En undersökning som jag önskar inte skulle behövas

juni 2, 2022 · Konsult

Skrivet av: Mattias Loxi

För åttonde året i rad undersöker vi andelen kvinnor inom svenska konsultbolag. Granskningen gör vi för att belysa vikten av att attrahera fler kvinnor och inspirera branschen till att aktivt arbeta för ökad jämställdhet. 

Under dessa år har det glädjande nog hänt en hel del! Framför allt har frågan tagit betydligt större plats i ledningsrummet. Dessutom finns det många betydelsefulla initiativ med flera starka nätverk, som exempelvis Womentor, TechEq, Womengineer och Pink Programming. 

Men de faktiska siffrorna avslöjar dock att det finns mycket kvar att göra. Färre än var tredje medarbetare är kvinna. Den totala andelen kvinnliga medarbetare har inte ökat i branschen. Däremot har andelen kvinnliga chefer stiger, även om den siffran fortfarande är alldeles för låg. I styrelserummet har det också skett en positiv utveckling.

Svårigheten att behålla kvinnorna

Konsultbranschen är egentligen en väldigt attraktiv bransch för såväl män som kvinnor. Sjuktalen är låga, friheten oftast stor och lönen relativt hög. Med andra ord borde vi kunna locka ännu fler kvinnor. Förutom att företagen har svårt att attrahera fler kvinnor inom tekniktunga sektorer möter bolagen även en tuff utmaning i att säkerställa att alla de kvinnliga medarbetare som de en gång investerat i faktiskt stannar kvar och inte lämnar branschen efter några år. 

Kulturen är avgörande för om vi lyckas behålla kvinnorna. Idag finns det en högre grad av medvetenhet gällande värdet av en inkluderande företagskultur men fortfarande är det många kvinnor som inte känner sig sedda och välkomna. I stället fortsätter företagen, medvetet eller omedvetet, att odla en kultur som gynnar män. 

Det förekommer situationer där du som man inte heller alltid uppfattar att din kvinnliga kollega känner sig försummad. Här vill jag slå ett slag för Fanny Widmans podd Fannys Förebilder som med konkreta exempel belyser just detta. Fanny har även varit med i Konsultpodden.

Tilldelas inte samma positiva förutsättningar

Föräldraledigheten utgör ofta en kritisk punkt i kvinnors karriär. Det finns otaliga historier om kvinnor som under sin graviditet och föräldraledighet hamnat i den fallgrop som gör att de missar möjligheter till karriär, högre lön och utveckling. De blir marginaliserade på jobbet. De kommer inte i fråga när det gäller nya tjänster och utvecklingsplaner, deras lön ökar inte i takt med andras och arbetsgivaren är allmänt ganska ointresserad av dem. 

Det här leder givetvis till att många kvinnor inte heller känner sig motiverade att gå tillbaka till sina jobb. De slutar helt enkelt eftersom de aldrig tilldelas samma positiva förutsättningar att utvecklas som sina manliga kollegor.

Kvinnliga entreprenörer blir viktiga förebilder

I Sverige fostras vi att bli anställda och entreprenörskap uppmuntras inte tillräckligt. Här skulle skolväsendet kunna göra så mycket mer. För att ändra attityden till innovation och entreprenörskap gäller det att stimulera individens kreativa tankeprocess redan vid tidig ålder. 

Fler företagare är vägen framåt och att fler kvinnor startar konsultbolag är direkt avgörande för att stärka jämställdheten i branschen. Endast 30 procent av landets företagare är nämligen kvinnor. När fler kvinnor väljer att bli ägare skapar det positiva effekter i form av viktiga entreprenörsförebilder och starka nätverk som visar att det går att lyckas på egen hand.

Cinodes undersökning

Vår undersökning pekar på en positiv trend med fler företag som uppnår titeln ”Jämställt konsultbolag”, det vill säga minst 40 procent kvinnor. I år är de 15 konsultbolag – förra året var motsvarande siffra 12. 2017 var de endast fyra. Dessutom är antalet kvinnliga vd:ar fler. Sveriges största konsultbolag Sweco leds av Åsa Bergman medan Ann-Louise Lökholm Klasson är Sverige-vd.

Vad kan vi som bransch göra? 

  • Formulera en tydlig plan och målbild – ett arbete som börjar i ledningsrummet. Genom att mäta, sätta mål och följa upp hamnar jämställdhetsfrågan i fokus.
  • Vi måste dela med oss av goda initiativ till varandra. 
  • Lyfta fram förebilder! Otroligt viktigt!
  • Genomtänkt rekrytering – det är här det börjar. Företag tjänar på att se till mångfald och inkludering när de rekryterar.
  • Involvera männen – jämställdhet är inte en kvinnofråga utan en organisationsfråga. Här vill jag tipsa om ”Gigs for Her’s” intervjuserie ”Män som bidrar till jämställdhet i näringslivet” (där även undertecknad varit med). 
  • Granska avgångstalen. Varför slutar vissa grupper i högre utsträckning än andra? Är föräldraledigheten en utmaning för att få medarbetare att stanna kvar? Kan vi ändra hur vi arbetar under föräldraledigheten?
  • Bedriva marknadsföring ur ett jämställdhetsperspektiv. Hela branschen behöver gemensamt lyfta hur konsulterna bidrar till ett bättre samhälle! Det är en attraktiv bransch för båda könen. 

Målet är en bransch där minst 40 procent kvinnor utgör normen och inte är ett undantag. Då skulle vår lista inte längre behövas.

Allt gott, 

/Mattias Loxi, medgrundare Cinode

Ta del av Jämställdhetsrapporten 2022″ här.

Ladda ner Jämställdhetsrapporten 2022 med hela listan.

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg