Går du på sjukt dåliga möten?

Skrivet av Gästbloggare - Micke Darmell, grundare av gr8 |  Ingen kommentar

Du är inte ensam. I många organisationer råder brist på utarbetade handlingsplaner i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det leder till att sjukt dåliga möten i svenska organisationer får fortgå. Men du kan göra skillnad. Det första steget är att bli medveten om problemet och våga prata om det. Det är fler än du som lider av ineffektiva möten. Och det finns hjälp att få!

Här kommer första hjälpen:

Borde du gå på nästa inbokade möte?

Svarar du nej på en av följande frågor borde du omedelbart meddela sammankallande att du ställer in din medverkan! Möteskulturverket rekommenderar dig att skriva ut dessa frågor och göra denna enkla kontroll inför samtliga möten du kallas till.

 • Finns det ett uttalat syfte med mötet?
 • Finns det ett konkret mål med mötet?
 • Framgår det på vilket sätt du förväntas bidra?
 • Har du sett en agenda?
 • Känner du positiv energi inför mötet?

Om du svarat nej på en eller fler av frågorna kommer här en text du kan klippa in till den sammankallande:

”Då mötet du kallat mig till inte uppfyller följande fyra kriterier

 • Tydligt syfte
 • Konkret mål
 • Tydlig rollfördelning
 • Tydlig agenda

vill jag med hänvisning till arbetsmiljölagen och med stöd från Möteskulturverket meddela att jag inte kommer.

Skaffa en ny möteskultur

Som stöd till dig som nu tar ansvar för företagets produktiva effektivitet, psykosociala arbetsmiljö och den egna hälsan följer här en lista på argument vid eventuella frågor.

 • Hälften av alla möten saknar ett tydligt syfte och mål. Det vill säga att du inte vet varför mötet hålls och vad som förväntas presteras. Hur ska du då kunna bidra?
 • 30 procent av alla möten tar din energi. Hur lätt är det då att prestera på topp efterföljande timme?
 • Våra möten leds av mötesledare som inte är utbildade en enda timme på möteskunskap.
 • Många av våra möten tar inte hänsyn till våra grundbehov.
 • Många möten är rena informationsträffar eller andra typer av möten där deltagarna inte blir sedda eller bekräftade. Det råder brist på delaktighet.

Behöver du stöd och support under din rehabilitering är du varm välkommen att kontakta mötesakuten. Vi vill dock varna för hög belastning då svenska organisationer just nu spenderar 170 miljarder kronor, bara i lönekostnad, för de ineffektiva möten du nu väljer att inte delta i. Du gör skillnad för Sveriges BNP!

 

* På grund av yttre omständigheter i världen har regeringen inte haft möjlighet att prioritera denna fråga som skapar stress, otydlighet, mer jobb, ohälsa och hämmar tillväxten i våra organisationer. Sveriges främsta mötesexperter har därför bildat Möteskulturverket som vill hjälpa Sverige och alla som dagligen utsätts för sjukt dåliga möten.

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Gästbloggare - Micke Darmell, grundare av gr8
Gästbloggare - Micke Darmell, grundare av gr8
Mötesevangelist och grundare av företaget gr8 meetings som hjälper organisationer att förbättra sin interna möteskultur.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *