Var ligger ditt konsultbolag på Maslows behovstrappa?

november 2, 2018 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Maslows klassiska behovstrappa handlar om att vi människor måste tillfredsställa våra behov i en viss ordning. Exempelvis kan du inte tänka på kärlek före föda. Hur är det om vi applicerar samma modell men utifrån ett konsultbolags behov?

Ni som har varit på våra föreläsningar om Trenderna som förändrar konsultbranschen vet att vi brukar ha ett längre avsnitt om hur ni som konsultbolag lyckas och blir attraktivt. Här har vi tagit fram en enkel modell som utgår från Maslow men applicerat den på konsultbolag och framför allt på medarbetarna inom konsultbolaget.

De konsultbolag som lyckas få medarbetarna engagerade och befinna sig på de högre nivåerna i pyramiden är de som kommer ha lägst personalomsättning och växa genom att attrahera nya talanger.

För att lyckas med detta krävs en strategi, vision och hitta själva kärnan till Varför ditt konsultbolag finns.

Klassiska modellen

Den klassiska Maslowspyramiden består av fem delar;

  1. Vårt kroppsliga behov (mat, dryck, luft…).
  2. Vårt behov av trygghet (säkerhet, skydd, bostad…).
  3. Vårt behov av kärlek och gemenskap (social gemenskap, familj…)
  4. Vårt behov av uppskattning (känna sig kompetent, få erkännande…)
  5. Vårt behov av självförverkligande (ta tillvara på inneboende möjligheter…)

Maslow applicerat på konsultbolag

1. Fysiska/grundläggande behov

För att ni ska kunna kalla er konsultbolag måste det finnas en kompetens och tjänster som går att sälja. Till de grundläggande behövs även kunder, avtal, arbetsmiljö och löner etc. Men nöjer ni er med endast detta kommer medarbetarna inte stanna kvar på er arbetsplats särskilt länge.

2. Trygghet

För att känna trygghet behöver medarbetarna veta att det finns en buffert, långsiktighet och kontinuitet i företaget. Att bolaget kan skaffa nya kunder/uppdrag om de gamla försvinner. Medarbetarna måste även känna att de kan framföra sina åsikter och rädslor utan att det blir jobbigt.

Nu har vi ett konsultbolag som kan överleva. Men medarbetarna är inte engagerade i bolaget utan är där för att växla sin tid mot att få sin lön. Kampen om talangerna är hård och många av medarbetarna kommer söka sig till era konkurrenter eller bli egna. Varför skulle de arbeta kvar hos er?

3. Gemenskap

Nu är vi uppe på de intressanta nivåerna, det som måste till för att ni som konsultbolag ska kunna växa och bli attraktiva.

Gemenskap behövs inom bolaget, men även en stark företagskultur och en gemensam vision. Varje medarbetare behöver känna att de tillhör en grupp där de kan dela sin respektive kompetens för att lösa gemensamma problem. Inte alltid helt enkelt när konsulterna sitter utspridda hos olika kunder. Därför är det så viktigt med konsultmöten, afterwork, kompetensgrupper, luncher och smarta verktyg etc.

Som medarbetare vill du vara delaktig och påverka. Du behöver också utvecklas. På så sätt känner du dig behövd, både bland andra kollegor och hos ledarna.

4. Uppskattning

Är era medarbetare stolta över att tillhöra ert konsultbolag? Är det något som de berättar för sina vänner?

För att nå hit behövs en feedback-kultur inom konsultföretaget. Som medarbetare vill du känna uppskattning när du har gjort något bra. Få goda vitsord från chefen och kollegorna. Men det är även viktigt att företaget är synligt, går framåt och att ni visar att ni tillför något i branschen.

När medarbetarna på företaget vet att deras insatser inte går ledningen obemärkt förbi känner de mer stolthet i sitt arbete och över företaget. Om sambandet mellan ansvar och belöning är tydliga kommer de flesta sätta den personliga ribban högre.

Tips; Var transparent inom bolaget – hur går det för bolaget och vad är det som händer? Ge beröm och uppskattning, även publikt. Fira gemensamma segrar. Få medarbetarna att våga testa nya saker och visa att det är okej att misslyckas. Sätt upp ett mål för varje medarbetare som ni bryter ner i aktiviteter. Vilka uppdrag ska tas? Nya roller? Vilka kompetenser behövs? Vilka kurser eller föreläsningar är värda att delta i? Följ upp tillsammans och ge uppskattning när aktiviteter är avklarade.

5. Självförverkligande

Maslows sista nivå ansåg han själv att endast två procent av befolkningen hade uppnått. Den handlar om att ta sig upp på en högre platå av djupare insikt och samtidigt ha en större empati för sina medmänniskor. De som når detta njuter av en större självständighet, har en djupare känsla av ödmjukhet och visar respekt för andra.

Testa nya saker, var kreativ, kompetensutveckla och arbeta med personlig utveckling som tar dig framåt. Finns det nya karriärvägar inom företaget? Finns det ett högre syfte med företaget – sociala arbeten, bistånd, hjälpa andra, undervisa och föreläsa? Eller vill ni som konsultbolag förändra en bransch? Helt enkelt hitta kärnan till varför ditt konsultbolag existerar?

Kan vi få våra medarbetare att inte bara växa i yrkesrollen men även i sin personliga roll?

Tips: Hitta på helt nya saker tillsammans. Gör som Google och avsätt en dag per månad där ni jobbar på helt nya projekt. Gör biståndsresor, hjälp andra, uppmuntra till att hålla föreläsningar och skapa tydliga karriärvägar.

Hur ser det ut i ditt konsultbolag?

Säkerligen befinner sig era medarbetare på olika nivåer men hur ser genomsnittet ut? De medarbetare som befinner sig på de lägre nivåerna är även de som löper störst risk att sluta. Hur får ni fler av era medarbetare att ta sig högre upp på stegen?

Vill du höra mer om denna modell och ta del av exempel på hur andra arbetar i branschen, tillsammans med de senaste trenderna i konsultbranschen? Ta kontakt med mig för seminarium, exempelvis för er ledningsgrupp där jag även kan fungera som ett bollplank.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg