Sjunkande rörelsemarginaler under Q2

aug 21 2014 · Ekonomiska rapporter

Skrivet av: Mattias Loxi

Halvårsrapporterna från de börsnoterade konsultbolagen har nu inkommit. Som vanligt har vi sammanställt siffrorna.

Färre arbetsdagar påverkar vinsten

11 av 15 konsultbolag rapporterar om försämrade rörelsemarginaler jämfört med samma period föregående år. Vad som dock bör nämnas är att 2014 har en till två arbetsdagar färre jämfört med 2013. Detta slår väldigt hårt mot vinsten, exempelvis räknar Sweco med att cirka 21 MSEK i omsättning och vinst (cirka en sjättedel) försvann på grund av åtta arbetstimmar färre än förra året.

Connecta, som har blivit uppköpt av Acando, har valt att avnotera sig från börsen och lämnar därför inte in någon Q2-rapport. Acando visar däremot en väldigt god utveckling, framförallt i Stockholmsområdet.

Semcons vinst sjönk drastiskt på grund av ett stort projekt för en tysk biltillverkare som avslutades under kvartalet. I samband med detta har också omstruktureringskostnader uppgått till 6 MSEK.

Tieto uppskattar att den nordiska marknaden kommer att växa med två procent under resten av året. För egen del har de tagit engångskostnader som påverkar marginalen negativt. Utan dessa skulle deras rörelsemarginal hamna på 7,8 procent.

Annars imponerar de stora tekniska konsultbolagen Sweco och ÅF med stabila marginaler och ökad omsättning.

KonsultbolagOms Q2 (2013)Res Q2 (2013)Marg Q2 % (2013)
ÅF2281 (2152) (hela)207 (153)(hela)9,1 (7,1)(hela)
Sweco Sweden1 447,4 (1 139,1)125,5 (132,0)8,7 (11,6)
HiQ (hela)346,2 (344,1) 30,3 (36,8)8,7 (10,7)
Acando Sverige210,3 (202,2)15,1 (10,1)7,2 (5,0)
Avega104,8 (109,1)6,2 (7,9)5,9 (7,2)
Tieto Sverige139 (140) M€5,6 (7,2) (hela)
Softronic148,3 (156,8)9,9 (13,4)5,6 (7,2)
Evry Sweden 910 (839)(MNOK) 48 (46)(MNOK)5,3 (5,5)
Combitech (hela)461 (424) 24 (33)5,2 (7,8)
AddNode (hela) 371,3 (337,9)18,5 (13,9)5,0 (4,1)
Cybercom Sverige222,0 (232,1)8,0 (10,9)3,6 (4,7)
Knowit (hela)512,7 (511,3)18,2 (23,2)3,5 (4,5)
Rejlers290,1 (266,0)10,1 (15,0)3,5 (5,6)
Semcon (hela)679 (637) 3 (31)0,4 (4.9)
Prevas (hela)189,7 (185,4)0,1 (–4,6)0,1 (–2,5)

Fler medarbetare

Tre av fyra konsultbolag ökar antalet anställda i företaget. Mest ökade Softronic med 4,6 procent.

HiQ har också anställt väldigt många under kvartalet och har aldrig varit så många; 1389 personer.

Tieto Sverige har dock fortsatt att dra ner personalstyrkan.

KonsultbolagAns 30 juni (31/3 2014)Förändring ans
Softronic496 (474)+4,6% (22)
Prevas (hela)622 (601)+3,5% (21)
HiQ (hela)1389 (1346)+3,2% (43)
Cybercom Sverige776 (756)+2,6% (20)
AddNode (hela)951 (933)+1,9% (18)
Sweco Sweden4670 (4608)+1,3% (62)
Acando Sverige582 (575)+1,2% (7)
Combitech (hela)1436 (1420)+1,1% (16)
ÅF5554 (5529)+0,0% (25)
Avega365 (367)-0,1% (-2)
Semcon (hela)3032 (3042)-0,3% (-10)
Evry Sweden2260 (2286)-1,1% (-26)
Knowit (hela)1760 (1796)-2,0% (-36)
Rejlers Sverige1045 (1066)-2,0% (-21)
Tieto Sverige2547 (2611)-2,5% (-64)

Marknadskommentarer

Bland merparten av bolagen råder oförändrade utsikter i Sverige, medan Finland har det trögare. Nedan kan du läsa några kommentarer från bolagen.

– Softronic: ”Under andra kvartalet har marknadens efterfrågan varit i stort sett oförändrad. Dock är konkurrensen lika stark som tidigare. Många aktörer försöker försvara och skaffa större marknadsandelar trots att marknaden som helhet inte växer nämnvärt.”

– ÅF: ”Utsikterna för ÅF-koncernen för det andra halvåret 2014 är försiktigt optimistiska.”

– Sweco: ”Sammantaget präglas marknaden under kvartalet av försiktig optimism och återhämtning jämfört med den svaga inledningen av året. Återhämtningen sker dock långsamt och på vägen mot en robust efterfrågetillväxt finns fallgropar i den allmänna ekonomiska utvecklingen.”

– Tieto: ”Tieto expects the Nordic market to grow by around 2% in 2014.”

– Knowit: ”I Sverige och Norge har efterfrågan varit stabil under 2014. Den finländska marknaden är däremot svag med prispress och hård konkurrens. ” 

– Addnode: ”Marknaden är alltjämt avvaktande, men efterfrågan är ändå stabil på de flesta områden.”

– Avega: ”Kundefterfrågan var under andra kvartalet 2014 relativt stabil. Konsultmarknaden fortsätter utvecklas mot ökad konsolidering där kunderna väljer allt färre konsult- leverantörer. Detta leder generellt till bra volymer för de leverantörer som vinner ramavtal, men också ökad prispress för flera tjänstekategorier.”  

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg