Q2 2016: Full fart i konsultbranschen

Aug 26 2016 · Ekonomiska rapporter

Skrivet av: Mattias Loxi

”…en sällan skådad hög efterfrågan på marknaden.” Q2-rapporterna vittnar om strålande tider för konsultbolagen. Beläggningen är bra och priserna är på väg att höjas samtidigt som kvartalet även präglas av positiva kalendereffekter.

De flesta bolag växte kraftigt under kvartalet, både genom organisk och förvärvad tillväxt. Mest växte AddNode med hela 36 procent efter sina förvärv av bland annat Transcat. Den organiska tillväxten låg på sex procent för bolaget. B3IT är en annan riktig snabbväxare, både genom förvärv men även den organiska tillväxten låg på imponerande 27,6 procent.

Alla bolag vittnar om stark efterfråga och hög beläggning. Samtidigt låg påsken tidigt i år, vilket påverkade Q1 negativt medan Q2 istället gynnades av positiva kalendereffekter som bidrog till att marginalerna och tillväxten blev ännu starkare.

HiQ är (som vanligt) bolaget som har högst rörelsemarginaler under kvartalet.

KonsultbolagOms Q2 (2015)Oms förändringRes Q2 (2015)Marg Q2 % (2015)
HiQ (hela)443 (391)13,2%61,4 (43,6)13,9 (11,2)
AddNode (hela)528 (387)36,4%23,3 (12,8)4,4 (3,3)
Sweco Sverige1935 (1795)7,7%280 (186)10,0 (7,5) (hela)
Combitech (hela)460 (432)1,4%36 (21)7,8 (4,9)
Acando (hela)578 (566)2,1%62 (38)10,7 (6,7)
Softronic171 (162)5,7%14,3 (11,3)8,4 (7,0)
ÅF (hela)2942 (2589)13,6%284 (225)9,7 (8,7)
Knowit633 (572)10,7%49,4 (23,6)7,8 (4,9)
Tieto Sverige146 (141) MEUR3,5%-9,4 (8,3) (hela)
Semcon (hela)700 (632)10,8%31,0 (-28,5)4,4 (-4,5)
Rejlers Sverige608 (457) 33,2%22,6 (20,1)3,7 (4,4)
Avega114 (111)2,1%10,3 (8,3)9,1 (7,5)
Prevas (hela)191 (183)4,3%0,7 (–3,9)0,4 (-2,1)
Wise Group190 (157)21,0%14,5 (6,9)7,6 (4,4)
Atea Sverige3434 (3010)14,1%95 (75)2,8 (2,5)
B3IT128 (94)36,3%11,9 (8,1)9,3 (8,7)
Projektengagemang207 (167)24,0%15,7 (14,9)7,6 (8,9)

Observera att siffrorna för några bolag endast gäller för den svenska verksamheten och för andra hela verksamheten.

Konsultbolagen växer

Tittar vi på medarbetarsidan är det främst tillväxtsiffror här också. HiQ har lyckats växa med hela 5,0 procent under kvartalet. Rejlers har minskat mest efter sitt tidigare besparingsprogram.

KonsultbolagAns 30 juni (31/3 2016)Förändring Q2Förändring % Q2
Softronic464 (472)-8-0,2%
Prevas (hela)601 (590)111,9%
HiQ (hela)1529 (1456)735,0%
AddNode (hela)1219 (1216)30,2%
Sweco Sweden5551 (5469)821,5%
Acando Sverige1022 (1038)-16-1,5%
Combitech (hela)1394 (1440)-46-3,2%
ÅF Sverige6789 (6718)711,1%
Avega338 (344)-6-1,7%
Semcon (hela)2897 (2901)-4-0,1%
Knowit (hela)1809 (1810)-1-0,1%
Rejlers Sverige1082 (1163)-81-7,0%
Tieto Sverige2535 (2516)190,8%
Wise Group697 (681)162,3%
B3IT345 (338)72,1%
Projektengagemang681 (667)142,1%

Marknadskommentarer

  • Acando: ”Efterfrågan i Sverige har varit god och på samma nivå som under 2015 med vissa geografiska skillnader där Stockholm och Mälardalen är tydliga tillväxtområden. I Tyskland var efterfrågesituationen normal under första halvåret….Den svagaste situationen återfinns i Finland, där marknaden är fortsatt återhållsam” 
  • B3IT: Först och främst kan vi notera en sällan skådad, hög efterfrågan i marknaden…Med den digitaliseringstrend som just nu genomsyrar alla branscher vi verkar i, eldat av ett gynnsamt investeringsklimat i Sverige, initieras och drivs väldigt många projekt och program med sikte på effektivisering och innovation. 
  • Knowit: Efterfrågan i Sverige har fortsatt vara stark under kvartalet medan den i Finland legat på samma nivå som tidigare, med låga priser och hård konkurrens. I Norge har efterfrågan varit fortsatt god inom de kundbranscher och erbjudanden där Knowit är verksamt, även om den präglats av en viss osäkerhet
  • HiQ: Trenden från årets början håller i sig och samtliga dotterbolag levererar ett bättre andra kvartal än motsvarande period 2015. Efterfrågan av digitalisering och IT-tjänster är god överlag och vi jobbar för fullt med att möta våra kunders behov. 
  • Tieto: The market Tieto operates in is estimated to grow by around 2% in 2016. Emerging services are estimated to experience double-digit growth while the decline in traditional services will continue. Higher activity level in the Swedish market is expected to remain. In Finland, the challenging macroeconomic environment will continue to affect the IT services market
  • Wise Group: Samtliga tre segment Rekrytering, Konsultuthyrning och HR-tjänster visade under kvartalet god tillväxt och förbättrade sina resultat. 
  • AddNode: Förvärvsmöjligheterna är fortsatt goda och vi utvärderar löpande ett stort antal förvärvskandidater.
  • Sweco: Den svenska marknaden är fortsättningsvis stark. Efterfrågan är stark inom bygg- och fastighetssektorn. Även infrastrukturmarknaden är stark och har stöd av stora offentliga investeringar. Industrimarknaden och marknaden för IT-relaterade tjänster utvecklas positivt. Marknaden för kraftöverföringsrelaterade tjänster är stark, medan den övriga energisektorn är svagare.
  • Rejlers: Våra tillväxtmarknader energi och infrastruktur utvecklas positivt. Efterfrågan är stor på digitala tjänster inom alla affärsområden… Telekomverksamheten växer och behovet av telekomingenjörer är stort, speciellt inom informations- och IT-säkerhet.

  • Avega: Verksamheten i Stockholm är stabil, om än med en något lägre marginal jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamheten i Göteborg visade återigen ett mycket starkt kvartal, medan vi såg en nedgång i Öresund.
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Du kanske också gillar...

Alla inlägg