Mer feedback till konsulten

december 8, 2011 · IT, Konsult

Skrivet av: Mikael Tell

Feedback

Jag är övertygad om att man blir mer motiverad och gör ett bättre jobb om man får feedback på sitt dagliga arbete. Detta gäller i högsta grad om man jobbar som konsult ute hos en kund. I många fall hamnar man i något av en gråzon eftersom man inte tillhör kundens ordinarie personal och inte har någon regelbunden kontakt med sin närmaste chef.

Kunden förväntar sig att konsulten gör sitt jobb till toppen av hans/hennes förmåga och konsultens närmaste chef har förmodligen liknande förväntningar på sin anställde. En mer regelbunden och tätare feedback från uppdragsgivare och chefer skulle leda till att konsulten får en bättre chans att utvecklas i det nuvarande uppdraget och i sin yrkesroll.

Som konsult kan man påverka detta själv genom att aktivt föreslå för sin uppdragsgivare att man vill göra stående avstämningar, till exempel en gång i månaden. Detta innebär att man får en möjlighet att regelbundet stämma av de olika parternas förväntningar på varandra i uppdraget. Man kan då i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförstånd och få en möjlighet att rätta till dessa. I samband med detta ser man även till att involvera sin närmaste chef som bör vara med på dessa avstämningar.

Konsultchefer och kundansvariga har idag generellt för lite koll på vad deras konsulter gör hos kunderna, om konsulterna trivs på sina uppdrag och framförallt om kunderna är nöjda med konsulternas prestationer. I många fall så utgår man från att allt är frid och fröjd om kunden inte hör av sig.

Hos många konsultbolag är det idag vanligt att chefer gör uppföljningar med sina konsulter en, eller på sin höjd två, gånger per år. Oavsett så anser jag att detta är på tok för lite och det finns mycket att tjäna på, för alla parter, att diskutera den enskilde konsultens prestationer i uppdraget på en mer regelbunden basis.

Mikael Tell - CIO, grundare

Micke är en passionerad och driven utvecklare som brinner för att skapa smarta och innovativa webblösningar. Efter studierna till civilingenjör på KTH 1998 så kastade han sig in i IT-branschen. Han kände snabbt att han hade hittat rätt och under åren som konsult har Micke blivit mycket uppskattad för sin förmåga att tolka kundernas behov och förväntningar. Micke drivs av tanken att allt ständigt kan förbättras och effektiviseras. Därför var steget att vara med och starta upp Cinode mycket naturligt för honom.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg