Antalet giggare i konsultbranschen minskade kraftigt 2020

jun 01 2021 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

Antalet enmanskonsulter inom it- och teknikkonsultbranschen sjönk kraftigt under pandemiåret 2020. Från en årlig ökning med cirka 10 procent minskade istället enmanskonsulterna inom it med 11,5 procent och bland teknikkonsulter var tappat ännu större med minus 15,3 procent.

Konsultbranschen har varit expansiv under de senaste åren. Antalet företag har ständigt ökat, framförallt när det gäller små bolag. På it-sidan har det exempelvis startats mer än dubbelt så många små företag mellan 2010 till 2019. Medan det endast tillkommit 16 procent mellanstora bolag (100-199 medarbetare) från 2008 till 2019. En förklaring är även att bolag i denna storlek förvärvas av de större.

Coronapandemin har förstås bidragit till osäkerhet hos många och antalet företag, framförallt bland de mindre, sjönk kraftigt. Dock tror jag, som många andra, att detta snarare är en dipp i kurvan än ett bestående trendbrott.

Nedan tabell över antalet företag som index jämfört med 2008. Källa SCB, kod 62.02.

Tekniksektorn har också haft en väldigt stark tillväxt av antalet konsultbolag sedan 2008. Det har tillkommit många nya enmanskonsulter, med över 70 procent ökning mellan 2008 och 2019. Däremot har även antalet mellanstora bolag vuxit kraftigt. Den gruppen som har expanderat klart minst är istället företag med 5-19 medarbetare.

Även här syns ett rejält tapp. Framförallt bland företag med 1-4 medarbetare som visar en minskning med hela 15 procent.

Nedan tabell över antalet företag som index jämfört med 2008. Källa SCB, kod 71.12.

Konsultbranschen präglas åter av positiva signaler och med kompetensbrist inom vissa sektorer. Under bättre tider är det troligt att fler vågar starta eget. Troligtvis kommer antalet enmanskonsulter öka igen under 2021.

De större bolagen fortsätter att förstärka sin leveranskapacitet och förutom att försöka växa organiskt och via förvärv blir partnerskap, och framförallt snabbt tillgång till extern kompetens, allt viktigare. Med Cinode kan ni snabbt hitta extern kompetens, bygga ert ekosystem av partners och frilansare samt gratis få tillgång till fler uppdrag.

Registrera dig gratis i Network och testa Skills, Business och Partner i 14 dagar.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg