Veckans konsultnyheter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen.

{{ errors.email }}

{{ errors.server }}

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.

Så gick det för Knowit, HiQ, Tieto, Rejlers, Semcon, Sweco, Ework under Q3

Hej!

Fredag den 29:e november kommer vi till Göteborg för att ge er verktygen för att säkra tillväxten och lönsamheten i ditt konsultföretag. Anmäl dig i dag!

Är konsulter lyckliga? Och vilka faktorer är avgörande för lycka i arbetslivet? Maria Hellström, vd på Kvadrat, gästbloggar denna vecka om lycka i konsultbranschen.

Vad är avgörande för om en rekrytering blir lyckad eller misslyckad? Marika Skärvik, vd på PerformancePotential med över 20 års erfarenhet av it-branschen och bland annat utnämnd till Årets Chef, beskriver en forskningsmetod som gör matchningen effektiv.

Allt gott, 
/Mattias Loxi

Rapporter

Knowit växte med 7,2 procent under Q3. Rörelsemarginalen landade på 7,7 (8,3) procent. Affärsområdet Solutions går starkt, framför allt i Norge. Insights har haft en mer utmanande marknad med minskade kundprojekt och lägre beläggning. Länk.

Tieto växte med 3,4 procent under kvartalet. I Sverige var tillväxten 2 procent. Rörelsemarginalen sjönk till 10,0 (11,0) procent. It-marknaden uppges vara stark med 2-3 procents tillväxt under 2019. Samgåendet med Evry går enligt plan. Länk.

Sweco växte med 13,4 procent totalt under kvartalet och med 7 procent i Sverige. Finland och Belgien utvecklas starkt tillsammans med en positiv arvodesökning. Rörelsemarginalen steg till 7,8 (6,4) procent. Den svenska marknaden uppges vara god men med skillnader. Infrastrukturtjänster är stark tillsammans med industriella investeringar samt vatten- och miljötjänster. Bostadsbyggande tillsammans med energi är mer utmanande. Länk.

HiQ:s omsättning sjönk med 1,2 procent under kvartalet. Rörelsemarginalen ökade dock till 11,0 (10,1) procent. Den finländska delen går starkt liksom IT och R&D i Sverige. Däremot når de inte upp tillmålen inom Healthcare och Marketing i Stockholm. Även långsammare beslutsprocesser inom offentlig verksamhet påverkar negativt. Länk.

Softronics omsättning var oförändrad under det tredje kvartalet. Rörelsemarginalen ökade till 9,0 (7,0) procent. Bolaget kan inte se någon tydlig nedgång i marknaden. Däremot en minskad personalomsättning.  Länk.

Rejlers växte med 7,4 procent under kvartalet. Den organiska tillväxten var 6,5 procent. Rörelsemarginalen landade på 3,6 (,8) procent men tyngs även av kostnader för förvärv. I Sverige märktes en försvagad marknad inom Telekom samt Bygg & Fastighet. Finland och Norge uppges båda utvecklas positivt. Länk.

Semcon växte med 1,2 procent under Q3. Rörelsemarginalen förbättrades till 7,8 (4,4) procent. Högre arvoden, bättre branschdiversifiering, effektiviseringar tillsammans med en extra arbetsdag påverkar resultatet positivt. Marknaden uppges vara något osäkrare men man tror på fortsatt stark efterfrågan inom bolagets områden. Länk.

Prevas växte med 9,4 procent under Q3. Rörelsemarginalen steg till 5,2 (0,6) procent. Bolaget uppger en god efterfrågan. Vissa kunder har dock en ökad vaksamhet och beredskap. Länk.

Addnode växte med 20 procent under det tredje kvartalet. Den organiska tillväxten var 9 procent. Rörelsemarginalen landade på 5,8 (5,9) procent. De återkommande intäkternas andel ökade till 65 procent. Länk.

Avensia växte med 13,8 procent under kvartalet. Rörelsemarginalen sjönk dock till 3,6 (5,3) procent. Investeringar, senareläggning av projektstarter samt kostnader för rekrytering och expansion har påverkat resultatet. Orderingången uppges vara god. Länk.

Precio Fishbone växte med 3,7 procent under kvartalet. Rörelsemarginalen sjönk till 7,4 (9,6) procent. Fler projekt än normalt har skjutits upp efter sommaren och med minskad omfattning. Bolaget ser ökad försiktighet hos kunderna. Debiteringsgraden har varit lägre än väntad. Länk.

Eworks omsättning ökade med 14 procent under Q3. Rörelseresultatet steg dock bara med 3 procent. Den svenska delen uppges växa stabilt men med en noterbar avmattning med färre uppdrag och fler tillgängliga konsulter på marknaden. Bolaget hade under perioden över 10 000 konsulter ute på uppdrag.  Länk.

Förvärv/Etableringar/Neddragningar

Omegapoint förvärvar Tripoint i Göteborg med 30 seniora konsulter. Bolaget omsätter 60 MSEK och är  nischade på strategisk systemutveckling samt systemarkitektur. Länk.

Proact förvärvar PeopleWare, som grundades 2003 och har idag drygt 220 medarbetare och omsätter 28 MEUR. Bolaget levererar molntjänster som outsourcing och drift av IT-infrastruktur samt affärsinriktade konsulttjänster och IT-bemanning i Nederländerna och Belgien. Köpeskillingen uppgår till 17 MEUR. Länk.

Rejlers har genomfört en riktad nyemission om 154,2 MSEK som används till förvärvet av Neste Engineering Solutions som slutfördes 30:e september. Länk.

Medarbetare

Consid rekryterar Martin Edenström från Capgemini som blir ny regionchef för Consid Stockholm. Länk.

Wise Groups specialistbolag Brilliant Future tillsätter Ulrika Jonsson från Microsoft som Head of Business Development. Länk.

Recommended by rekryterar Carin Ewald som bolagets Talent Officer, med fokus på att hjälpa bolagets kunder att växa smartare. Carin kommer närmast från NetEnt. Länk. 

Utmärkelser/Certifieringar

Kontracts styrelseordförande Susanna Marcus har blivit utsedd av Styrelse­akademien Örebro att tävla som regionens kandidat i den nationella tävlingen Guldklubban som avgörs i december. Länk.

Avtal/Uppdrag

Norconsult Fältgeoteknik tilldelades under sommaren uppdraget att utföra geotekniska undersökningar samt kärnborrning i Göteborgs hamn för att rusta hamnen för nästa generations godsfartyg. Under veckan genomfördes de sista geotekniska undersökningarna inför farledsprojektering. Länk.

Hire Quality Strategy ingår ett treårigt ramavtal med Almi Företagspartner i Östergötland. Ramavtalet avser expertkonsulttjänster inom marknad inklusive marknadsföring, sociala medier samt försäljning. Länk.

ÅF Pöyry har vunnit avtal med Region Stockholm inom miljö- och hållbarhet. Avtalet är på två plus två år. Länk.

Castra, Great IT samt Arkatay ingår ramavtal med Øresundsbro Konsortiet. Avtalet gäller konsulttjänster inom it-projektledning samt ny teknik och sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Castra är rangordnat som nummer ett vilket ger dem förtur till alla avrop. Gränsvärde för avtalets maximala utnyttjande är cirka 65 MSEK. Länk.

Hifab har projektlett utbyggnaden av Ahlsells centrallager i Hallsberg. Utbyggnaden om 10 000 kvm ska öka effektiviteten ytterligare för Ahlsell och förbättra logistikresan. Länk.

Etteplan lanserar världens första molnlösning för Simplified Technical English. Länk.

Övrigt

Consid står bakom boken ”Perspektiv på Digitalisering” som ges ut till alla 349 riksdagsledamöter, regeringskansliet och till viktiga aktörer inom offentlig sektor. Under våren arrangerades en seminarieserie i riksdagen, i samarbete med Consid, om konsekvenserna av digitaliseringen. Denna bok använder serien som avstamp, för att sedan ytterligare utveckla ämnet. Länk.

Riksbankens mångmiljonköp av it-tjänster för ny plattform från CGI konkurrensanmäls. I anmälan till konkurrensverket ifrågasätts bankens rätt att direktupphandla när det finns ett statligt ramavtal på området. Riksbanken har betalat över 100 MSEK till CGI. Länk.

Upphandlingen för Norra- och Östra regionerna måste göras om när Kammarrätten avslår Statens Inköpscentrals överklagan av upphandlingarna av it-konsulttjänster för region Norra och Östra. Länk.

Har du vänner och kollegor som också bör läsa detta brev? Tipsa gärna genom denna länk;
http://www.cinode.com/veckans-konsultnyheter/2019-43/

Med vänliga hälsningar

Mattias Loxi
mattias.loxi@cinode.com
Medgrundare Cinode – Marknad/Sälj

Bli gärna vän med mig på Linkedin!
https://se.linkedin.com/in/mattiasloxi

Cinode finns även på Instagram – följ oss så ser du hur vi har det!

Har du nyhetstips, vill gästblogga eller veta mer om Cinode? Eller vill ni boka en föreläsning om de senaste trenderna i konsultbranschen? Kontakta mig!

Hur säkrar du tillväxt och lönsamhet i ditt konsultbolag?

Välkommen till ett frukostevent för ledare i konsultföretag 29 nov i Göteborg! Få mängder av tips för att utveckla ditt konsultföretag samtidigt som du nätverkar med kollegor i branschen! Läs mer.

Är konsulter lyckliga?

Marginalerna är på tok för små i konsultbranschen, jag kommer aldrig tillbaka. Så kändes det när jag hade bytt bransch och arbetade för Net Insight. Jag var inte bekväm med känslan att konsulter var materia som kunde förflyttas snarare än människor med egna mål och önskningar. Läs mer.Varför lyckas eller misslyckas en rekrytering?

Att hitta rätt personer till rätt uppdrag är en ständig utmaning och trycket inom IT har länge varit påtagligt. Att finna de konsulter som både har kunskapen, förmågan att agera affärsmässigt och även viljan att stanna kvar inom samma bolag är inte enkelt. Läs mer.

”Cinode is unique – it’s the first tool that combines all core process in a consulting business.”

Läs mer och se videon.


Hur du ökar försäljning, beläggning och engagemang i ditt konsultföretag.

Lär dig HUR du agerar snabbare och smartare genom att koppla samman sälj med leverans och kompetenser. Ladda hem guiden! 

Alla nyhetsbrev