Tänk 4x större och väx som konsultbolag

mars 22, 2019 · Entreprenörskap

Skrivet av: Olle Rydqvist

Gör ni som konsultföretag något som fungerar riktigt bra? Fortsätt med det. Och när ni stöter på problem gäller det att utmana er själva att tänka 4 gånger (x) större.

2011 grundade Andreas Granstedt, Matthias Hjalmarsson och jag PE Accounting. Vi har tillsammans med ett växande team tagit oss från 0 till närmare 100 anställda.

Under dessa åtta år har jag hjälpt många av våra omkring 600 kundföretag, varav en majoritet konsultföretag, att ställa om sina processer för att kunna växa.

En viktig framgångsfaktor jag identifierat, både hos oss själva och våra kunder under vår resa, är att våga sätta sig ner och fundera över hur problem ska lösas i ett längre perspektiv.

Den 26:e april – Webinar om hur du skalar ditt konsultbolag.

4x är ett bra nyckeltal

Ett bra nyckeltal som jag har tillämpat både för oss själva och flera av våra kunder är att när management ska ta sig an problem som kan växa rejält över tid, tänk då fyra gånger er nuvarande storlek. Håller ni, som vi, en 50 procent tillväxt är ni där på tre år. Det är förstås en väldigt hög tillväxt och även om ni har en lägre tillväxttakt utmanar det här synsättet, precis som en bra vision, hur ni måste strukturera er för att komma dit.

I konsultbranschen handlar det om att attrahera rätt kompetens för att kunna växa eller effektivisera verksamheten för att skapa mer lönsamma affärer. Även då är det till stor hjälp att planera ur ett större perspektiv. Ni är kanske redan mästare på att arbeta agilt och löpande utvärdera vad som fungerar bra just nu. Kombinerat med ett långsiktigt tänkande och färdiga strukturer för tillväxt blir det oerhört kraftfullt.

Så tänker ni 4x större

4x större – organisation – Även när tillväxt inte är given är det bra att ha klart för sig hur organisationen skulle kunna se ut om ni steg för steg blir fler. Om det redan nu är svårt att få ihop allt kommer det slita hårt på organisationen betydligt mer i takt med att ni blir fler. Föreställ istället hur ni skulle behöva strukturera er om antalet timmar, uppdrag och kollegor blev 4x fler.

Det vi gjorde var att rita upp ett organisationsschema för hur organisationen skulle se ut när vi blev 80 personer redan när vi var 20 anställda, och vi satte ut namn på alla positioner även om många namn förekom flera gånger. Sen är det bara att fylla på organisationsschemat allt eftersom bolaget växer. Det gör att ni får en höjd i diskussionen som skapar förutsättningar att växa med minimal växtvärk.

Vad händer till exempel om ni bygger en rekryteringsfunktion redan när ni är 20 personer och mäter den som ni gör med sälj och marknad? Det gjorde vi och det blev en avgörande fördel för att vi skulle kunna växa.

4x större – Kultur – När konsultföretaget växer kan det ställa nya krav på företagskulturen. En företagskultur som sitter i väggarna påverkar både hur effektivt nya kollegor tar ansvar, de vet vad som förväntas av dem och de kan bidra på det sättet som krävs.

Det påverkar alltifrån stressnivåer och kreativitet till effektivitet och attraktivitet som arbetsgivare, något som i konsultbranschen kan vara helt avgörande för att tillväxt ens ska vara möjligt. Det blir en stark konkurrensfördel.

4x större – Ledarskap – Även när det gäller ledarskapet kan ni tänka fyra gånger större än där ni är idag. Att nuvarande ledare har egna idéer om ledarskapet är jättebra men hur ska alla andra känna till det? Ledarskapet är något som påverkar många i en organisation som växer, även en platt sådan där var och en ska vara en ledare. Högre krav ställs löpande på onboarding, uppföljning och utveckling. Genom att satsa på ledarskapet i tid får det positiva konsekvenser som följer med på både kort och lång sikt.

4x större – Beläggning – I början av företagets resa fungerar det jättebra att ha kontroll över beläggningen med enklare medel, men hur hanteras en struktur som ska klara många konsulter med långa och korta uppdrag? Det kräver helt andra processer för att skötas effektivt och påverkar i allra högsta grad slutresultatet.

I konsultbranscher där problemet ofta inte är brist på uppdrag är det ännu viktigare att strukturerna i god tid finns för att effektivisera administrationen, minska onödiga overheadkostnader och öka marginalerna.

4x större – Uppföljning – Inom bolag med få medarbetare känner alla till de flesta projekten och vet vilka som kan bli mer eller mindre lönsamma. När ni är många anställda och data inte finns lätt tillgänglig är det betydligt svårare att veta exakt hur det går.

Strukturer för en tydlig uppföljning hjälper er också att bättre se hur det går för företaget och varför. Det blir en förutsättning både för att kunna bli 4x större och för att veta hur resan går på vägen dit.

4x större – Provision – Många konsultföretag har mer eller mindre komplicerade provisionsmodeller och ofta tänker de att den modell de har valt är standard men med en twist. Det kan öka kostnaderna för administration rejält på längre sikt och försvåra automatisering. Här är det bättre att hålla det enkelt och satsa på tydliga okomplicerade modeller. Om det krävs manuell hantering i början för att räkna ut provisionen kan ni räkna med att det blir ännu svårare på sikt.

I princip kan ni applicera ett 4x perspektiv på vad som helst. Ta de problem ni sitter med just nu och sätt dem i ett 4X perspektiv. Se vad som händer.

Automatisera för att undvika exponentiella problem

Nu när det ändå finns bra digitala tjänster som mer eller mindre automatiserar olika processer är det viktigt att ni följer den tekniska utvecklingen även inom områden som kan upplevas som tråkiga, såsom bokföring och redovisning.

Jag brukar lyfta ett diagram som visar skillnaden i tid och pengar för redovisning i takt med att konsultföretaget växer. Den exponentiella ökningen stämmer förstås inte på alla former av problem som uppstår under tillväxt men ger en fingervisning om hur små problem snabbt blir stora om ni inte tänker 4x större i tid.


Webinar 26:e april – Så skalar ni upp ert konsultföretag!

Oavsett om ni vill expandera ert konsultföretag från 25 till 100 eller 1000 till 1500 anställda ställs stora krav på rätt förberedelser.

Johan Haeger intervjuar Olle Rydqvist, medgrundare och CEO på PE Accounting som sedan 2011 haft en årlig tillväxt på 50 procent. Olle har hjälpt många företag inom konsultbranschen att ställa om processer för att kunna växa snabbt.

Anders Hagberg, vd på Cinode och tidigare business accelerator på flera företag, deltar också. 

Missa inte detta om du vill veta mer om hur ni skalar upp ert konsultföretag med god lönsamhet!

Anmäl dig via länken nedan.

https://zoom.us/webinar/register/WN_n7I6mqTMTviEd0m-HItFaQ

Gästbloggare - Olle Rydqvist, medgrundare PE Accounting och Wellfish

Gästbloggare - Olle Rydqvist, medgrundare PE Accounting och Wellfish

Olle är en av tre grundare till PE Accounting när det begav sig för drygt 10 år sen. Han brinner för hållbarhet, innovation och redovisning, vilka han benämner som ”the language of business”.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg