IT-konsultbolagen har fått upp farten under Q3

nov 11 2014 · Ekonomiska rapporter

Skrivet av: Mattias Loxi

Q3-rapporterna har nu inkommit och inom IT-konsultbranschen hörs allt mer optimistiska tongångar. Teknikkonsultbolagen, som tidigare varit ljuset i tunneln, imponerar däremot inte lika mycket.

Alla konsultbolag, förutom Tieto, visar ökad omsättning under det tredje kvartalet jämfört med föregående år. Och rörelsemarginalerna visar att förbättringar sker inom nästa samtliga IT-konsultbolag.

Bland teknikkonsultbolagen är det något tyngre då ÅF, Sweco, Semcon, Combitech och Rejlers alla visar försämrade marginaler. Detta trots att debiteringsgraden för både Sweco och ÅF har höjts till 76,0 (74,2) respektive 76,2 (74,3) procent. Prevas går mot strömmen och har vänt bolaget från förlust till stabil vinst.

Acando inkluderar Connecta för första gången i sina siffror (två av tre månader) sedan förvärvet och imponerar med goda marginaler. Rapporten indikerar också på bättre marginaler framöver.

Tieto, som under året genomgått flera besparingsprogram, redovisar den högsta rörelsemarginalen bland bolagen. Imponerar gör även HiQ. Deras vinst växte med hela 20 procent.

Cybercom är ett annat bolag som har stärkts. Hela företaget visar en omsättningsökning på 15 procent och den svenska delen har ökat med nästan sju procent.

Knowit, som inte redovisar den svenska marknaden separat, säger att de har ökat markant i Sverige. Men däremot gör den finska delen förlust och tynger resultatet.

KonsultbolagOms Q3 (2013)Res Q3 (2013)Marg Q3 % (2013)
ÅF1873 (1767)(hela)120 (130)(hela)6,4 (7,4)(hela)
Sweco Sweden1219 (1103)81,0 (79,1)6,6 (7,2)
HiQ (hela)294,9 (272,4)32,7 (27,3)11,1 (10,0)
Acando Sverige (inkl Connecta)280,5 (153,4)20,4 (4,4)7,3 (2,4)
Avega84,0 (79,6)5,5 (5,2)6,6 (6,6)
Tieto Sverige124 (126) M€-11,9 (10,4) (hela)
Softronic112,5 (111,7)4,9 (7,7)4,4 (6,9)
Evry Sweden806 (769)57 (47)7,1 (6,1)
Combitech (hela) 375 (337)11 (19)2,9 (5,6)
AddNode (hela)354,5 (301,4)25,1 (8,3)7,1 (2,8)
Cybercom Sverige194,5 (182,0)
6,3 (3,0)3,2 (1,6)
Knowit (hela)429,4 (407,0)18,5 (15,1)4,3 (3,7)
Rejlers366,5 (316,5)2,5 (11,2)0,7 (3,5)
Semcon (hela)612 (592)32 (37) 5,2 (6,3)
Prevas (hela)161,4 (146,5)7,2 (–3,1)4,5 (–2,1)
Är du nyfiken på hur det går för andra konsultbolag i Sverige? Då hänvisar vi till ”Konsultkollen 2014” där du kan jämföra helårssiffrorna över 100-tals konsultbolag.

Rekryteringstakten låg

Acando, som nu inkluderar Connecta i sin svenska verksamhet, har mer än fördubblat personalstyrkan. Connecta hade totalt 743 medarbetare den sista mars i år. Än så länge ser vi inga personalavhopp, vilket annars brukar vara vanligt vid förvärv.

Cybercom har efter flera kvartal nu ökat antalet medarbetare med över fyra procent. Lägger vi även ihop siffrorna under Q2 har de nästan sju procent fler medarbetare än under Q1.

Sweco har minskat antalet medarbetare i Sverige med över 200 personer (nästan fem procent) under det tredje kvartalet.

Softronic, som under Q2 hade procentuellt flest nya medarbetare, har under detta kvartal tappat ungefär lika många.

Evry aviserade i samband med rapporten att 70 tjänster i Sverige ska bort.

