Q3: IT-konsultbolagen går fortsatt starkt

Nov 17 2015 · Ekonomiska rapporter

Skrivet av: Mattias Loxi

Q3-rapporterna från de börsnoterade bolagen visar att IT-konsultbolagen tuffar på, däremot har teknikkonsultföretagen det mer besvärligt.

Som vi har sett under det senaste åren ökar rörelsemarginalerna stadigt bland IT-konsultbolagen. Efterfrågan är stark på många håll. HiQ, Knowit, Avega, Softronic och Cybercom ökar sina rörelsemarginaler.

Evry, som avlistas från börsen den 30:e november, har meddelat att de inte kommer lämna någon Q3-rapport.

Bland teknikkonsultbolagen är det dock något dystrare tongångar, framför allt hos Semcon och Prevas. Rejlers har dock börjat få ordning på siffrorna.

KonsultbolagOms Q3 (2014)Res Q3 (2014)Marg Q3 % (2014)
HiQ (hela)316,6 (294,9)38,7 (32,7)12,2 (11,1)
AddNode (hela)467,3 (354,5) 30,8 (25,1)6,6 (7,1)
Sweco Sweden1245,2 (1219,0) 90,1 (81,0)7,2 (6,6)
Combitech (hela)341 (375)54 (49)6,3 (5,8)
Acando Sverige254 (268)11,4 (18,1)4,5 (6,7)
Softronic131,6 (112,5)8,3 (4,9)6,3 (4,4)
ÅF (hela)2147 (1873)143 (134)6,7 (7,2)
Cybercom Sverige196,2 (194,5) 8,8 (6,3) 4,5 (3,2)
Knowit Sverige292,2 (282,2)21,1 (14,5)7,2 (5,1)
Tieto Sverige126 (124)MEUR-11,5 (11,9) (hela)
Semcon (hela)611 (612)13 (32)2,2 (5,2)
Rejlers Sverige380,1 (366,5)18,9 (2,5)5,0 (0,7)
Avega82,5 (84,0)7,0 (5,5)8,5 (6,6)
Prevas (hela)147,9 (161,4)0,2 (7,2)0,2 (4,5)

Observera att för vissa bolag gäller siffrorna hela företaget, för andra endast den svenska verksamheten. Är du nyfiken på hur det går för andra konsultbolag i Sverige? Då hänvisar vi till nya”Konsultkollen 2015″ där du kan jämföra helårssiffrorna bland 100-tals konsultbolag.

Blygsam medarbetartillväxt 

Konsultbolagen har även fortsättningsvis haft det svårt att växa organiskt och under det senaste kvartalet har flertalet tappat medarbetare.

Addnode:s starka tillväxt beror på förvärvet av Transcat.

KonsultbolagAns 30 sep (31/6 2015)Förändring Q3Förändring % Q3
Softronic480 (481)-1-0,2%
Prevas (hela)592 (601)-9-1,5%
HiQ (hela)1387 (1398)-12-0,9%
Cybercom Sverige700 (715)-15-2,1%
AddNode (hela)1173 (942)23124,5
Sweco Sweden4603 (4837)-224-4,9%
Acando Sverige1045 (1037)80,8%
Combitech (hela)1450 (1460)-10-0,7%
ÅF Sverige6385 (6269)1161,9%
Avega344 (344)00 %
Semcon (hela)2864 (2886)-22-0,8%
Knowit (hela)1784 (1811)-27-1,5%
Rejlers Sverige1058 (1056)20,2%
Tieto Sverige2486 (2475)110,4%

Observera att för vissa bolag gäller siffrorna hela företaget, för andra endast den svenska verksamheten. Är du nyfiken på hur det går för andra konsultbolag i Sverige? Då hänvisar vi till nya”Konsultkollen 2015″ där du kan jämföra helårssiffrorna bland 100-tals konsultbolag.

Marknadskommentarer

Tieto:The overall IT services market in the Nordic countries is expected to grow by around 2% in 2015. GDP growth in the Nordic countries is forecasted to be less than 2%, with Sweden achieving the highest increase. Finland is expected to experience sluggish GDP growth, which might mean that IT market development will be somewhat slower than in the rest of the core markets.”

Knowit:Efterfrågan under det tredje kvartalet har varit i nivå med tidigare kvartal 2015. Marknaden är inte enhetlig. Den norska efterfrågan är fortsatt stark inom de kundbranscher och erbjudanden där Knowit är verksamt. Efterfrågan i Sverige är fortsatt god. I Finland är den fortsatt svag med låga priser och hård konkurrens.”

Sweco:Sammantaget är marknaden stabil, samtidigt som våra delmarknader går i otakt. Den svenska marknaden är god, med positiv utveckling inom infrastruktur och inom bygg- och fastighetssektorn. Den norska marknaden präglas av en omställning på grund av lägre oljepris, men stabiliseras av offentliga investeringar. Marknaderna i Centraleuropa och i Finland har stabiliserats.”

Cybercom:I Sverige ser vi en god efterfrågan inom industrin och vår affär växer. Ericssons neddragningar har inte påverkat oss i kvartalet men vi ser en förflyttning till lågkostnadsländer som kommer att påverka vårt åtagande i Sverige. Vår verksamhet i Öresundsregionen har fortsatt utmaningar men med en växande orderingång och fortsatt god utveckling i Danmark ser vi en ljusning inför slutet av året.”

Softronic:Under tredje kvartalet har marknadens efterfrågan varit hög inom de segment där Softronic verkar. Det har resulterat i ett antal nya affärer. Samtidigt har konkurrensen varit stark. Många aktörer försöker försvara och skaffa större marknadsandelar trots att marknaden som helhet inte växer nämnvärt. Kunderna är fortfarande krävande i sina upphandlingar.”

Acando: Efterfrågan i Sverige har varit fortsatt god och på samma nivå som under 2015 års inledning, dock med vissa geografiska skillnader där Stockholm och Mälardalen utvecklats bäst.

Rejlers:Marknadsutsikterna är goda inom våra tillväxtmark- nader energi och infrastruktur. Efterfrågan för våra tjänster som syftar till energieffektivisering och hållbara energilös- ningar ökar på alla våra marknader. Vi har en bra tillväxt inom elnätsområdet där utvecklingen inom smarta elnät och el transporter ökar investeringarna. Vi ser stora möjligheter inom telekommarknaden där kunderna efterfrågar fler helhetsåtaganden i Norden.”

Avega:De tjänsteområden vi erbjuder har fortsatt stabila eller ökande priser. Omsättningen per anställd ökade med 3,4 procent under kvartalet. Inom Tillverkande industri samt Bank- och Finans har vi ökande efterfrågan på flera tjänsteområden. Även vårt största kundsegment Detaljhandel, uppvisar en stabil utveckling. Vår marknadsposition är god och efterfrågan på våra tjänster är generellt fortsatt stark.”

Prevas: ”Flera stora industriföretag är fortsatt återhållsamma med sina utvecklingsprojekt och nysatsningar. Prevas har delvis lyckats anpassa sig till marknadssituationen och beläggningen på våra konsulter har ökat något även om vi fortfarande har en bra bit kvar till där vi vill vara.”

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Du kanske också gillar...

Alla inlägg