Q1: IT-konsultbolagen går starkare men har färre medarbetare

Maj 12 2015 · Ekonomiska rapporter

Skrivet av: Mattias Loxi

Rapporteringssäsongen för Q1 är nu över och när vi summerar siffrorna ser vi tydliga tendenser. It-konsultbolagen går starkt, medan teknikkonsultbranschen har det något tuffare.

HiQ, Avega, Acando och Softronic ökar sina omsättningar och marginaler relativt kraftigt under det första kvartalet. Och enligt rapporterna är it-konsultbolagen optimistiska, framför allt när det gäller den svenska marknaden. Knowit når även de en större vinst, till stor del tack vare avyttringen av dotterbolaget Knowit Services.

Bland teknikkonsultbolagen gick det tyngre för Prevas, Rejlers Sverige och Semcon som minskar sina marginaler. Sweco däremot ökar både omsättning och marginal under kvartalet.

KonsultbolagOms Q1 (2014)Res Q1 (2014)Marg Q1 % (2014)
HiQ (hela)391,3 (348,6)46,1 (36,1)11,8 (10,4)
AddNode (hela)431,8 (411,4)24,4 (26,4) 5,7 (6,4)
Sweco Sweden1 543,0 (1 465,8)173,3 (153,0)11,2 (10,4)
Combitech (hela)427 (447)33 (25)7,7 (5,6)
Acando (hela)557 (401)46 (27)8,3 (6,7)
Softronic144,2 (136,4)8,9 (5,1)6,1 (3,7)
ÅF2 397 (2 276)(hela)207 (200) (hela)8,6 (8,8)(hela)
Evry Sweden876 (903) MNOK56 (54) MNOK6,4 (6,0)
Cybercom Sverige239,7 (222,7)13,8 (11.3) 5,8 (5,1)
Knowit (hela)574,2 (532,8) 45,1 (35,7)7,9 (6,7)
Tieto Sverige140 (140) MEUR-8,4 (8,9)(hela)
Semcon (hela)677 (704)34 (41)5,1 (5,9)
Rejlers Sverige282,4 (291,0)18,8 (27,7)6,7 (9,5)
Avega117,3 (104,5) 11,1 (8,6) 9,4 (8,3)
Prevas (hela)185,7 (188,1) 1,4 (7,9)0,4 (1,7)

Observera att för vissa bolag gäller siffrorna hela företaget, för andra endast den svenska verksamheten. Är du nyfiken på hur det går för andra konsultbolag i Sverige? Då hänvisar vi till ”Konsultkollen 2014″ där du kan jämföra helårssiffrorna över 100-tals konsultbolag.

Flertalet bolag tappar medarbetare

När det gäller antalet medarbetare ser vi att många bolag har minskat i personalstyrka. Acando är det bolag som har tappat störst andel, men flera teknikkonsultbolag har också dragit ner på personalstyrkan.

ÅF växte mest under kvartalet, bland annat genom förvärven av PRC Engineering samt LeanNova.

Update 20150512: I den första versionen så meddelades det att Acando hade tappat hela 19 procent av personalstyrkan i Sverige. Detta berodde på att de nu i Q1 rapporten har flyttat ut Indien och Lettland, som inom Connecta tidigare rapporterades som en del i Sverige. Nu har bolaget 1056 medarbetare i Sverige. För att då kunna jämföra med tidigare kvartal har vi ändrat till att numera visa det totala antalet medarbetare i tabellen nedan.

KonsultbolagAns 31 mar (1/1 2015)Förändring Q1
Softronic466 (467)-0,2% (-1)
Prevas (hela)584 (606)-3,6% (-28)
HiQ (hela)1395 (1412)-1,2% (-17)
Cybercom Sverige730 (734)-0,5% (-4)
AddNode (hela)937 (934)0,3% (3)
Sweco Sweden4644 (4753) -2,3% (-109)
Acando (hela)1744 (1826)-4,5% (-82)
Combitech (hela)1460 (1405)3,9% (55)
ÅF Sverige6156 (5680)8,4% (476)
Avega363 (369)-1,6% (-6)
Semcon (hela)2935 (2990)-1,8% (-55)
Evry Sweden2221 (2219)0,1% (2)
Knowit (hela)1848 (1788)3,4% (60)
Rejlers Sverige1054 (1034)1,9% (20)
Tieto Sverige2524 (2548)-0,9% (-24)

Observera att för vissa bolag gäller siffrorna hela företaget, för andra endast den svenska verksamheten. Är du nyfiken på hur det går för andra konsultbolag i Sverige? Då hänvisar vi till ”Konsultkollen 2014″ där du kan jämföra helårssiffrorna över 100-tals konsultbolag.

Marknadskommentarer

Nedan några kommentarer om marknaden från Q1-rapporterna;

Acando: ”Efterfrågan i Sverige är fortsatt god och på samma nivå som under 2014 års andra hälft, dock med vissa geografiska skillnader där Stockholm och Mälardalen utvecklats bäst.” 

Avega:Vi ser en positiv trend inom bank och finans samt tillverkande industri och en något minskad efterfrågan inom telekom och energi.

Cybercom:The market trend in Stockholm and Gothenburg was upward, with increasing demand in the public sector, and the Gothenburg market also began the year with an increase in demand in the automotive sector. The Swedish consulting industry, however, is highly exposed to competition from brokers and from the major international offshore companies.”

Knowit: ”Efterfrågan under det första kvartalet har varit i nivå med fjärde kvartalet föregående år”

Softronic: ”Under första kvartalet har marknadens efterfrågan varit stark inom de segment där Softronic verkar. Det har resulterat i ett antal nya affärer. Samtidigt har konkurrensen varit stark.”

Sweco: ”Sammantaget fortsätter marknaden att förbättras, men våra delmarknader går i otakt. Det sker en stabil förbättring av den svenska marknaden, framförallt inom infrastruktur och inom bygg- och fastighetssektorn”

ÅF: ”Konjunkturläget bedöms vara något starkare jämfört med vid årsskiftet, bekräftat av en generellt sett stark avslutning på kvartalet.”

 

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Du kanske också gillar...

Alla inlägg