Vinnarna av Konsultkollen 2022 – ett år med stark tillväxt och höga marginaler

oktober 16, 2022 · Ekonomiska rapporter

Skrivet av: Mattias Loxi

I nya Konsultkollen 2022 har vi tittat närmare på årsredovisningarna för över 250 svenska konsultbolag med minst 15 medarbetare.

Andel bolag uppdelade efter intervall baserat på omsättningstillväxt.

Konsultbolagen hade ett riktigt starkt år 2021 med en mediantillväxt på 9,4 procent. Detta står i stark kontrast till covid-året 2020, där mediantillväxten endast var 0,6 procent. Men samtidigt även bättre än 2019 då mediantillväxten var 7,7 procent.

Nästan hälften av bolagen växte med mer än 10 procent. Som vanligt bestod tillväxten i många fall av förvärv.

Snabbast växande konsultbolag är The Stellar Collective, med en tillväxt på över 1000 procent då de gick från en omsättning på 8,7 MSEK till hela 97,5 MSEK. Bolaget startades 2020, mitt under brinnande pandemi, men har haft en fantastisk utveckling. Se intervjun med vd:n och grundaren Daniel J:son Lindh.

På andra plats hittar vi Solita Sverige, som toppade förra årets lista. Även One group, Conoa och SolidX har samtliga mer än fördubblat bolagens omsättning under året.

Medarbetartillväxten svag

Andel bolag uppdelade efter intervall baserat på omsättningstillväxt.

Kompetensbristen är skriande i branschen. Trots att bolagen har vuxit betydligt och flertalet förvärv har genomförts, är mediantillväxten på medarbetarsidan endast 2,6 procent. Det är dock något bättre än året innan då tillväxten var 0,0 procent.

Hela 45 procent av bolagen har lika många, alternativt färre, medarbetare under året. Kompetensbristen är stor samtidigt som många startar eget. Att omsättningstillväxten är betydligt högre än medarbetartillväxten tyder på, förutom bättre beläggning och prisjusteringar, att partner-affären utgör tillväxtmotorn i bolagen.

Även denna kategori toppas av The Stellar Collective följt av Solita Sverige, One Group samt SolidX.

Yngre bolag går starkast

Omsättningstillväxt median mellan olika grupper

En jämförelse mellan olika kategorier av medianbolag gällande storlek, årtal samt börsnoterade visar att de yngre bolagen som är grundade efter 2010 växer klart snabbast.

De större konsultbolagen (över 1000 medarbetare) växer fortsatt mycket på medarbetarsidan där förvärvsstrategin är en stark bidragande faktor.

Medarbetartillväxt median mellan olika grupper

Högsta rörelsemarginalerna på många år

Andel bolag uppdelade efter intervall baserat på rörelsemarginal.

Konsultbolagen stärkte sina marginaler under året till 8,8 procent jämfört med 7,8 året innan. Detta var de högsta marginalerna sedan vi började med konsultkollen 2013. Stark efterfrågan i kombination med prisökningar, uteblivna konferenser och fysiska möten samt effektivare digitala arbetssätt har gjort konsultbolagen lönsammare.

Högst marginal i branschen hade Helseplan, Cupole, XLENT samt Transformant.

Konsultbranschen är dock fortfarande ingen högmarginal-bransch utan endast en tredjedel av konsultbolagen har en marginal på över tio procent.

En jämförelse av bolagen utifrån respektive kategori visar att de yngre och mindre konsultföretagen har högst rörelsemarginaler.

Rörelsemarginal median mellan olika grupper

Se hela Konsultkollen med all data här!

Jämför ditt konsultbolag med andra!

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg