Prognosen för it-tjänster 2020 revideras upp

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.

Hej,

Hur lyckas vi locka fler kvinnor till it-branschen och på vilka sätt kan vi motverka den rådande kompetensbristen? Beatrice Sillow, kommunikations- och kulturchef på Sigma IT Group, intervjuas av min kollega Julia.

”Ett strukturerat accountarbete där konsulterna involveras är nyckeln till framgång på marknaden.” Svante Sandblom är expert på konsultförsäljning och ger insikter om hur en säljorganisation byggs.

Tack till alla som var på Personal & Chefs-mässan där undertecknad i samband med Jens Edgrens bokrelease berättade om hur vi på Cinode arbetar med Social Selling samt vår marknadsföring. I veckan intervjuades vi även i Dagens Opinion

Allt gott, 
/Mattias

PS – Jag vill ha fler kollegor 🙂 Cinode växer kraftigt och vi letar efter nya hjältar inom utveckling, sälj, digital marknadsföring och customer success! Tipsa gärna!

Marknad

It-tjänster väntas växa med 3,5 procent under 2020 enligt Radar. It-budgeten växer med 1,2 procent och verksamhetsfinansierad it med 4,7 procent. Detta är en upprevidering av prognosen jämfört med i höstas. Molntjänster växer med 11,8 procent medan outsourcing ökar marginellt med 0,2 procent. Digitalisering och automatisering driver tillväxten. Länk.

Rapporter

B3 Consulting Group växte med 17,5 procent under det fjärde kvartalet och med 15,6 procent över året. Rörelsemarginalen sjönk till 2,9 (7,0) procent för Q4 samt till 3,7 (6,5) procent över året. Resultatet belastas av kostnader av engångskaraktär. Marknaden har framför allt försvagats inom offentlig sektor och tjänster kring projektledning samt verksamhetsutveckling. Bolaget kommer nu fokusera mer på lönsamhet. Länk.

Softronics omsättning minskade med 2,7 procent under kvartalet och med 2,3 procent över året. Rörelsemarginalen ökade till 11,4 (9,6) procent under kvartalet och med 10,2 (9,2) procent under året. Bolaget ser ingen ser inga tydliga tecken på avmattning men är ”vaksamma”. Länk.

Projektengagemang växte med 1,0 procent under det fjärde kvartalet och med 10,1 procent över året. Resultatet blev dock negativt, med en rörelsemarginal på -7,6 (7,4) procent under kvartalet samt -1,8 (6,1) procent över året. Omstruktureringar, effektiviseringar, integrationer samt lägre beläggningsgrad har påverkat resultatet negativt. Marknaden i Stockholm har mattats av. Länk.

Capacent minskade sin omsättning med 7,1 procent under kvartalet och med 1,6 procent under året. Rörelsemarginalen minskade till 7,4 (10,4) procent för Q4 och till 2,6 (6,8) procent under året. Finance och Pricing går bra men Operations har haft mer utmanande marknad med utdragna beslutsprocesser. Efterfrågan är generellt lägre. Länk.

C.A.G visade negativ tillväxt med 1,3 procent på kvartalet och för året minskade omsättningen med 0,2 procent. Den organiska tillväxten var -5,7 procent för kvartalet. Rörelsemarginalen sjön till 7,8 (10,3) procent för Q4 men ökade till 7,7 (6,7) procent över året. Marknadsläget förbättrades något jämfört med inbromsningen under det tredje kvartalet. Affärsläget ses som stabilt men avmattat jämfört med föregående år. Utmaningar kring Hälsa, Vård och omsorg. Länk.

Hifab Group visade minskad omsättning om 2,3 procent under kvartalet och med 11,3 procent under året. Resultatet blev negativt med en rörelsemarginal på -1,5 (3,1) procent för Q4 och -3,1 (3,3) procent på året. Bolaget genomfört en tillväxtsatsning i Sverige samtidigt som den internationella satsningen har bromsats in. Marknaden uppges vara god men med dämpad tillväxttakt. Länk.

Wise Groups omsättning sjönk med 4,3 procent under kvartalet men ökade med 0,3 procent över året. Rörelsemarginalen sjönk till 4,8 (6,6) procent för kvartalet och till 0,4 (5,1) procent över året. Bolaget tyngs av omställningar och investeringar. Längre beslutsprocesser samt nya köpmönster bidrog också negativt. Bolaget har även fastställt nya finansiella mål om en årlig organisk tillväxt om 8-10 procent över en konjunkturcykel. Rörelsemarginalen ska ligga på 6 till 8 procent. Marginalen för 2020 väntas dock bli lägre Länk.

Avensia växte med 9,1 procent under kvartalet och med 21,2 procent över året. Rörelsemarginalen sjönk något till 11,3 (12,1) procent för kvartalet och till 8,8 (9,4) procent för året. Information Management växte snabbast. Bolaget har utökat sin satsning på team i Filippinerna som nu står för 10 procent av medarbetarna. Länk.

DevPort växte med 14,2 procent för kvartalet och med 38,9 procent under året. Prispress och högre icke belagd tid har gjort att rörelsemarginalen sjönk till 2,1 (8,2) procent och till 4,6 (9,0) procent över året. Avmattningen under tredje kvartalet håller i sig och påverkar främst Produktutveckling. Samtidigt ser bolaget en något ökad efterfrågan under början av året framförallt inom IoT. Länk.

PrecioFishbone växte med 8,0 procent under kvartalet och med 7,5 procent under året. Rörelsemarginalen sjönk något till 10,6 (12,8) procent för Q4 och till 10,1 (11,0) procent under året. Större osäkerheter på marknaden under andra halvan av året med längre beslutsprocesser. Länk.

Eurocon visade negativ omsättningstillväxt med -2,0 procent för året växte bolaget med 3,3 procent. Rörelsemarginalen blev negativ med -3,6 (7,8) procent för Q4 och sjönk till 2,0 (9,8) procent över året. Bolaget såg en fallande efterfrågan under hela 2019. Men framåt tror bolaget på en något ökad beläggning. Länk.

Transcendent Group växte med 9,7 procent under Q4 och med 8,0 procent över året. Rörelsemarginalen landade på 6,8 (3,0) procent under kvartalet och till 1,9 (5,6) procent över året. Resultatet tyngs av avskrivningar samt etableringar på nya marknader. Norge, Nederländerna och Tyskland växte mycket medan det var mer utmanade i Göteborg och Malmö med hårdare konkurrens inom informationssäkerhet. Den underliggande efterfrågan uppges vara stark. Länk.

Förvärv/Etableringar/Neddragningar

Capgemini förvärvar Advectas, med över 200 medarbetare inom business intelligence och dataanalys. Bolaget grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Malmö och Köpenhamn. Advectas kommer ingå i affärsområdet Insights & Data. Länk.

Advania förvärvar danska Kompetera som är specialiserade inom Infrastructure & Integration samt Managed Services. Bolaget har 27 medarbetare med huvudkontor i Herlev. Länk.

B3 Consulting Group bildar det nya bolaget B3 Effekt. Det har bildats genom en sammanslagning av de tidigare specialistbolagen B3 Sentensia samt B3 Ledning och ska fokusera på utmaningar inom offentlig sektor. Länk.

​Norconsult etablerar nytt kontor i Trollhättan med verksamhet inom transmission och distribution, under ledning av Robert Kozelka, gruppledare inom kraftledning med lång erfarenhet från kraftledningsbranschen. Länk.

Consid lanserar ett nytt traineeprogram med 30 platser inom it och kommunikation. Programmet sker i Stockholm och Göteborg och är 1,5 år långt. Länk.

Medarbetare

Wise Group tillsätter en ny koncernledning med specialister från stabsfunktioner och affärsutveckling. Följande personer ingår i ledningen: Ingrid Höög, vd och koncernchef; Charlotte Berglund, CFO och vice vd; Nathalie Berthelius, HR- och kulturansvarig; Niclas Giertz, ansvarig servicedesign och kundupplevelse; Ulrica Ekeroth, ansvarig affärsutveckling; Lisen Agnevik, vd Wise Consulting och Andreas Ferm, vd Brilliant Future. Länk.

Office Management meddelar att Thomas Jakobsson blir ny affärsområdeschef för bolagets it-erbjudande. Han var senast vd på Office Sverige och innan dess har han varit Sverigechef samt försäljningschef för distributören Arrow ECS. Länk.

DQC har rekryterat en ny leveranschef i  Jonas Häll, tidigare Senior Business Developer på Atea, samt de två nya konsultcheferna Daniel Pryde och Amar Arnautovic. Länk.

Sigma IT Tech i Stockholm har rekryterat Alva Hellberg (Tech Recruiter), Alina Pavlenko (Tech Recruiter) samt Ossian Ripke Johansson (Business Manager). Länk.

Utmärkelser/Certifieringar

Consid kan nu titulera sig som SiteVision Platinum Partner och intar därmed högsta möjliga partnerskapsnivå hos den svenskutvecklade CMS-plattformen SiteVision. Länk.

Redeploy är nu Kubernetes Certified Service Provider – KCSP. Bolaget är det första i Sverige som certifierats av både Kubernetes och Microsoft. Länk.

Samarbeten/Partnerskap

Advania ingår partnerskap med nederländska App4motion för att digitalisera den nordiska tillverkande industrin. Länk.

Avtal/Uppdrag

Iver har tecknat globalt driftavtal med Mölnlycke. Totalt rör det sig om 45 verksamhetsställen där avtalet är på 3,5 år. Länk.

AGREAT ingår treårigt ramavtal med Emerson RTR/Rosemount Tank Radar gällande konsulttjänster inom utveckling. Länk.

Sweco ska, på uppdrag av Trafikverket, ansvara för projekteringen av  trafikplatsen Solgård i Flemingsberg i samband med dess byggnation. Länk.

Norconsult projekterar ombyggnaden av stationerna i Jönköping, Vimmerby, Hultsfred och Eksjö när 150 järnvägsstationer runt om i landet ska tillgänglighetsanpassas. Länk.

Season5 har tillsammans med Hiq tagit fram ett nytt reklamkoncept för VVS-kedjan Comfort. Länk.

WSP har fått uppdraget att göra vägplanen när två sträckor i Sverige planeras för att byggas om till elvägar avsedda för tung godstrafik. Länk.

WSP har valts som leverantör när trafikplaneringskontoret i Los Angeles utreder om trängselavgifter kan vara lösningen för att minska trafikstockning på vägarna. Länk.

COWI anlitas för att genomföra en multidisciplinär projektering när den nya gasterminalen i Oxelösunds Hamn byggs. Länk.

Great IT tecknar ramavtal med One Nordic Mättteknik gällande it-konsulttjänster inom bland annat AI, Cloud, Machine Learning samt RPA. Länk.

Nikita ingår avtal med SOS Alarm gällande konsultstöd inom verksamhetsutveckling samt it-relaterade tjänster. Avtalet är skrivet på 1+1 år. Länk.

TietoEVRY har vunnit uppdrag om digitalisering av brukskoncernen Ahlstrom-Munksjö. Länk.

Övrigt

Bonusfest på skandalomsusat bolag. SVT granskar EVRY.Länk.

Skandal-kavalkad stoppar KTH:s samarbete med McKinsey. Länk.

”Vi behöver fler kvinnliga förebilder inom IT och teknik”. Länk.

Cinode vill bli alla konsulters talesperson. Intervju med undertecknad i Dagens Opinion om hur vi har byggt upp vår marknadsföringLänk.

Har du vänner och kollegor som också bör läsa detta brev? Tipsa gärna genom denna länk;
http://www.cinode.com/veckans-konsultnyheter/2020-8/

Med vänliga hälsningar

Mattias Loxi
mattias.loxi@cinode.com
Medgrundare Cinode – Marknad/Sälj.
Nyfiken på Cinode? Maila mig så bokar vi in ett möte!

Bli gärna vän med mig på Linkedin!
https://se.linkedin.com/in/mattiasloxi

Cinode finns även på Instagram – följ oss så ser du hur vi har det!

Har du nyhetstips, vill gästblogga eller veta mer om Cinode? Eller vill ni boka en föreläsning om de senaste trenderna i konsultbranschen? Kontakta mig!

Hon arbetar för fler kvinnor inom it-branschen – intervju med Beatrice Silow på Sigma

Hur lyckas vi locka fler kvinnor till it-branschen och på vilka sätt kan vi motverka den rådande kompetensbristen? Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef på Sigma, brinner för dessa frågor och har bland annat startat Sigma Smart Women Society. Läs mer.

Involvera konsulterna i försäljningsarbetet – A och O för framgångsrika konsultbolag

Det är mycket som förenar rollerna som säljare och konsult. Egenskaper som målmedvetenhet, självständighet och stresstålighet karaktäriserar en skicklig konsult. Dessa egenskaper är även eftersträvansvärda hos en konsultsäljare. Att skapa förtroende hos sina kunder är viktigt för såväl konsulter som säljare, liksom en genuin nyfikenhet och förmåga att kommunicera i tal samt skrift med olika typer av personal hos kunderna. Läs mer.

”Cinode har digitaliserat våra processer och på så sätt gjort oss effektivare”

Läs mer och se videon.

Så skapar du vinnande konsultprofiler

Ladda hem guiden!

Läs tidigare konsultnyheter