KonsultbolagAns 30 sep (31/6 2014)Förändring ans
Softronic469 (496)-5,4% (-27)
Prevas (hela)615 (622)-1,1% (-7)
HiQ (hela)1381 (1389)-0,1% (-8)
Cybercom Sverige808 (776)+4,1% (32)
AddNode (hela)949 (951)-0,0% (-2)
Sweco Sweden4456 (4670)-4,6% (-214)
Acando Sverige (inkl Connecta)1308 (582)+124,7 (726)
Combitech (hela)1435 (1436)-0,0% (-1)
ÅF 5643 (5554)+1,6% (89)
Avega358 (365)-1,9% (-7)
Semcon (hela)3050 (3032)+0,6% (18)
Evry Sweden2267 (2260)+0,3% (7)
Knowit (hela)1784 (1760)+1,4% (24)
Rejlers Sverige1031 (1045)-1,4% (-14)
Tieto Sverige2565 (2547)+0,7% (18)
Vill du veta hur många medarbetare 100-tals andra konsultbolag har i Sverige? Ta del av ”Konsultkollen 2014”.

Marknadskommentarer Q3

Bland merparten av bolagen råder oförändrade utsikter i Sverige. Nedan kan du läsa några kommentarer från företagen.

– Acando Efterfrågan under tredje kvartalet har varit i nivå med första halvåret 2014, dock med geografiska variationer. I Sverige, Norge
och Tyskland är efterfrågan fortsatt på en normal nivå även om en viss återhållsamhet noteras kring större investeringar.

– Sweco ”Den organiska tillväxten var särskilt stark i Finland och Norge. Sammantaget är marknaden stabil och inga större förändringar har skett sedan det andra kvartalet. Under kvartalet uppvisar den svenska marknaden en viss förbättring medan den norska marknaden är stabil. Marknaderna i Finland och Centraleuropa är fortsatt utmanande.”

– ÅF:Utsikterna för för avslutningen på 2014 är försiktigt positiva. Marknaden för infrastruktur är fortsatt stark i både Sverige och i övriga Skandinavien. Aktiviteten inom industrin är fortsatt på en tillfredsställande nivå, även om osäkerheten ökat något efter sommaren. Energimarknaden fortsätter att präglas av en låg investeringsnivå i Europa, medan möjligheterna är fortsatt goda på marknaderna i Asien och Sydamerika.”

– Avega; ”Konsultmarknaden fortsätter att utvecklas mot ökad konsolidering och konkurrens där kunderna väljer färre konsultleverantörer. Utländska leverantörer, framför allt de indiska, får allt större förtroende inom större projektleveranser. Inom områden där de stora konsult­ företagen har svårigheter att leverera gör dock kunderna vissa avsteg från sin generella inköpsstrategi mot färre leverantörer och släpper in specialiserade konsultföretag. Detta leder generellt till bra volymer för de leverantörer som vinner ramavtal.”

– Tieto: ”Tieto expects the Nordic market to grow by around 2% in 2014. However, it is possible that growth may slow down towards the year-end, especially in Finland, due to the somewhat weaker financial outlook. Growth in the second half may be slower than in the first half. In the longer term, growing trends like mobility, cloud, big data and social features enable the emergence of new services providing a high-level digital experience and efficiency of back-end processes. Tieto sees customer experience management, industrial internet and cloud services, among others, as future sources of high growth.”

– Combitech: Vi ser fortsatt en avvaktande utveckling på industrimarknaden med en relativt låg tillväxt. Vi ser ljuspunkter, men förväntar oss inga snabba förändringar”

– Addnode Marknaden är stabil på de flesta områden. Det rådande makroekonomiska och geopolitiska läget leder dock till en vissförsiktighet i investeringsviljan hos våra kunder i mer kapitalintensiva industrier. Tydligast ser vi detta i Finland och hos våra kunder inom olja- & gas samt maritim industri i Norge och UK. Sett ur det perspektivet tycker jag att utfallet i tredje kvartalet är ett styrkebesked från koncernen.”

– Knowit I Sverige har förbättringen varit markant, på en oförändrad marknad. Samtliga verksamheter i Sverige visar en positiv utveckling. I Norge är efterfrågan fortsatt stabil. I Finland är marknaden fortsatt svag med prispress och hård konkurrens. Den finländska verksamheten har fortsatt att gå med förlust under kvartalet.”

– Semcon ”Den svaga konjunkturen i Europa medför att den för Semcon viktiga svenska exportindustrin har en avvaktande hållning till nya investeringar vilket påverkat efterfrågan och resultatet negativt. I Tyskland visar några kontor fortsatt en svag lönsamhet. Den relativt svaga lönsamheten gör att en översyn genomförs för att ytterligare effektivisera verksamheten och anpassa erbjudandet på dessa marknader.”

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/