Ökade marginaler för konsultbolagen under Q1

Skrivet av Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad |  Ingen kommentar

Konsultbolagens rapporter för det första kvartalet 2014 är nu klara. Vi har sammanställt siffrorna och tittat närmare på hur bolagen ser på marknaden.

Förbättrade rörelsemarginaler

12 av 17 konsultbolag har ökat sina rörelsemarginaler jämfört med föregående år. En del har att göra med tidigare kostnadsminskningar, som Tieto. Men många har även ökat beläggningsgraden.

ÅF meddelar exempelvis att de har ökat sin debiteringsgrad och att synergier från tidigare förvärv börjar synas. Detta trots den vikande marknaden i Ryssland som drar ner resultatet.

Sweco har efter förvärvet av Vectura ökat omsättningen med 30 procent men kanske ännu viktigare är att rörelsemarginalen fortsätter att förbättras och numera är de mer lönsamma än HiQ.

Acando är ett annat bolag som har visat en mycket god marginalförbättring under det senaste året.

Combitech visar däremot en sämre beläggning.

Rejlers försämrade resultat beror till stor del på att resultatet har belastas med en engångskostnad på 9 MSEK i samband med bytet av vd under perioden.

Observera att siffrorna inte är direkt jämförbara mellan alla bolag då vissa konsultbolag inte särredovisar sin svenska del. I dessa fall har vi istället använt hela bolagets siffror.

KonsultbolagOms Q1 (2013)Res Q1 (2013)Marg Q1 % (2013)
Sweco Sweden1 465,8 (1114,0)153,0 (112,1)10,4 (10,1)
HiQ (hela)348,6 (340,4)36,1 (34,4)10,3 (10,1)
Acando Sverige208,6 (202,7)18,8 (12,2)9,0 (6,0)
ÅF2276 (2125)(hela) 200 (166)(hela) 8,8 (7,8)(hela)
Tieto Sverige140 (143) M€8,8 (6,9) (hela)
Avega104,5 (109,6)8,6 (9,4)8,3 (8,6)
Knowit (hela)532,8 (507,5)41,4 (32,4)7,8 (6,4)
AddNode (hela)411,4 (370,7)26,4 (23,3)6,4 (6,3)
Evry Sweden 903 (810)(MNOK) 54 (46)(MNOK)6,0 (5,7)
Semcon (hela)704 (626)41 (35)5,9 (5,6)
Combitech (hela)447 (422)25 (44)5,6 (10,4)
Cybercom Sverige222,7 (241,6)11,3 (13,4)5,1 (5,5)
Prevas (hela)188,1 (172,0)7,9 (-0,4)4,2 (-0,2)
Softronic136,4 (135,2)5,2 (2,5)3,8 (1,9)
Connecta183,1 (194,3)5,7 (1,0)3,1 (0,5)
Rejlers (hela)438,9 (364,7)13,4 (26,6)3,1 (7,3)

Upp och ner på medarbetarfronten

Som vid de tidigare rapporterna är det många konsultbolag som tappar medarbetare. En ljusning och trendbrott står Connecta för, som nu rapporterar om ökat antal medarbetare efter att under 2013 tappat under varje kvartal.

Tieto fortsätter att dra ner sin personalstyrka för att förbättra marginalen.

Även Sweco fortsätter att tappa medarbetare. Förra kvartalet sjönk det totala antalet medarbetare med 197, detta kvartal med 132. Effektiviseringar i samband med Vectura är troliga orsaker.

Rejlers har inom hela koncernen ökat antalet medarbetare med 90 personer, genom förvärv i Norge. Dock minskar personalstyrkan i Sverige med drygt 2 procent.

KonsultbolagAns 31 mars (31/12 2013)Förändring ans
Softronic474 (463)+2,4% (11)
Avega367 (359)+2,2% (8)
Connecta743 (727)+2,2% (16)
ÅF5529 (5428)+1,9% (101)
Acando Sverige575 (566)+1,9% (11)
HiQ (hela)1346 (1326)+1,5% (20)
Semcon (hela)3042 (3001)+1,4% (41)
Combitech (hela)1420 (1402)+1,3% (18)
Prevas (hela)601 (601)0% (0)
Evry Sweden2286 (2308)-1,0% (-22)
AddNode (hela)933 (951)-1,9% (-18)
Knowit (hela)1796 (1833)-2,0% (-37)
Rejlers Sverige977 (998)-2,1% (-21)
Cybercom Sverige756 (776)-2,6% (-20)
Sweco Sweden4608 (4740)-2,8% (-132)
Tieto Sverige2611 (2701)-3,3% (90)

Framtidsutsikter, marknadskommentarer

De flesta konsultföretagen anser att marknaden är oförändrad jämfört med 2013 och att förhållandena fortfarande är utmanande. Så här säger några av bolagen:

– ÅF: ”Utsikterna för återstoden av 2014 bedöms fortsatt som försiktigt optimistiska.”

– Avega: ”Efterfrågan var under första kvartalet 2014 på samma nivå som under slutet av 2013. Konsultmarknaden fortsätter utvecklas med en större andel prispressade åtaganden – ofta innehållande offshore-resurser.”

– Softronic: ”Under första kvartalet har marknadens efterfrågan varit i stort sett oförändrad. Dock är konkurrensen lika stark som tidigare. Många aktörer försöker försvara och skaffa större marknadsandelar trots att marknaden som helhet inte växer nämnvärt.
Lönenivån är fortsatt hög i branschen och kommer att öka i och med lönehöjningar under året. Priserna ligger stilla och kan inte möta dessa höjningar. Sammantaget ger konkurrensen, kundernas prispress och de höga lönerna sämre lönsamhet för de flesta aktörer just nu.”

– Sweco: ”Inledningen på året har varit avvaktande och kännetecknades av en sammantaget oförändrad marknad. Det finns inga tydliga tecken på en väsentlig förbättring.”

– Cybercom: ”General market trends in the Nordic countries were similar to those in the previous quarter, with somewhat
cautious but stable demand.”

– Connecta: ”Under årets tre första månader var marknaden utmanande med en successiv förbättring under kvartalet.”

– HiQ: ”Utvecklingen på den nordiska marknaden är i stort densamma som den varit under 2013, med en efterfrågan som fortsätter påverkas av osäkerheten i omvärlden.”

– Knowit: ”I Sverige är marknaden fortsatt relativt stabil. Även om det finns tecken på en ökad efterfrågan, har den inte slagit igenom ännu.”

– Rejlers: ”Efterfrågan för teknikkonsulttjänster i Sverige fortsätter att förbättras. Investeringarna inom bygg-, energi- och infrastrukturmarknaden förväntas öka under 2014.”

– Combitech: ”Marknadsläget, framför allt på industrisidan, är fortsatt avvaktande, vilket inneburit något lägre beläggning i början av året.”

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 5000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *