Därför ökar antalet små konsultbolag

Mar 06 2014 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

De börsnoterade bolagen krymper, samtidigt blir egenkonsulterna och de mindre konsultbolagen fler. Hur ser tendenserna ut och vad är det som driver utvecklingen?

Just nu sker en förändring på arbetsmarknaden. Stora bolag tappar sin lyskraft, samtidigt väljer allt fler att starta eget eller arbeta på mindre bolag.

Börsnoterade konsultbolag krymper

Under 2013 minskade många stora konsultbolag, framförallt de inom IT-sektorn, antalet medarbetare i Sverige. Den primära anledningen har varit att anpassa kostnaderna och få upp marginalerna men de bolag som har ökat antalet medarbetare har främst gjort det genom förvärv.

Det går därför inte att komma ifrån att det blir svårare för stora konsultbolag att växa organiskt i Sverige, något som vi också kan se nedan.

Antalet mindre bolag ökar snabbt

Enligt itstatistik.se har antalet datakonsulter i Sverige ökat från 37 664 personer under 2008 till 44 597 personer under 2012, vilket är en ökning med 18,4 procent på fem år. Inte dåligt med tanke på lågkonjunkturen.

Hur har då detta påverkat antalet företag? De små och medelstora har ökat kraftigt, framförallt företag med 0-1 anställda. Fler har helt enkelt startat eget, eller dragit igång en egen verksamhet vid sidan av ordinarie anställning. Däremot är det få ”nya” större bolag.

Antal företag inom Programvara och IT-tjänster (datakonsulter utgör en stor del):

Antal företag per företagsstorlek20082009201020112012Förändring 2008-2012
0 - 1 anställd606968457709930410984+81%
2- 10 anställd34773701395043874772+37%
11-100 anställda9871055111712271305+32%
110-250 anställda5356696976+43%
251+ anställda3739383939+5%
Totalt1062311696128331502617176+62%

Fler arbetar på mindre bolag

Statistik visar också att antalet medarbetare inom stora företag har sjunkit med tre procent samtidigt som egenföretagarna har ökat med 68 procent.

Antal medarbetare per företagsstorlek inom Programvara och IT-tjänster (datakonsulter utgör en stor del):

Antal medarbetare per företagsstorlek20082009201020112012Förändring 2008-2012
0 - 1 anställd32613628404347875490+68%
2- 10 anställd1294313837149041626317455+35%
11-100 anställda2699228238295593314835473+31%
110-250 anställda82498222102451043411136+35%
251+ anställda3350033320316353270632537-3%
Totalt84945872459038697338102091+20%

Dags för ”The Open Talent Economy”

Statistiken ovan är helt i linje enligt diverse rapporter, som exempelvis Deloittes ”The Open Talent Economy”. Fler frilansar och rör sig snabbt från roll till roll över olika organisationer och geografiska gränser.

Enligt undersökningar kommer 40 procent, 70 miljoner arbetsföra frilansa i USA redan 2020. I Sverige ser vi liknande tendenser.

80- och 90-talisternas intåg

År 2025 kommer 75 procent av medarbetarna vara 80- och 90-talister. Den stora skillnaden från föregående generationer är att de är mindre lojala mot sin arbetsgivare. Siffror från Millennial Branding och Beyond.com visar att nästan 60 procent av generationen säger upp sig inom tre år, det är dubbelt så mycket som tidigare generationer.

För 90-talisterna är det viktigt att jobbet känns självförverkligande, annars byter de arbetsgivare. De tycker även att frihet samt att kunna påverka sin egen och företagets utveckling är viktigare än en trygg anställning. Att vara en liten bricka i en stor organisation är inget som den yngre generationen tycks sträva efter.

Lägre trösklar

En delförklaring till varför vi nu ser att antalet småbolag ökar kraftigt är konsultmäklarnas intåg. Jag är inte ett stort fan av mäklarna, men det går inte att bortse från att de har förenklat för egenkonsulter och mindre bolag som inte vill ha en egen säljorganisation.

Tröskeln att starta ett mindre specialiserat konsultbolag är numera väldigt låg och lägre lär den bli.

Vi vet också att konsultköparna tittar mer på personen än vilket konsultföretag som står bakom. Arbetskraften för köparna blir till stor del en blandning av heltidsanställda, konsulter och frilansare, samt folk utan formella band till företaget.

Att köparna i första hand bryr sig om specialistkonsulten och inte själva företaget samt att tröskeln för att starta är så låg utgör också en fördel för små bolagen.

Vad gör de större företagen?

Är detta slutet för de stora konsultbolagen? Självfallet inte. De måste bara vara medvetna om rådande tendenser och arbeta hårdare med Employer Branding och framhålla fördelarna med att arbeta på ett stort företag. Samtidigt kan de anamma mindre företags egenskaper, som frihet, transparens och större påverkan.

Det går dock inte att frångå att vi med största sannolikhet möter en högre tillväxt när de det gäller egenkonsulter och mindre bolag de närmaste tio åren.

Vad tror du?

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Du kanske också gillar...

Alla inlägg