Millennials i konsultbranschen – hur du lockar och behåller dem

januari 17, 2019 · Rekrytering

Skrivet av: Anna Leijon

Millennials, eller generation Y som de också kallas, anses generellt vara de kullar som är födda från tidigt 80-tal till mitten på 90-talet. I den skriande kompetensbrist som råder utgör den här generationen en allt större andel av arbetsmarknaden.

Likt tidigare generationer präglas dock millennials av gemensamma karaktärsdrag som utmärker dem och som med fördel skulle kunna användas för att locka dem till sig. De här nykläckta jobbaspiranterna har exempelvis gjort sig ökända för att byta arbete oftare än tidigare generationer har bytt underkläder.

Studier har även bekräftat att millennials i snitt inte förväntar sig stanna längre än tre år på sin arbetsplats, vilket är betydligt kortare än tidigare generationer. Hur ska då företag gå tillväga för att attrahera och, kanske framförallt, behålla dem?

Jag heter Anna Leijon, är civilingenjör och jobbar med management inom it. Dessutom är jag en millennial och har själv nyligen bytt jobb, från anställd på ett konsultbolag till rollen som frilansare. Därtill är jag en passionerad bloggare inom tech och management.

Här behandlar jag en av konsultbranschens hetaste frågor och kombinerar mina egna erfarenheter med det som tidigare skrivits inom området. Så till frågan, vad finns det egentligen för gemensamma nämnare i det som lockar och driver oss millennials?

Engagemang & inspiration

  • Yngre generationer driver på utvecklingen av en allt mer komplex incitamentsmodell. Lön i all ära, men millennials vill framförallt nå ett högre syfte, de vill inspirera andra och göra världen bättre. Som företag går det att arbeta värderingsstyrt med exempelvis jämställdhetsfrågor, mentorprogram eller miljöinitiativ. Eftersom millennials också vill känna ägandeskap är det en god idé att låta dem själva driva sådana här initiativ på arbetet, som inte direkt har med arbetet att göra. Det är också lämpligt att låta dem representera företaget utåt, till exempel i sociala medier.

Synas & höras

  • Sedan skolåldern har millennials samarbetat i projektform. De är vana vid att lösa problem gemensamt och på ett demokratiskt sätt. De förväntar sig således kunna påverka i organisationen och bli lyssnade på. Ett sätt att uppnå detta är att införa korta och informella beslutsprocesser. För att de ska känna att de är på väg i rätt riktning är det lämpligt att kontinuerligt arbeta med feedback och återkoppling på deras arbete samt att ge dem tillgång till förebilder och mentorer i deras direkta närhet. De vill också kunna se en tydlig karriärstege från dag ett med kontinuerlig kompetensutveckling.

Teknologi i framkant

  • Det är ingen hemlighet att millennials var den första generationen att växa upp med en eskalerande konsumentteknologi, vars like aldrig tidigare skådats, vilket avspeglas på deras förväntningar.
  • Som företag går det att vässa ens representation online och producera kontinuerliga uppdateringar om vad företaget gör och hur det är att arbeta där.
  • Nya applikationer och webblösningar som löser isolerade problem på arbetsplatsen, som exempelvis internkommunikation eller videokonferenser, poppar upp lite varstans och millennials vill gärna ligga i framkant. Exempel på detta är att införa Slack som ett komplement till mail eller Google Hangouts istället för Skype. Som företag är det bra att hålla sig uppdaterad, ifrågasätta gamla lösningar och experimentera med nya.

Flexibilitet

  • Millennials är mobila och vill resa. De förväntar sig kunna ha flexibla arbetstider utan facetime och att kunna jobba hemifrån emellanåt. De allra flesta kontorsplatser har redan förtroendetid, men som företag går det också att tillåta och uppmuntra millennials att göra exchanges med andra kontor och att åka på konferenser. Ge millennials eget ansvar och lita på att de kommer att få det gjort.

En andra familj

  • Den globaliserade millenniegenerationen, som har tappat sin lokala förankring, vill gärna ha ett större sammanhang och en andra familj på sitt arbete. Den sociala skiljelinjen mellan arbete och privatliv suddas ut och de ser ingen anledning till att kollegor inte kan vara vänner, även utanför arbetet. Se därför till att det finns gott om sociala aktiviteter på arbetsplatsen där de får en chans att lära känna sina kollegor bättre. Millennials, som är vana vid att ducka allsköns reklam online, lyssnar dessutom i hög utsträckning på familj, vänner och bekanta. Som företag är det därför bra att marknadsföra sig med ett starkt employer brand, ta väl hand om sina anställda och göra dem till ambassadörer för företaget.

För att ytterligare exemplifiera vad millennials lockas av och vad de vill ha tänkte jag att det vore passande att gå igenom vad jag själv lockades av hos min första arbetsgivare.

Jag drogs initialt till it-sektorn för jag tror att den driver samhällsutvecklingen och har möjligheten att förbättra levnadsstandarden för många människor. Personligen ville jag också utvecklas snabbt, få se många olika branscher, arbeta med lika gamla och likasinnade samt få bra betalt och av dessa anledningar valde jag att bli konsult. Varför jag lockades till det konsultbolag som jag slutligen valde var för att jag lyssnade på vänner som rekommenderade dem, tilltalades av deras företagskultur samt att de hade bra arbetsförhållanden.

I den här bloggartikeln har jag listat fem huvudsakliga karaktärsdrag som utmärker milleniegenerationen. Syftet har varit att underlätta för företag som vill anställa och behålla den här mobilanpassade, påstått curlade, internetgenerationen uppväxt med en tamagotchi i ena handen och ett världsarv av överkonsumtion i den andra.

Kontentan är att millennials fokus ligger allt mindre på det faktiska arbetet och den monetära ersättningen, och allt mer på mjuka faktorer runt omkring. Som exempelvis jämställdhets- och miljöfrågor, feedbackkultur, senaste teknologin i program och verktyg, förtroendetid samt ett socialt sammanhang.

Tack för er uppmärksamhet och lycka till med era bångstyriga nyanställda!

Om ni vill läsa mer om millennials i arbetslivet har jag skrivit följande artikel ”How Millennials Defeated the Bad Boss” samt publicerar kontinuerligt nya bloggartiklar på min hemsida annaleijon.se/writings.

Gästbloggare - Anna Leijon, konsult och bloggare inom management och IT

Civilingenjör samt jobbar som konsult inom management inom IT. Jag är dessutom en millennial och jag har själv nyligen bytt jobb från att vara anställd på ett konsultbolag till att frilansa. Därtill är jag en passionerad bloggare inom tech och management. Du kan läsa mer på annaleijon.se

Du kanske också gillar...

Alla inlägg