Kaleidoscope sätter det i perspektiv

jun 13 2023 · Hållbarhet, Konsult

Skrivet av: Tom Andersson

”Vi har gjort framsteg, men vi är långt ifrån klara.” Så sammanfattas artikeln om jämställdhet som Netlight publicerade på Cinodes blogg förra året. I den reflekterade vi över det arbete vi på Netlight har gjort för att motverka binär könsobalans. I den avslutande delen av artikeln blickade vi framåt och konstaterade att även om vi är stolta över våra framsteg har arbetet bara börjat. Och att enbart betrakta jämställdhet utifrån ett könsbaserat perspektiv fångar inte komplexiteten i ämnet. Så, ett år senare, var befinner vi oss nu?

För det första har vi breddat vårt perspektiv. Vårt kontinuerliga arbete inom jämställdhet har visat sig ge påtagliga skillnader i att uppnå mätbara resultat. Med det som inspiration insåg vi att vi behövde en ram – en agenda – inte bara för jämlikhet, utan för alla aspekter av mångfald, rättvisa och inkludering (DEI) – diversity, equity och inclusion.

DEI-strategin Kaleidoscope

Under hösten 2022 samlade vi sammanlagt 1500 medarbetare i Köpenhamn och Berlin för att fira lanseringen av vår nya långsiktiga DEI-strategi Kaleidoscope. Vi tillbringade helgen med att fördjupa oss i ämnet genom workshops, rollspel och vårt eget DEI-brädspel. Allt för att skapa en bred och fördjupad förståelse för DEI inom Netlight samt bygga en solid grund för det fortsatta arbetet. Att skriva en strategi kan vem som helst göra. Men det är genom en bred implementering som vi har möjlighet att skapa verklig förändring.

Jämställdhet är en pågående process

Liksom vårt tidigare jämställdhetsarbete bygger Kaleidoscope på det faktum att för en serviceorganisation som arbetar med att lösa komplexa, verkliga problem för en bred uppsättning kunder, är det en avgörande framgångsfaktor att ha en mångfacetterad kultur där varje individ känner sig värderad och kan bidra med hela sin personlighet. DEI är affärskritiskt.

Vårt mångåriga arbete inom jämställdhet har lärt oss att det inte finns några snabba lösningar. Det här är en pågående process. Vi kommer aldrig att vara ”klara”. Genom att tydligt fastställa att DEI är affärskritiskt markerar vi en riktning. Att röra oss i den riktningen innebär att våga rannsaka oss själva, våra strukturer och processer. Då kan vi ta reda på var vi behöver förbättra oss och därefter genomföra dessa förbättringar, stora som små.

Integrera DEI i utbildningsprogram

Netlights organisationsstruktur med självledarskap, agerande som förebild och relationsbyggande passar bra för DEI. Men det kräver fortfarande att vi kontinuerligt utbildar och förbättrar oss för att säkerställa att vi lever upp till våra egna interna förväntningar. Vi har fokuserat på att hjälpa vårt utbildnings- och utvecklingsteam att integrera DEI i våra utbildningsprogram, utbilda rekryterare, förbättra vår intervjuprocess och ge enskilda Netlighters möjlighet att använda den organiska nätverksorganisationen för att driva DEI-frågor.

Hur vi bedriver verksamheten

Kaleidoscope diskuterar förhållandet mellan affärer och DEI som en fråga om ”vad” och ”hur”. Vad är affärskritiskt? Hur kan DEI stödja det? Detta utgör en central del i konceptet. Vårt arbete med DEI handlar om hur vi bedriver vår verksamhet. Ämnet ”affärskritiskt” är i sig självt brett. Det finns så många saker vi gör som är avgörande för vår verksamhet: hur vi hittar kunder och uppdrag, vilka vi anställer, hur vi stöttar varandra, hur vi levererar som konsulter och hur våra kontor fungerar. Men kärnan i vår verksamhet är konsulttjänsterna vi tillhandahåller.

Alla ska känna att de bidrar

För att vi ska lyckas hjälpa våra kunder måste vi förstå och känna empati för deras behov, såväl som deras kunders behov. Vi måste vara kreativa, kommunikativa och begripliga. Vi måste rekrytera de bästa människorna och hjälpa dem att växa. Det innebär att vi måste tillhandahålla mångfald för att säkerställa att vi har rätt perspektiv. Vi behöver vara inkluderande för att se till att alla – på Netlight och hos kunden – känner att de och deras bidrag spelar roll. Och vi måste kunna ge varje anställd möjlighet att utvecklas och blomstra utifrån där de befinner sig. Kaleidoscope sätter det i perspektiv: att aktivt arbeta med hur DEI kan stödja vår verksamhet kommer att göra den starkare.

Integrera DEI i vardagen

Netlight är ett konsultföretag, allt vi gör är för någon. En kund, en användare, en teammedlem eller en framtida kollega. Genom att ha DEI i åtanke finns möjligheten att höja leveransen i vilket projekt som helst. Det kan vara något så enkelt som att tala engelska, om det finns den minsta chansen att någon som inte talar ditt språk vill vara en del av konversationen. Eller se till att ämnen vid lunchbordet är tillräckligt breda för att alla ska känna sig inkluderade att vilja bidra. Eller att be Netlight-anställda om DEI-perspektiv innan de blir en del av en rekryteringsprocess hos kunden. Som konsulter kan vi integrera DEI i våra dagliga liv på ett mycket naturligt sätt och använda det för att göra livet bättre för våra kunder och deras användare.

Netlight strävar efter att vara en verkligt mångfaldig, rättvis och inkluderande organisation. En kreativ salladsblandning och en trygg plats där vårt unika sätt omfamnas, våra skillnader firas och där alla anställda upplever en känsla av tillhörighet.

Anpassa oss efter behoven

Ett år senare har vi en tydlig ram genom Kaleidoscope-strategin som gör det möjligt att röra oss i den riktningen, att använda våra styrkor som organisation för att integrera DEI i våra strukturer såväl som i vårt dagliga arbete. Vårt kontinuerliga arbete med att implementera DEI i stora och små frågor säkerställer att vi som organisation kan förstå och anpassa oss efter behoven hos dem vi står till tjänst för. Vi kommer att fortsätta göra framsteg, men vi kommer aldrig att vara klara.

Andelen konsultbolag i Svenska konsultbranschen

Gästbloggare - Tom Andersson, Partner på Netlight

Gästbloggare - Tom Andersson, Partner på Netlight

Tom Andersson bor i Köpenhamn och är Partner och konsult på Netlight. Genom sitt yrke, sin bakgrund och uppväxt som utlandsboende i flera länder i Europa har han på nära håll upplevt effekterna av snedfördelning och social orättvisa. Tom brinner för jämställdhet, jämlikhet, diversitet och inkludering. Han vill använda sin och bolagets priviligierade position för att skapa förändring samt bättre förutsättningar inom it-branschen.

Du kanske också gillar...

Alla inlägg