Därför är alla konsultbolag plötsligt klimataktivister

Jun 03 2021 · Hållbarhet

Skrivet av: Ingemar Jansson

Konsultbolagen köar för att ansöka om medlemskap i den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna som jobbar aktivt för att stötta politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige genom digitalisering samt innovation snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat.

Vad beror det nyvaknade intresset för klimatfrågan på?

En bidragande orsak kan vara Greta-effekten och att konsultbolagen tar ett ökat ansvar för framtida generationer. Något medarbetare i allt högre utsträckning efterfrågar hos en attraktiv arbetsgivare samt att kunderna successivt ställer högre krav.

Men ett större och starkare motiv till engagemanget tycks vara affärsmöjligheterna. Föreningen Digitaliseringskonsulterna samlar konsultbolag som förenas i sin ambition att fånga de möjligheter som uppstår när de globala hållbarhetsutmaningarna ska omsättas till affärsmöjligheter.

För att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer krävs en trans­formation av hela samhället. Många tekniksprång, affärsmodellsförflyttningar, organisations- och livsstilsförändringar måste genomföras på kort tid. De lösningar som digitaliseringen möjliggör och som Digitaliserings­konsulterna hjälper till att implementera har mycket stor potential att förverkliga denna transformation och möjliggöra stora minskningar av de globala utsläppen av växthus­gaser.

Det handlar om stora pengar

I Sverige har 22 branscher tagit fram färdplaner som beskriver hur de ska bli fossilfria till 2045. Dessa ska nu omsättas i praktiken. Nyligen kom ledarna för EU:s 27 medlemsländer överens om ett återstartpaket, Next Generation EU, i kölvattnet av coronapandemin. Det landade i smått otroliga 750 miljarder euro i en kombination av bidrag och lån som ska fördelas mellan medlemsländerna. För ett par veckor sedan signerade EU-länderna, inklusive Norge och Island, en förklaring om att påskynda användningen av grön digital teknik för miljön. De lovade att implementera och investera i mer digital teknik för att uppnå klimatneutralitet samt påskynda den gröna digitala transformationen.

För Sverige handlar det om cirka 40 miljarder kronor, varav 20 procent är öronmärkta för satsningar på digitalisering.

 ”Klimatutmaningarna vår värld står inför är också vår tids största affärsmöjligheter. Det är i syfte att fånga dessa möjligheter som konsultföretag väljer att ansluta sig till Digitaliseringskonsulterna.”

Ingemar Jansson, Styrelseordförande Digitaliseringskonsulterna


Vem kan bli medlem?

Välkomna är alla konsultbolag som är verksamma på den svenska marknaden, som kan digitalisering, design och innovation. De vill hjälpa samhällets aktörer att se och använda digitaliseringens möjligheter för snabb transformation av vårt samhälle. Såväl managementkonsulter som IT- och innovationskonsulter är alla hjärtligt välkomna att bidra. En förutsättning är att man som medlem ställer sig bakom de mål, uppmaningar och den viljeriktning som beskrivs i den innovationsdrivna färdplanen för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet som lämnades över till regeringen i mars 2019.

Idag har föreningen 32 medlemsföretag. Ambitionen är att vara över 40 aktiva medlemmar innan sommaren.

Föreningen har som särskild målsättning att genom kompetens och erfarenhetsdelning etablera medlemmarna som lösningsaktörer med central roll i omställningen. Just nu arbetar exempelvis föreningen för att medarbetare i alla medlemsföretag ska ha den kompetens som krävs för att förstå utmaningar och fånga möjligheterna. Då kan alla bidra till att framtida lösningar utvecklas.

Som medlem i föreningen förväntas företagen investera lite tid och resurser i att bidra till föreningens arbete. Föreningen poängterar att det är viktigt att prioritera engagemanget eftersom det är just bidraget och engagemanget som spelar roll. Inte att de är medlemmar på pappret.

Är ert företag inte redan medlemmar? Hjärtligt välkomna att bli det!

Nuvarande medlemmar: Accenture, Accigo, Advania, Antigo, Antrop, B3, Cartina, CGI, CombinedX, Cuebid, Cybercom, Etteplan, Foxway, Frontit, IRM, Jayway, Knowit, Mindflower, Netgain, Prevas, Proact, Prototyp, Rejlers, Semcon, Softronic, Sweco, Sylog, Team Nordiq, TietoEvry och Time People Group. Kontakta föreningen genom att mejla till info@digitaliseringskonsulterna.se

Gästbloggare - Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development på Cybercom och styrelseordförande i föreningen Digitaliseringskonsulterna

Gästbloggare - Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development på Cybercom och styrelseordförande i föreningen Digitaliseringskonsulterna

Ingemar Jansson, jobbar som senior rådgivare och strategikonsult på IT-konsultbolaget Cybercom där han hjälper företag att fånga de möjligheter som uppstår när världen kopplas upp. Ingemar är också medförfattare och koordinator av digitaliseringskonsultbranschens innovationsdrivna färdplan för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet som överlämnades till regeringen den 20e mars 2019. Ingemar är även styrelseordförande i föreningen Digitaliseringskonsulterna