2023 Q3 – Utmanande konsultmarknad

november 17, 2023 · Ekonomiska rapporter

Skrivet av: Mattias Loxi

Utmaningarna fortsätter i konsultbranschen, men det är en diversifierad marknad och många bolag har redan hunnit anpassa sig till det nya marknadsläget. It, som tidigare agerade dragloket, möter nu betydligt fler utmaningar, vilket även fastighets- och e-handelssektorn gör. Konsultmäklaren Ework rapporterar om att antalet förfrågningar minskade med 21 procent jämfört med förra året.

Inom delar av offentlig verksamhet har det också varit lägre efterfrågan med 26 procent färre förfrågningar jämfört med förra året. Fortfarande går vissa delar, som energi, industri och cybersecurity/försvar, väldigt starkt.

Mediantillväxten låg på 6,4 procent vilket endast är en tredjedel jämfört med för ett år sedan (19,9 procent). Även antalet förvärv har sjunkit avsevärt, med hela 30 procent under året. CombinedX visade högst tillväxtsiffror genom både förvärv och fin organisk tillväxt, likaså Addnode, som förvärvat större bolag samt försvarstunga Combitech.

Marginalmässigt har sex av tio konsultbolag sämre marginaler. Dock påverkas kvartalet av en arbetsdag mindre än förra året. Endast två bolag går med förlust och många har skurit i kostnaderna. Softronic har klart den högsta marginalen av bolagen tillsammans med Prevas och Avensia, som trots exponering mot e-handeln snabbt har kunnat anpassa sina kostnader.

Även om vissa nedskärningar har gjorts i konsultbolagen och rekryteringstakten har bromsat in har ändå de flesta bolagen ökat antal medarbetare under kvartalet. Sedan årsskiftet är det en tredjedel av företagen som har färre medarbetare. Addnode, Precio Fishbone och CombinedX har vuxit snabbast på medarbetarsidan under kvartalet.

Häng med vad som händer i konsultbranschen!

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg