mer pengar blir det kvar i leverantörens resultaträkning.

Varför ser vi inte systemleverantörer som säljer sina lösningar nyckelfärdiga med en tydlig prislista som beskriver alla tillval? Kortast väg dit borde leverantörer av standardsystem som ERP, CMS eller BI ha. Borde vara möjligt för alla som levererar större systemutvecklingsprojekt. Ändå är det ingen, som jag känner till, som har valt det som tydlig och uttalad strategi.

Tryggheten väljs först

Förklaringen ligger nog som så ofta i att drivkrafterna inte är tillräckliga. Som konsultföretagare är det tryggt och bekvämt att få betalt för varje timme, att investera i en leveransapparat innebär tid som förhoppningsvis ger betalt i framtiden. För kunden som upphandlar ställer ett tydligt åtagande krav på en mer distinkt tydlig organisation och behovsbild. Därtill vill jag påstå att det finns en djupt rotad accept för att IT-projekt  tar längre tid och kostar mer än planerat. I värsta fall tar kunden höjd för det redan i sin planering vilket inte ens gör det till ett misslyckande. Som lök på laxen innebär ett försenat projekt mer betalning till konsulten vilket paradoxalt gör det till en fördel för konsultbolaget.

Jag gör mig inga illusioner men jag tycker att det är synd att vi inte fått till en annan utveckling i branschen. Jag tror det skulle vara ännu roligare att vara konsult och uppleva sin del i bolagets totala leverans. Identifikationen skulle bli större med det egna bolaget. Därtill skulle nyttan av att utveckla individen komma konsultbolaget mer till nytta. Kompetensutveckling skulle bli något annat än bara en kostnad. Även kunderna skulle ha mycket att vinna på mer stringens. Tror därtill att vi skulle se mer utvecklade och använda modeller för att utvärdera nyttan av gjord leverans.

Handsken är kastad, någon som tar upp den?

Gästbloggare - Anders Barnå

Lämnade Konsultbolag1 i januari efter 8 år som VD. Inledde sin karriär i konsultbranschen på Connecta 1996. Civilekonom som brinner för affärer och företag som vill utvecklas. Arbetar i styrelser samt agerar samtalspartner till ledare med tillväxtambitioner via sitt eget bolag Consulere AB. Kontakta Anders på; 0709-35 10 63 eller anders.barna@consulere.se

Du kanske också gillar...

Alla inlägg