Transparens är verktyget som skapar engagemang

okt 10 2017 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Det digitala och transparenta samhället är här för att stanna. Därför gäller det att hitta rätt verktyg och arbeta för ett öppet och tillgängligt affärsklimat i bolaget istället för att envist hålla fast vid en snygg fasad som förr eller senare kommer rasa.

Efter många år inom konsultbranschen har jag blivit väl medveten om att konsulternas tillgång till information skiljer sig åt mellan konsultbolagen. En del företag är öppna med allting medan andra är mer restriktiva.

Bygga bolaget inifrån

Min erfarenhet talar för att ju mer transparent ett bolag är desto mer engagerade blir medarbetarna. Samtliga inom företaget är intresserade av vilka beslut som fattas och på vilka grunder det sker. Detta utgör en viktig del i att långsiktigt stärka varumärket och attraktionskraften som arbetsgivare. Att bygga sitt varumärke handlar om att arbeta inifrån och ut. Själva kärnan, där allting tar vid, utgörs av medarbetarna. Upplever de en god insyn i bolaget och får verka i en transparent arbetsmiljö är chansen betydligt större att lyckas bygga tillit och motivation tillsammans.

Rekrytera rätt

Genom att tydliggöra er positionering och tillhandahålla en transparent arbetskultur inom bolaget blir det även enklare att rekrytera rätt personer när det gäller personlighet, värderingar, bakgrund och framtidsvisioner. Överensstämmer talangens personliga utveckling med bolagets framtidsmål?

Känsla av delaktighet

Cinode bygger på en transparent hantering av kompetenshantering, försäljning och beläggningsplanering. Onlinetjänsten möjliggör för samtliga inom bolaget att få tillgång till all information mycket snabbt och enkelt vilket ökar delaktigheten bland medarbetarna.

Transparens är förenligt med marknadsekonomi och skapar även lojalare kunder. En av våra hörnstenar är att få konsulten mer involverad och engagerad genom att lättare få tillgång till relevant information. Det handlar om att se sina talanger som MEDarbetare där samtliga tillhör samma team och strävar efter gemensamma mål, men i skilda roller.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg