Q2: Rörelsemarginalerna fortsätter att öka hos IT-konsultbolagen

Aug 26 2015 · Ekonomiska rapporter

Skrivet av: Mattias Loxi

Q2-rapporterna för de börsnoterade konsultbolagen har nu publicerats och som vanligt gör vi på Cinode en sammanställning.

Trenden från Q1 håller i sig. Många av IT-konsultbolagen visar betydligt förbättrade rörelsemarginaler jämfört med föregående år. Bland annat imponerar Knowit, HiQ, Acando, Avega och Softronic.

Evry, som under förra veckan meddelade att de drar ner personalstyrkan, har det dock något tuffare och rapporterar lägre omsättning och rörelsemarginal jämfört med förra året.

Bland teknikkonsultbolagen visar både Semcon (omstruktureringskostnader belastar resultatet) och Prevas förlust medan Sweco imponerar i både tillväxt och marginal.

KonsultbolagOms Q2 (2014)Res Q2 (2014)Marg Q2 % (2014)
HiQ (hela) 391,0 (346,2)43,6 (30,3)11,1 (8,8)
AddNode (hela) 387,3 (371,3)15,2 (19,5) 3,9 (5,3)
Sweco Sweden1595,8 (1 447,4)177,2 (125,5)11,1 (8,7)
Combitech (hela)862 (831)54 (49)6,3 (5,8)
Acando368 (210)34 (15)9,2 (7,1)
Softronic161,5 (148,3)11,3 (8,2)7,0 (5,6)
ÅF (hela)2589 (2 281)260 (207)8,7 (9,1)
Evry Sweden893 (910) MNOK42 (48) MNOK4,7 (5,3)
Cybercom Sverige239,3 (222,0)7,0 (8,0)2,9 (3,6)
Knowit Sverige371,5 (350,9)30,1 (19,4)8,1 (5,5)
Tieto Sverige141 (139) MEUR-8,3 (7,8) (hela)
Semcon (hela)632 (679)-28 (3) -4,5 (0,4)
Rejlers Sverige288,2 (290,1)17,3 (10,1)6,0 (3,5)
Avega 111,3 (104,8) 8,3 (6,2) 7,5 (5,9)
Prevas (hela)183,4 (189,7)–3,9 (0,1)-2,1 (0,1)

Observera att för vissa bolag gäller siffrorna hela företaget, för andra endast den svenska verksamheten. Är du nyfiken på hur det går för andra konsultbolag i Sverige? Då hänvisar vi till nya”Konsultkollen 2015″ där du kan jämföra helårssiffrorna över 100-tals konsultbolag.

Många bolag fortsätter tappa medarbetare

Precis som under Q1 fortsätter många IT-konsultbolag att förlora medarbetare. Bland teknikkonsulterna fortsätter ÅF och Sweco att växa både organiskt och genom förvärv.

KonsultbolagAns 31 jun (31/3 2015)Förändring Q2Förändring % Q2
Softronic481 (466)153,2%
Prevas (hela)601 (584)172,9%
HiQ (hela)1398 (1395)40,3%
Cybercom Sverige715 (730)-15-2,1%
AddNode (hela)942 (937)50,5%
Sweco Sweden4837 (4644)1934,2%
Acando Sverige1037 (1056)-19-1,8%
Combitech (hela)1450 (1460)-10-0,7%
ÅF Sverige6269 (6156)1131,8%
Avega344 (363)-19-5,2%
Semcon (hela)2886 (2935)-49-1,7%
Evry Sweden2151 (2221)-70-3,2%
Knowit (hela)1811 (1848)-37-2,0%
Rejlers Sverige1056 (1054)20,2%
Tieto Sverige2475 (2524)-49-1,9%

Observera att för vissa bolag gäller siffrorna hela företaget, för andra endast den svenska verksamheten. Är du nyfiken på hur det går för andra konsultbolag i Sverige? Då hänvisar vi till nya”Konsultkollen 2015″ där du kan jämföra helårssiffrorna över 100-tals konsultbolag.

Marknadskommentarer

Knowit: Den positiva utvecklingen i Sverige fortsätter för alla våra verksamheter. I Norge är resultatet stabilt och vi har en god lönsamhet. Den finländska verksamheten ger också detta kvartal ett positivt resultat. Trots att marknaden är mycket svag har vårt arbete med att bredda kundbasen gett resultat. 

Sweco: Sammantaget fortsatte marknaden att gradvis förbättras under det andra kvartalet. Omfattande investeringar genomförs framför allt i bostäder och infrastruktur. Samtidigt är återhämtningen ojämn och på vägen mot en bred och robust tillväxt finns fallgropar i den allmänekonomiska utvecklingen.

ÅF: Trenden från slutet av det första kvartalet fortsatte i det andra kvartalet med en sammantaget starkare efterfrågan på bolagets tjänster, jämfört med slutet av föregående år och början av 2015. 

Avega: Efterfrågan på svenska IT-specialister är fortsatt god och vår marknad är innovativ och expansiv. Den största utmaningen för i princip samtliga våra kunder är den stora förändringen i kundbeteende som sker genom digitaliseringen. IT blir successivt en allt större del av företagens affärsprocesser och en förutsättning för utveckling av det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller.

Cybercom: The market in Sweden is generally good, particularly in Stockholm, Linköping, Husqvarna and Gothenburg, with increasing demand particularly in the public sector and in industry. However, the market in Skåne remained under pressure during the quarter from changes in the telecom sector and from cutbacks by a large number of companies providing an expanded supply of consultants locally. The traditional consulting sector is highly exposed to competition from brokers and from the major international offshore companies.

Softronic: Under andra kvartalet har marknadens efterfrågan varit hög inom de segment där Softronic verkar. Det har resulterat i ett antal nya affärer. Samtidigt har konkurrensen varit stark. 

Rejlers: Marknadsutsikterna för teknikkonsulter är positiva. 

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Även flitigt anlitad föreläsare om de senaste trenderna i konsultbranschen. Lägg gärna till mig på Linkedin

Du kanske också gillar...

Alla inlägg