Konsultbranschen måste ta ledartröjan för hållbar digitalisering

dec 07 2021 · Hållbarhet, Konsult

Skrivet av: Maria Hansson

Gästbloggare – Maria Hansson, digitaliseringsstrateg och senior konsult inom Hållbara digitala ekosystem på Solita.

Sverige är sämst på digitalisering, enligt DN. Det är oroande av flera anledningar, inte minst eftersom digitalisering är en förutsättning för en hållbar utveckling. Men digitaliseringen i sig måste också vara hållbar och här har vi konsulter ett stort ansvar, skriver Maria Hansson, digitaliseringsstrateg och konsult inom Hållbara digitala ekosystem på it-konsultbolaget Solita.

Vi lever i it-haveriernas förlovade land, skriver DN och nämner Skolplattformen som exempel. Det är ett tydligt exempel på ohållbar digitalisering, som slösar med resurser eftersom det tar tid, kraft och pengar från annat som varit nyttigare och gett mer värde. Det är inte hållbart.

Hållbarhet handlar som bekant om att hushålla med jordens resurser. Agenda 2030 består av 17 globala mål inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi vet alla att det finns mycket att göra och att det är bråttom. Den goda nyheten är att dagens innovationstakt och den snabba digitaliseringen skapar stora möjligheter för oss att nå många av dessa mål.

Digitalisering på rätt sätt

Utmaningen är att digitalisera rätt – att digitalisera hållbart. Här har vi konsulter ett stort ansvar.

För att förklara begreppet hållbar digitalisering är det bra att nämna motsatsen, nämligen en ohållbar och kortsiktig digitalisering. Det kan exempelvis vara en app för att boka tvättstugan, en (till!) app för att parkera bilen eller en app för att visualisera energikonsumtion. Dessa appar kan givetvis vara uppskattade och bra. Men om de utvecklas på bekostnad av strategiskt viktigare moment har samhället börjat i fel ände.

Det handlar om att sluta digitalisera oviktiga detaljer. Vi, alltså konsultbolag som borde veta bättre, måste sluta sälja digitala produkter och tjänster till kunder som inte vet varför, vad och hur de bör digitalisera sin verksamhet. Vi måste säkra de grundläggande digitala förmågorna hos våra kunder. Saker som att ta hand om och vårda sin information, garantera en god datasäkerhet, skapa återanvändbara API:er för åtkomst av data, säkerställa fungerande interna processer samt kvalitativ utrullning av nya kund-gränssnitt och exempelvis ny IoT- data. Hållbar digitalisering börjar med att köpare av digitala tjänster köper rätt saker.

Konsultens ansvar

Men innan vi ens kan börja prata om prioriteringar behöver vi förstå varandras språk – digitaliseringspråket. Det är som att baka. Det är svårt att baka om du inte förstår språket, om du inte känner till ingredienserna och vad de heter. En del i vår kundstrategi handlar om att höja kompetensen samt att lära sig ord och begrepp. Vad betyder till exempelvis digital förmåga, master data, automation, publika APIer och dataplattform?

Här har vi konsulter ett stort ansvar. Vårt uppdrag är att bidra med kompetens och pedagogik. Vi har varken tid eller råd med missförstånd, antaganden, obegripliga syfte- och målbeskrivningar eller ett språk som kanske bara en liten del av verksamheten förstår. Vi måste se till att köparna av våra tjänster köper rätt saker. Självklart är det inte enkelt och därför är det ofta här det går fel. Beslutsfattare måste skaffa sig rätt kompetens. Här kan vi konsulter bidra med utbildning. Transformation och förändringar är så mycket mer än att skriva utvecklingsavtal eller inköp av tekniska lösningar.

Problemet med kortsiktig digitalisering är tudelat. Företag och organisationer som inte är digitalt mogna gör fel saker. Eftersom samverkan inte är tillräcklig uppfinner alla hjulet på varsitt håll. Det är helt enkelt inte hållbart att företag A i norr och företag B i söder gör samma sak. Med samma behov och mål, men på var sitt håll, i varsitt projekt och med separata budgetar. Det är slöseri med resurser eftersom det stjäl tid, kraft och pengar från annat som varit nyttigare och gett mer värde. Det är inte hållbart. Är dessutom skattemedel med i bilden är det direkt provocerande.

Digital innovation med potential

Det handlar såklart om att spara tid och pengar – och att skapa en hållbar verksamhetsutveckling som ger så mycket värde som möjligt per investerad krona. Vi konsulter måste se till att våra kunder inte börjar i fel ände och behöver lappa och laga i efterhand. Det kostar alltid mycket mer, både i tid och i pengar.

Innovation är en av de viktigaste delarna för att hantera världens skenande resursanvändning och vi vet alla att digital innovation har en enorm potential. Men innovation förutsätter också andra delar för att skapa hållbara förändringar och resultat. Utan ett stödjande maskineri, ett gemensamt ramverk för hållbar digitalisering, riskerar den digitala innovationen att bli kraftlös, nästintill meningslös.

 Guest blogger - Maria Hansson, digitisation strategist and senior consultant in Sustainable digital ecosystems at the IT consulting company Solita

Guest blogger - Maria Hansson, digitisation strategist and senior consultant in Sustainable digital ecosystems at the IT consulting company Solita

Maria Hansson är digitaliseringsstrateg och senior konsult inom Hållbara digitala ekosystem på it-konsultbolaget Solita.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg