Konsultbolagens viktigaste tillväxtfaktor 2022

mars 24, 2022 · Konsult

Skrivet av: Boel Sjöstrand

Gästbloggare – Boel Sjöstrand, vd för Linkura.

Pandemin har dramatiskt ritat om arbetslivet och skapat rejäla hack i tillväxtkurvan för många konsultbolag. Men detta hack i branschen utgör samtidigt en möjlighet till accelererad tillväxt för aktörer som agerar snabbt och rätt.

Framgångsrika konsultbolag vet att både tillväxt och lönsamhet drivs av förmågan att rekrytera och behålla konsulter. Hög personalomsättning är kostsamt både i debiteringsgrad, kundnöjdhet och direkta rekryteringskostnader medan skickliga konsulter är kärnan i en lyckosam konsultaffär. På en arbetsmarknad i kompetensbrist är det svårare att rekrytera och behålla konsulter, än att sälja in konsulttjänster och uppdrag. Tillväxt styrs av den egna tillgången till skickliga konsulter.

Stor personalomsättning i konsultbranschen idag

Under pandemin har stress och psykisk ohälsa ökat, både självskattad och fysiologiskt uppmätt. Det gäller framförallt unga talanger. Detta leder till att medarbetare söker sig bort från sina arbetsplatser och till nya anställningar. 

McKinsey kallar fenomenet för “The Great Resignation” och rapporterar om att 40 procent av alla medarbetare funderar på att säga upp sig. LinkedIn uppger motsvarande siffra till två tredjedelar av alla tjänstemän i Norden. Rekryterare drunknar i kommentarer som “ha mig på radarn om något dyker upp”.

Det kan kännas motigt för de bolag som tappar medarbetare på löpande band, men en ökad rörlighet på arbetsmarknaden innebär också en större rekryteringsbas – för den som har rätt erbjudande att locka med!

Ett attraktivt erbjudande post pandemi

Talanger vill utmanas och utvecklas. De är varken lata eller rädda för att prestera. Men de kräver att göra det hållbart. Med erfarenhet av stress och ohälsa under pandemi söker de sig nu till arbetsplatser som ligger i framkant gällande mental hälsa. 

Universums talangrapporter visar att work-life balance och mental hälsa toppar önskelistan, utöver grundläggande faktorer som ersättning, arbetsuppgifter och ledarskap. 

Mer specifikt önskar talanger verktyg för bättre balans, bättre sömn och för ökad motståndskraft mot stress.

Din tillväxtstrategi 2022

Analysen är enkel. De bolag som snabbast och bäst kan erbjuda en arbetsplats med en tydlig wellbeingstrategi har ett unikt läge att både rekrytera och behålla nyckelpersoner.

Det kommer synas på sista raden i höst.

Är du nyfiken på ytterligare information om wellbeing för konsultbolag? Hör gärna av dig!

Alla konsultnyheter - varje söndag i din mailkorg. Gratis!

Gästbloggare - Boel Sjöstrand, vd för Linkura

Gästbloggare - Boel Sjöstrand, vd för Linkura

Boel Sjöstrand är vd för Linkura - det digitala programmet för ökad hälsa och sänkt stress, baserat på biodata och svensk forskning. Boel har en bakgrund inom konsultbranschen som tidigare partner på Netlight Consulting samt vd för Wise Professionals.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg