Tufft 2023 för konsultbranschen

mars 5, 2024 · Ekonomiska rapporter

Skrivet av: Mattias Loxi

Summeringen av 2023 visar att det onekligen har varit både ett tufft år och ett kämpigt avslutande kvartal för konsultföretagen. Men samtidigt är det en starkt diversifierad marknad. Energi, fordonsindustri, life science, försvar och cybersecurity visar fortsatt väldigt stark efterfrågan. Medan det är betydligt tuffare inom fastighet, e-handel, telekom och offentliga myndigheter.

Konsultmäklaren Ework rapporterar om att antalet förfrågningar minskade med 14 procent jämfört med förra året. Detta var dock något bättre än under Q3 då antalet förfrågningar sjönk med 21 procent.

Tillväxten är låg hos konsultbolagen under Q4. En fjärdedel av bolagen har minskad omsättning. Medeltillväxten under Q4 var endast 3,1 procent (jämfört med 15,3 procent under 2022). Framförallt påverkas en svagare efterfrågan i många branscher samtidigt som antalet medarbetare har justerats. Dessutom är aktiviteten på förvärvsfronten betydligt lägre än tidigare.

Addnode, Sweco samt Rejlers växte mest under kvartalet. Samtliga har förvärvat större bolag under året.

Efter ett starkt första halvår visar de flesta konsultbolag hyfsade tillväxtsiffror under året med ett medeltal på 8,7 procent. Gofore, Addnode och CombinedX visar högst tillväxt under året.

Lägre marginaler och färre medarbetare

Marginalmässigt har två tredjedelar av bolagen sämre rörelsemarginaler än förra året. Dock påverkar färre antal arbetsdagar. Många företag som varit starkt påverkade av konjunkturen har ändå snabbt sjösatt kostnadsbesparingar och snabbt fått ner utgifterna. Exsitec, Gofore samt Softronic har högst marginaler under kvartalet.

Även för helåret har två tredjedelar av konsultföretagen sämre marginaler. En femtedel av bolagen går med förlust. Exsitec, Softronic och Gofore har visat bäst marginal under året.

Två av tre konsultbolag har färre medarbetare under sista kvartalet jämfört med ett kvartal tidigare. Combitech, Prevas och CAG har vuxit mest på medarbetarsidan. För helåret har ungefär hälften av bolagen fler medarbetare medan andra hälften har minskat. Där har Rejlers, Gofore och Addnode ökat mest.

Det senaste från konsultbranschen!

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg